luni, 22 august 2016

H.G.582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice

H.G.582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor alin. (2), alin. (3) şi alin. (8) ale art. 3(1), art. 3(3) şi art. 3(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

sâmbătă, 20 august 2016

DECIZIE Nr. 349/ 2016 ref. la excepţia de neconstituţionalitate a disp.art. 10 alin. (2) – ajutor deces

-  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
EMITENT:      CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 640 din 19 august 2016

joi, 11 august 2016

Ordin 4742 din 10.08.2016

      Statutul Elevului este un document ce reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România. Documentul a fost elaborat de Ministerul Educaţiei în colaborare cu Consiliul Naţional al Elevilor şi alte organizaţii reprezentative ale elevilor şi este fundamentat pe respectarea valorilor comunităţii şcolare şi ale sistemului educaţional. În acest sens au fost avute în vedere accesul liber şi gratuit la educaţie de calitate, libertatea de expresie, dreptul de a beneficia în mod echitabil de resursele materiale şi educaţionale furnizate de sistemul de învățământ, onestitatea intelectuală, sprijinirea gândirii critice, respectarea demnităţii tuturor membrilor comunităţii şcolare, respectiv deschiderea instituţională pentru schimbări constructive