marți, 26 iulie 2016

OMEN nr.3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală

OMEN nr.3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr.6143/2011.

Anexe la OMEN 3597/2014