luni, 5 septembrie 2016

Legea Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale

 Text în vigoare începând cu data de 17 iulie 2016  Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 14 iulie 2016.

vineri, 2 septembrie 2016

H.G. 614 din 31.08.2016 - aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 85/2016

 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008- 13 mai 2011

joi, 1 septembrie 2016

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31.08.2016

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale