marți, 20 decembrie 2016

Hotararea 935 /2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

luni, 5 decembrie 2016

Hotărârea nr. 877/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011

privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale
În vigoare de la 28.11.2016