marți, 26 iulie 2016

OMEN nr.3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală

OMEN nr.3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr.6143/2011.

Anexe la OMEN 3597/2014

luni, 25 iulie 2016

ORDIN Nr. 4613 din 28 iunie 2012 - Calendar evaluare

ORDIN Nr. 4613 din 28 iunie 2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011

ORDIN Nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 - Metodologia de evaluare anuala a personalului didactic si didactic auxiliar