joi, 2 martie 2017

Ordinul nr. 3.367 din 23 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă

ORDINUL nr. 3.367 din 23 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

sâmbătă, 18 februarie 2017

Ordin nr. 3248 din 14.02.2017 privind aprobarea competițiilor școlare + anexe

ORDIN nr. 3248 din 14.02.2017 privind aprobarea competițiilor școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2016-2017

joi, 16 februarie 2017

O.M.E.N. nr. 3.124/20.01.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare

Anexa OMEN nr 3124

OMEN nr.3086/16.01.2017

Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin OMEN nr.3086/16.01.2017

Centralizatorul aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017- CULTURĂ GENERALĂ – partea I

Centralizatorul aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017- CULTURĂ GENERALĂ – partea a II-a

Centralizatorul aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017- CULTURĂ GENERALĂ – partea a III-a

Centralizatorul aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017- CULTURĂ GENERALĂ – partea a IV-a

Centralizatorul aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017- CULTURĂ GENERALĂ – partea a V-a

Centralizatorul aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017- ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

Centralizatorul aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017- DISCIPLINE TEHNOLOGICE ŞI PREGĂTIRE ŞI INSTRUIRE PRACTICĂ – partea I

Centralizatorul aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017- DISCIPLINE TEHNOLOGICE ŞI PREGĂTIRE ŞI INSTRUIRE PRACTICĂ– partea a II-a

vineri, 13 ianuarie 2017

Ordinul nr. 4865 din 16 august 2011- degrevare directori

privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic

luni, 9 ianuarie 2017

Ordonanţa de Urgenţă nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

OMEN nr. 3044 din 06.01.2017 - pentru modif. OMENCS nr. 5080/2016

Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016

marți, 3 ianuarie 2017

HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011

HOTĂRÂRE   Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice