luni, 9 ianuarie 2017

OMEN nr. 3044 din 06.01.2017 - pentru modif. OMENCS nr. 5080/2016

Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016