miercuri, 15 aprilie 2015

Ordinul nr. 3375 din 2015 - transferul pers. didactic auxiliar si Instructiuni la O.U.G.83 din 2014

OMECS nr. 3375 din 18.03.2015 pentru aprobarea metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic