sâmbătă, 18 februarie 2017

Ordin nr. 3248 din 14.02.2017 privind aprobarea competițiilor școlare + anexe

ORDIN nr. 3248 din 14.02.2017 privind aprobarea competițiilor școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2016-2017

joi, 16 februarie 2017

O.M.E.N. nr. 3.124/20.01.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare

Anexa OMEN nr 3124

OMEN nr.3086/16.01.2017

Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin OMEN nr.3086/16.01.2017

Centralizatorul aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017- CULTURĂ GENERALĂ – partea I

Centralizatorul aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017- CULTURĂ GENERALĂ – partea a II-a

Centralizatorul aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017- CULTURĂ GENERALĂ – partea a III-a

Centralizatorul aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017- CULTURĂ GENERALĂ – partea a IV-a

Centralizatorul aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017- CULTURĂ GENERALĂ – partea a V-a

Centralizatorul aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017- ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

Centralizatorul aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017- DISCIPLINE TEHNOLOGICE ŞI PREGĂTIRE ŞI INSTRUIRE PRACTICĂ – partea I

Centralizatorul aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017- DISCIPLINE TEHNOLOGICE ŞI PREGĂTIRE ŞI INSTRUIRE PRACTICĂ– partea a II-a