marți, 20 decembrie 2016

Hotararea 935 /2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

luni, 5 decembrie 2016

Hotărârea nr. 877/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011

privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale
În vigoare de la 28.11.2016

luni, 28 noiembrie 2016

luni, 5 septembrie 2016

Legea Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale

 Text în vigoare începând cu data de 17 iulie 2016  Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 14 iulie 2016.

vineri, 2 septembrie 2016

H.G. 614 din 31.08.2016 - aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 85/2016

 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008- 13 mai 2011

joi, 1 septembrie 2016

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31.08.2016

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale

luni, 22 august 2016

H.G.582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice

H.G.582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor alin. (2), alin. (3) şi alin. (8) ale art. 3(1), art. 3(3) şi art. 3(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

sâmbătă, 20 august 2016

DECIZIE Nr. 349/ 2016 ref. la excepţia de neconstituţionalitate a disp.art. 10 alin. (2) – ajutor deces

-  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
EMITENT:      CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 640 din 19 august 2016

joi, 11 august 2016

Ordin 4742 din 10.08.2016

      Statutul Elevului este un document ce reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România. Documentul a fost elaborat de Ministerul Educaţiei în colaborare cu Consiliul Naţional al Elevilor şi alte organizaţii reprezentative ale elevilor şi este fundamentat pe respectarea valorilor comunităţii şcolare şi ale sistemului educaţional. În acest sens au fost avute în vedere accesul liber şi gratuit la educaţie de calitate, libertatea de expresie, dreptul de a beneficia în mod echitabil de resursele materiale şi educaţionale furnizate de sistemul de învățământ, onestitatea intelectuală, sprijinirea gândirii critice, respectarea demnităţii tuturor membrilor comunităţii şcolare, respectiv deschiderea instituţională pentru schimbări constructive

marți, 26 iulie 2016

OMEN nr.3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală

OMEN nr.3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr.6143/2011.

Anexe la OMEN 3597/2014

luni, 25 iulie 2016

ORDIN Nr. 4613 din 28 iunie 2012 - Calendar evaluare

ORDIN Nr. 4613 din 28 iunie 2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011

ORDIN Nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 - Metodologia de evaluare anuala a personalului didactic si didactic auxiliar


joi, 23 iunie 2016

H.G.423 din 16.06.2016

HOTĂRÂRE privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016

marți, 19 aprilie 2016

OMFP nr.529/14.04.2016

           ORDIN(OMFP nr.529/14.04.2016) pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016,