vineri, 2 septembrie 2016

H.G. 614 din 31.08.2016 - aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 85/2016

 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008- 13 mai 2011