Info Siveco

Stimaţi colaboratori, 

După instalarea versiunii 2.21 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! 

Modificarea adusă la versiunea 2.21 constă în:
• Actualizarea D112 începând cu luna de calcul ianuarie 2019 conform versiunii publicate de ANAF în data de 18 februarie 2019

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.21, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.21).

De asemenea, vă informăm că în versiunea următoare se vor invalida statele de personal, așa că vă recomandăm să nu trimiteți la server state de personal pentru luna februarie până nu livrăm această următoare versiune, mulțumim.

Package icon EdusalSetup_2_21.zip

--------------------

Stimaţi colaboratori, 

După instalarea versiunii 2.20.2 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! 


Vă reamintim că pe perioada vacanţelor întregul personal didactic, inclusiv personalul de conducere, se află în concediu de odihnă fapt pentru care aceste informaţii trebuie să existe şi în Pontajele din aplicaţia EduSAL. În acest sens regăsiţi adresa ataşată.
Modificările aduse prin versiunea 2.20 şi 2.20.1 sunt valabile şi la versiunea 2.20.2.
Modificările aduse la versiunea 2.20.2 constau în: 
1. Implementarea şi validarea zilelor de Concediu de odihnă pe perioada vacanţelor şcolare cu următoarele menţiuni:
 În submeniul de Pontaje au fost implementate următoarele câmpuri: Număr, Dată şi Responsabil Cerere de rechemare / aprobare anulare concediu de odihnă în care se vor completa informaţiile aferente cererii pentru care persoanele cadre didactice de predare nu sunt în concediu de odihnă pe perioada vacanţelor şcolare.
 La trimiterea statelor de plată se va verifica dacă fiecare cadru didactic de predare, inclusiv personalul de conducere, are un număr de zile de concediu de odihnă egal cu cele aferente vacanţei scolare, respectiv în luna ianuarie 2019 sunt 7 zile. Sunt exceptate de la validare persoanele care au concediu medical în perioada vacanţei şcolare şi / sau au datele cererii de rechemare / aprobare anulare concediu de odihnă completate. Fără aceste informaţii statele de plată nu vor putea fi trimise la server
2. Implementarea Sporului de complexitate a muncii personalului nedidactic din ISJ/ISMB încadrat în Legea 153/2018 conform Legii nr. 79/28.03.2018 de modificare a legii cadru, respectiv se va acorda funcţiilor regăsite în Anexa nr. VIII, cap. II, litera A, punctul III, nota. 2
NOTA! Se plăteşte de la articolul bugetar 10.01.01.
3. Implementarea salariilor griă aferente anul 2022 pentru funcţiile semnalate
NOTA! Pentru setarea salariul grilă 2022 lipsă se va reselecta funcţia de execuţie si se va salva noua valoare.
4. Dezactivarea funcţionalitătii de marcare cu roşu a persoanlor care nu au grila pe 2022 pentru a permite astfel trimiterea la server a statelor de personal
5. Rezolvarea problemei de calcul semnalate asupra sporului de suprasolicitare neuropsihică în cazul persoanelor încadrate pe coeficient.
6. Actualizarea fluturaşilor şi a rapoartelor cu ultimele modificări
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.20.2, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.20.2).


--------------------

Stimaţi colaboratori, 
După instalarea versiunii 2.20.1 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! 

Vă reamintim că pe perioada vacanţelor întregul personal didactic, inclusiv personalul de conducere, se află în concediu de odihnă fapt pentru care aceste informaţii trebuie să existe şi în Pontajele din aplicaţia EduSAL. În acest sens regăsiţi adresa ataşată.
Atenţie! Nu trimiteţi spre aprobare statele de plată până la versiunea următoare pentru că acestea vor fi invalidate!!
Modificările aduse prin versiunea 2.20 sunt valabile şi la versiunea 2.20.1.
Modificările aduse la versiunea 2.20.1 constau în: 
1. Implementarea structurii D205 aferentă anul 2018 pentru declararea sumelor plătite în anul 2018 pe bază de convenţii civile: Dobânzi, Sume examene naţionale şi Inspecţii pentru grad
 Funcţionalitatea este disponibilă în meniul Managementul salarizării / Utilitare / D205
 Sumele ca si in D100 se vor declara pe tipul de Venit din alte surse.
 Pentru verificarea sumelor preluate în D205 aveţi butonul “Verificare sume” care va genera toate sumele de plată pe fiecare salariat în parte din anul 2018
2. Revizuirea formulei de calcul a diferenţei ¼ pentru personalul didactic si didactic-auxiliar în cazul persoanelor scutite de impozit.
NOTA! Pentru a se recalcula diferenţa se vor deschide detaliile persoanelor scutite de impozit în Stat de personal şi se va reselecta funcţia deţinută. Se vor reverifica drepturile şi apoi Salvează.
3. Revizuirea formulei de calcul a diferenţei ¼ pentru personalul nedidactic ale căror salariul grilă OUG 20 este mai mic decât Salariul minim pe economie – 2.080 lei.
Diferenţă ¼ = ¼ * [ Salariul tarifar normat 2022 - maxim( Salariul OUG 17 majorat cu 2,8% dacă persoana este scutită de impozit; Salariul 31.01.2017]
NOTA! Pentru a se recalcula diferenţa se vor deschide detaliile persoanelor cu Salariul Grilă OUG 17 mai mic decât Salariul minim pe economie – 2.080 lei în Stat de personal şi se va reselecta funcţia deţinută. Se vor reverifica drepturile şi apoi Salvează.
4. Revizuirea formulei de calcul a diferenţei ¼ pentru personalul nedidactic ISJ care în detalii stat de personal au bifa la OI POSDRU
Diferenţă ¼= ¼ * ( Salariul tarifar normat 2022 - (Salariul de bază 31.07.2016 - Spor de doctor) - Spor legea 490/2004)
NOTA! Pentru a se recalcula diferenţa se vor deschide detaliile persoanelor marcate OI POSDRU în Stat de personal şi se va reselecta funcţia deţinută. Se vor verifica drepturile şi apoi Salvează.
5. Au fost implementate salariile griă aferente anul 2022 pentru următoarele funcţii:
1. Didactic auxiliar:
Bibliotecar I A-PL 
Coregraf
Căpitan - M
Infirmiera invatamant special
Mediator şcolar grad IA - S
Mediator şcolar grad I - S
Mediator şcolar grad II - S
Mediator şcolar grad debutant - S
Ofițer de punte - M
Ofiţer mecanic - M
Sef echipaj - M

2. Nedidactic :
Infirmieră - G
Magaziner II - G
Sef mecanic M
Referent I A -M
Referent I -M
Referent II-M
Bucătăreasă - M
Bucătăreasă - G
Tehnician I A -M
NOTĂ! Vă rugăm să semnalaţi cazurile în care salariul grilă pe 2022 nu apare setat în aplicaţia locală la adresa edusal@portal.edu.ro.

NOTĂ! NU au fost actualizate Rapoartele!
În următoarele versiuni vor fi implementate:
- Sporul de complexitatea muncii acordat personalului nedidactic din Inspectoratele Şcolare Judeţene / ISMB;
- Finalizare actualizare rapoarte.
- Alte eventuale probleme semnalate
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.20.1, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.20.1).

--------------------

Stimaţi colaboratori
Revin către dvs cu fişierul Citeste-mă_2.20 refăcut. Am corectat formula de calcul a diferenţei de la personalul didactic-auxiliar:
Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul arhivat al versiunii EduSAL 2.20.
Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_20.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala.
După instalarea versiunii 2.20:
 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!
 statele de personal şi plată de la luna ianuarie 2019 se vor invalida.
 vă rugăm să aveţi în vedere următoarele verificări de date:
 Drepturile personalului de conducere ( mai ales Salariul grilă OUG 20)
 Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017
Vă reamintim că pe perioada vacanţelor întregul personal didactic, inclusiv personalul de conducere, se află în concediu de odihnă fapt pentru care aceste informaţii trebuie să existe şi în Pontajele din aplicaţia EduSAL. În acest sens regăsiţi adresa ataşată.
Modificările aduse la versiunea 2.20 constau în:
1. Aplicarea art. 34 alin. 1 din OUG nr. 114/2018 respectiv: “Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2019, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018.” cu următoarele menţiuni:
- Diferenţa calculată se va afişa în forma de Drepturi lunare
- Vă recomandăm să verificaţi fiecare salariat în parte pentru a valida corectitudinea sumei afişate.
- Formula de calcul aplicată la calculul diferenţei este:
 Pentru categoria de personal Didactic:
Diferenţă ¼= ¼ * ( Salariul tarifar normat 2022 - Salariul Legea 250 majorat cu 2,8% dacă persoana este scutită de impozit – Compensaţii zone izolate OUG 20)
 Pentru categoria de personal Didactic-Auxiliar:
Diferenţă ¼= ¼ * ( Salariul tarifar normat 2022 - Salariul legea 250 majorat cu 2,8% daca persoana este scutită de impozit – Spor stabilitate OUG 20 - Compensaţii CFP
OUG 20 - Compensaţii Audit OUG 20 - Compensaţii Invăţământ special OUG 20)
 Pentru categoria de personal Nedidactic:
Diferenţă ¼ = ¼ * [ Salariul tarifar normat 2022 - maxim( Salariul OUG 17 majorat cu 2,8% dacă persoana este scutită de impozit; Salariul 31.01.2017]
 Pentru categoria de personal Nedidactic ISJ:
Diferenţă ¼= ¼ * ( Salariul tarifar normat 2022 - Salariul de bază 31.07.2016)
NOTĂ! După instalarea versiunii 2.20 vă rugăm să faceţi verificări de calculul diferenţei la salariul de bază pentru toate categoriile de personal conform formulelor mai sus detaliate.
2. Aplicarea art. 34 alin. 2 din OUG nr. 114/2018 respectiv plafonarea sporurilor la
nivelul lunii decembrie 2018:
“Începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară
activitatea în aceleași condiții.”
3. Implementarea elementulului “Indemnizaţie de hrană” în Statul de personal, forma
Drepturi lunare cu următoarele menţiuni:
- La instalarea versiunii 2.20 noul element se va adăuga în forma de Drepturi
lunare pe fiecare încadrare a fiecărui salariat cu excepţia celor aflate DOAR la
plata cu ora
- Valoarea maximă acordată pe fiecare încadrare va fi: 2* 2.080/12* Norma de
calcul
- Suma calculată se va putea edita în fiecare lună în Stat de personal în sensul
diminuării
- Va avea valoarea zero la nivelul funcţiilor declarate că Nu sunt funcţii de bază
şi / sau au Normă de cumul
- Se va plăti de la articolul bugetar 10.01.17
- In Stat de plată se va calcul în funcţie de zilele lucrate
NOTĂ! Pentru personalul didactic pensionar angajat la plata cu ora (având următoarele setări în Stat de personal: Norma plata cu ora > 0, Norma calcul = 0, Este functie de bază = Da) care ar trebui să primească indemnizaţia de hrană în limita la maxim 1 normă, se va calcula manual şi se va opera în Stat de plată / Alte drepturi / Indemnizaţia de hrană
4. Implementarea salariilor grilă aferente anului 2022 pentru personalul nedidactic
5. Implementarea salariilor grilă aferente anului 2022 pentru personalul didactic -
Antrenori
6. Marcarea cu culoarea roşie în lista de Stat de personal a persoanelor care nu au
salariul grilă 2022 completat
NOTĂ! Vă rugăm să semnalaţi cazurile în care salariul grilă pe 2022 nu apare setat în aplicaţia
locală.
7. Implementarea parametrilor de calcul pentru anul 2019
8. Actualizarea nomenclatorului de bănci cu First Bank
NOTĂ! Rapoartele nu au fost actualizate toate!
În următoarele versiuni vor fi implementate:
- Declaraţia 205;
- Sporul de complexitatea muncii acordat personalului nedidactic din Inspectoratele Şcolare Judeţene / ISMB;
- Finalizare actualizare rapoarte.
- Alte eventuale probleme semnalate
Atenţie! Nu trimiteţi spre aprobare statele de plată până la versiunea următoare pentru că acestea vor fi invalidate!!
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.20, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.20).
Numai bine,
Echipa EduSAL

Package icon EdusalSetup_2_20.zip

--------------------


EduSal versiunea 2.19.2


După instalarea versiunii 2.19.2, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna decembrie 2018 NU se vor invalida.

Modificările aduse la versiunea 2.19.2 constau în rezolvarea următoarelor probleme:

1. Afişarea semnăturilor la tipărirea statului de plată

2. Afişarea sporului de suprasolicitare neuropsihică de pe alte încadrări în raportul Stat de plată tipărit

3. Rezolvarea problemei de calcul a plafonării drepturilor pentru personalul didacticauxiliar de conducere la nivelul anului 2022 pentru situaţiile în care Salariul grilă OUG 20 de la noiembrie 2018 a fost mai mare decât Salariul grilă Legea 250

NOTA! În aceste situaţii pentru recalcularea drepturilor:

- se va merge în stat de personal la nivelul persoanei semnalate

- se va reselecta Funcţia de conducere

- se va acţiona butonul Salvează.

- se vor reverifica drepturile.

4. Rezolvarea problemei de afişare a datelor în fluturaşi

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.19.2, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.19.2)

Package icon EdusalSetup_2_19_2.zip

--------------------

Precizări EduSal

Având în vedere ultimele precizări ale Ministerului Finanțelor Publice, care vor veni letric în zilele ce urmează, asupra modului de aplicare a art. 36 alin. 1 din OUG nr. 114/29.12.2018, vă transmitem că indemnizația de hrană se acordă începând cu lichidarea lunii ianuarie 2019.
Vă rugăm să țineți cont de acest articol de lege la avizarea statelor lunii decembrie 2018 până vom implementa restricția într-o versiune ulterioară a EduSAL.
În legătură cu sporul de suprasolicitare neuropshică, având în vedere faptul că în conformitate cu Legea nr. 153/2017 acesta se acordă DOAR personalului didactic de PREDARE, vă rugăm să ţineţi cont de acest lucru la avizarea statelor lunii decembrie 2018.
De asemenea vă informăm că la versiunea ulterioară vom implementa o restricţie de acordare a acestui spor în primul rând la nivelul unităţilor de tip CCD si CJRAE/CMBRAE. Statele de personal de la luna decembrie 2018 se vor invalida la nivelul acestor unităţi (CCD si CJRAE/CMBRAE) la următoarea versiune pe care o vom livra la începutul săptămânii viitoare.
--------------------

EduSal versiunea 2.19.1

După instalarea versiunii 2.19.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna decembrie 2018 se vor invalida DOAR dacă tipul de unitate este CCD sau CJRAE/CMBRAE.

Dacă instalarea versiunii 2.19.1 se face pornind de la versiunea 2.18.2 vă rugăm să aveţi în vedere următoarele verificări de date:
- Drepturile personalului de conducere
- Drepturile personalului didactic-auxiliar (în special salariul grila OUG 20 să aibă valoarea de la noiembrie 2018)
- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017
- Si prin sondaj alte câteva încadrări.
Vă reamintim că în conformitate cu comunicarea MFP indemnizaţia de hrană se va plăti începând cu lichidarea lunii ianuarie 2019.

Modificările aduse la versiunea 2.19.1 constau în: 
1. Afişarea sporului de suprasolicitare neuropsihică în zona de Recapitulaţie stat Salarii din raportul Stat de plată.
2. Rezolvarea problemei de includere a sporului de suprasolicitare neuropsihică în Total drepturi cuvenite în situaţiile semnalate pe încadrările cu coeficient.
3. Rezolvarea problemei de calcul a drepturilor pentru personalul didactic-auxiliar de conducere pentru situaţiile on care Salariul grilă OUG 20 de la noiembrie 2018 a fost mai mare decât Salariul grilă Legea 250
NOTA! În aceste situaţii pentru recalcularea drepturilor:
- se va merge în stat de personal la nivelul persoanei semnalate
- se va reselecta Funcţia de conducere 
- se va acţiona butonul Salvează. 
- se vor reverifica drepturile.
4. Rezolvarea problemei de eroare la iniţializarea lunii decembrie 2018
5. Rezolvarea problemei de afişare a detaliilor la deschidere detalii persoane în cazul situaţiilor semnalate.
6. Eliminarea plafonului de 10.000 la Bază calcul plata cu ora 
7. Actualizarea normei lucrătoare de la luna decembrie 2018 în situaţiile semnalate
8. Blocarea acordării sporului de suprasolicitare neuropsihică personalului didactic din unităţile de învăţământ de tip CCD şi CJRAE / CMBRAE

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.19.1, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.19.1).


Package icon EdusalSetup_2_19_1.zip

--------------------EduSAL versiunea 2.19, Lichidarea lunii decembrie 2018

După instalarea versiunii 2.19, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna decembrie 2018 se vor invalida.

După instalarea versiunii 2.19 vă rugăm să aveţi în vedere următoarele verificări de date:
- Drepturile personalului de conducere (cu atentie salariul grila OUG 20)
- Drepturile personalului didactic-auxiliar
- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017
- Si prin sondaj alte câteva încadrări

Vă reamintim că pe perioada vacanţelor întregul personal didactic se află în concediu de odihnă fapt pentru care aceste informaţii trebuie să existe şi în Pontajele din aplicaţia EduSAL. 
În acest sens regăsiţi adresa ataşată.

Modificările aduse la versiunea 2.19 constau în:
1. Implementarea sporului de suprasolicitre neuropsihică personalului didactic de predare cu următoarele menţiuni:
- Nu se acordă şi personalului didactic de conducere şi inspectorilor şcolari
- Se va plăti de la 10.01.06
- Se acordă şi la plata cu ora
2. Implementarea elementului “Indemnizaţie de hrană” în forma de “Alte drepturi” cu următoarele menţiuni:
- Maximul acordat poate fi de 317 lei pe persoană proporţional cu timpul lucrat
- Se acordă DOAR funcţiilor de bază
- Sunt asimilate salariilor şi asupra lor se reţin toate contribuţiile şi impozitul pe venit
- Se va plăti de la 10.01.17
3. Actualizarea salariului de bază pentru Director Casa corpului didactic în anul 2022 conform Legii nr. 287/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
4. Actualizarea salariilor grilă pe Legea 250 pentru personalul didactic-auxiliar astfel încât să fie afişată valoarea majorată cu 25% şi 20% 
5. Rezolvarea problemei de afişare a restului de plată aferent sumelor de indemnizaţie examen din stat de plată.
6. Includerea Sporului de handicap în baza de calcul a plăţii cu ora.
7. Implementarea nomenclatoarelor de zile libere şi a normelor lucrătoare lunare aferente anului 2019
8. Mutare câmp “Sursa de finanţare” din forma de “Drepturi lunare” în forma de “Incadrare” 

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.19, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.19).


Package icon EdusalSetup_2_19.zip

--------------------
______
Stimați colaboratori,Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul arhivat al versiunii EduSAL 2.18.1.Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_18.1.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala. După instalarea versiunii 2.18.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna noiembrie 2018 se vor invalida.Vă rugăm ca după instalarea versiunii 2.18.1 să aveţi în vedere în primul rând următoarele verificări de date:

- Drepturile personalului de conducere 

- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017

- Prin sondaj orice alte încadrări de persoane cu diferite categorii de personalModificările aduse la versiunea 2.18.1 constau în:

1. Implementarea elementului „Inspecţie pentru grad” conform Ordinului nr. 4827/30.08.2018 privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe. 

De reţinut:

 Pentru personalul propriu angajat nu se face nicio setare specială de încadrare
 Pentru personalul care nu aparţine unităţii se vor efectua următoarele setări de încadrare:
a) În stat de personal:
- Data de angajare: 01 ale lunii în care se va face plata
- Data de plecare: prima zi lucrătoare după data de angajare
- Tip asigurat: (1000) Conveţii civile
- Dacă persoana este scutită de impozit, se setează câmpul „Este scutit de impozit”: DA
- Statut persoană: HJ
- Se setează nivelul de învățământ şi sursa de finanţare pe care au fost cuprinse în buget sumele necesare acestor plăți
- Norma de calcul = Norma de bază = Norma de cumul = Norma plata cu ora =0
- Verificați modul de plată - card sau numerar, să fie cel corect
- În forma de Încadrare se va seta funcţia de profesor, grad didactic I, transa de vechime în învatamant 25-30 pe toate legile
- În forma de Drepturi lunare se va seta spor vechime =25

b.) În stat de plată: înregistrați suma aferentă Inspecţiei de grad pe aceeaşi sursă de finanţare şi pe același nivel de învățământ pe care au fost setată persoana în statul de personal. Calculul sumei se va efectua conform art. 11, alin. (1) din OMEN nr. 4827/30.08.2018 , respectiv: [(Salariu grilă Legea 250 *2) /166 ] * Număr ore specifice activităţilor desfăşurate (5 ore sau 7 ore)

 Din suma de Inspecţie de grad se va reţine doar Impozit 10%
 Sumele vor fi declarate în formularul D100 şi nu prin D112
 Sumele privind plata Inspecţiei de grad nu vor apărea pe rapoartele de evidenţă a cheltuielilor salariale
 Se vor plăti de la capitolul 20.13 - Bunuri şi servicii

2. A fost definit raportul “Inspecţie pentru grad” în modulul Managementul salarizării / Rapoarte. 

3. Actualizarea plafonului Numărului de ore la plata cu ora / plata cu ora minorităţi pentru luna noiembrie 2018. Pentru o normă didactică întreagă maximul de număr de ore plata cu ora va fi :
 La o normă didactică plata cu ora de 64 ore maximul va fi de 68
 La o normă didactică plata cu ora de 72 ore maximul va fi de 76
 La o normă didactică plata cu ora de 80 ore maximul va fi de 84
 La o normă didactică plata cu ora de 92 ore maximul va fi de 97
 La o normă didactică plata cu ora de 96 ore maximul va fi de 101
 La o normă didactică plata cu ora de 100 ore maximul va fi de 105

4. Au fost actualizate / implementate salariile grilă Legea 250 pentru combinațiile de functii din fisierul atasat

5. Blocarea setării încădrărilor de plata cu ora pe coeficient / bifa Reîncadrare conform OUG nr. 91/2017.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.18.1, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.18.1).
Numai bine,
Echipa EduSAL

Grile_Lg250_actualizate_2.18.1.--------------------Stimați colaboratori,Vă reamintim setările ce se impun la încadrarea personalului care nu mai sunt angajaţi ai unităţii dvs şi care urmează să fie adăugate în stat de personal persoane în vederea achitării sumelor rezultate din aplicarea sentințelor judecătorești/Legea 85:Se intră pe fiecare din aceste poziții și se setează:

- Tip asigurat: (18)Persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridice. Pentru acest tip de asigurat, NU mai este necesar Motiv scutire a fi setat.

- Tip contract - Parțial 1 oră

- Norma zilnică = 8 ore

- Casa de sănătate - cea predefinită, nu mai este de interes 

- Dacă persoana este pensionară se setează câmpul „Este pensionar” = DA 

- Se setează câmpul „Este funcţie de bază” = Nu

- Dacă persoana este scutită de impozit, se setează câmpul „Este scutit de impozit”=DA
- Statut persoană = HJ
- Se setează nivelul de învățământ şi sursa de finanţare pe care au fost cuprinse în buget sumele necesare acestor plăți
- Scoateţi bifa la cei ce au contractul de muncă suspendat
- Norma de calcul = Norma de bază = Norma de cumul = Norma plata cu ora =0
- Verificați modul de plată - card sau numerar, să fie cel corect

După aceste setări din stat personal, în statul de plată:
- Se pontează cu zero zile lucrate, deci toate zilele vor fi absente
- înregistrați suma aferentă HJ-ului / Legea 85 pe același nivel de învățământ pe care au fost setate persoanele în statul de personal
Nu se retine somaj pentru acest Tip de asigurat

Notă Chiar dacă finanțarea nu acoperă necesarul la inițializarea lunii, dacă urmează plăţi de HJ / Legea 85, adăugaţi persoanele noi / aduceți din arhivă persoanele cu astfel de plăti pentru a le regăsi în statul rectificativ, ulterior.

Înainte de a trimite statul de plată (inițial sau rectificativ) la avizat, simulați o validare de D112 pentru a reveni și corecta eventuale înregistrări neconforme.

Notă
 Se vor reţine şi se vor plăti contribuţii angajat şi angajator valabile la decembrie 2017
 Impozitul reţinut este cel de la data plăţii, adică de 10%
 Sumele vor intra în baza de calcul a deducerii personale
 Nu se vor prelua în D112 curentă pentru că nu sunt aferente perioadei de raportare. Conform codului fiscal actualizat se vor genera D112 aferente perioadelor pentru care se plătesc
 Se vor plăti de la articolul bugetar 10.01.01 sumele aferente salariatului iar cele ale angajatorului - din articolele bugetare valabile la luna decembrie 2017
 Pentru vizualizarea separată a sumelor de „Suma Legea 85”, a contribuţiilor şi a impozitului, a fost definit raportul „Sumă legea 85” în meniul Utilitare din Managementul salarizării

Plată dobânzi
Implementarea dreptului “Dobândă” s-a făcut în forma de “Alte drepturi” pentru realizarea plăţii acesteia conform Ordinului nr. 4441 / 21.08.2018privind metodologia de calcul şi efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru personalul din unităţile / instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educatiei Naţionale şi alte instituţii din subordinea/coordonarea acestuia
De reţinut:
 Pentru personalul propriu angajat nu se face nicio setare specială de încadrare
 Pentru personalul care nu aparţine unităţii se vor efectua următoarele setări de încadrare:
a) În stat de personal:
- Data de angajare: prima zi lucrătoare din luna de plată
- Data de plecare = Data angajării
- Tip asigurat: 18 
- Dacă persoana este scutită de impozit, se setează câmpul „Este scutit de impozit”: DA- Statut persoană: HJ
- Se setează nivelul de învățământ şi sursa de finanţare pe care au fost cuprinse în buget sumele necesare acestor plăți
- Scoateţi bifa la cei ce au contractul de muncă suspendat
- Norma de calcul = Norma de bază = Norma de cumul = Norma plata cu ora =0
- Verificați modul de plată - card sau numerar, să fie cel corect
 Informaţiile de pe celelalte forme, respectiv câmpuri, nu sunt relevante în acest proces de adăugare, ele rămânând cu valorile propuse implicit de aplicaţie.
b.) 
După aceste setări din stat personal, în statul de plată:
- Se pontează cu zero zile lucrate, deci toate zilele vor fi absente
- înregistrați suma aferentă pe aceeaşi sursă de finanţare şi pe același nivel de învățământ pe care au fost setate persoanele în statul de personal

 Din suma de Dobândă se va reţine doar Impozit 10%
 Sumele vor fi declarate în formularul D100 şi nu prin D112
 Sumele privind Dobânda nu vor apărea pe rapoartele de evidenţă a cheltuielilor salariale
 Se vor plăti de la titlul 59.17
 Pentru vizualizarea separată a sumelor a fost definit raportul „Dobândă” în meniul Utilitare din Managementul salarizării


Numai bine,
Echipa EduSAL 
--------------------Stimați colaboratori,Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul arhivat al versiunii EduSAL 2.18.

Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_18.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala. 

După instalarea versiunii 2.18, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna octombrie 2018 NU se vor invalida.Modificările aduse la versiunea 2.18 constau în rezolvarea problemelor semnalate pe statele de plată rectificative pentru Sume legea 85

NOTA! Cei care au înregistrat deja pe state de plată rectificative sume legea 85 vor proceda astfel:

 Se vor redeschide situaţiile centralizatoare aferente statului de plată rectificativ şi apoi se vor şterge

 Se va deschide stat de plată rectificativ cu opţiunea “Deschide rectificativ” din zona de Comenzi a Statului de plată

 Se va acţiona butonul “Recalcul rectificativ” din zona de Comenzi a Statului de plată

 Se va crea altă versiune pentru trimiterea statului de plată rectificativ la server
 După aprobare se va urma fluxul de lucru cunoscut.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.18, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.18)

Vă reamintim și precizările legate de L85/dobânzi

Numai bine,
Echipa EduSAL 
--------------------Stimați colaboratori,

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul arhivat al versiunii EduSAL 2.17.4.


Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_17_4.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala.După instalarea versiunii 2.17.4, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna octombrie 2018 NU se vor invalida.Modificările aduse la versiunea 2.17.4 constau în rezolvarea următoarelor probleme:1. Generarea sumelor în situaţia centralizatoare a ordinelor de plată pentru cei care au sume legea 85.

NOTA! Cei care au generat situaţia centralizatoare a ordinelor de plată sub versiunea 2.17.3 o vor şterge şi apoi regenera.2. Rezolvarea problemei de afişare în Borderou alimentare carduri şi Borderou casierie pentru cei care au Dobândă.Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.17.4, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.17.4).

Numai bine,

Echipa EduSAL

Versiunea 2.17.4 aici:

-------------------- Stimați colaboratori,Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul arhivat al versiunii EduSAL 2.17.3.Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_17_3.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala. După instalarea versiunii 2.17.3, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna octombrie 2018 NU se vor invalida.Modificările aduse la versiunea 2.17.3 constau în rezolvarea următoarelor probleme:1. Generarea sumelor în situaţia centralizatoare a ordinelor de plată.

NOTA! Cei care au generat situaţia centralizatoare a ordinelor de plată sub versiunea 2.17.2 o vor şterge şi apoi regenera.

2. Rezolvarea problemei de completare a sumelor de diferenţă CAS angajator în recapitulaţie taxe angajator în formele de Total şi surse de finanţare / niveluri de învăţământ.
NOTA!
- Cei care au închis deja luna de calcul şi au dat la plata Sume legea 85 vor crea un stat de plată rectificativ pentru care vor reopera sumele de diferenţă CAS angajator în recapitulaţie taxe angajator în formele de Total şi surse de finanţare /niveluri de învăţământ.
- Vor trimite acest stat la server. Dacă în stat diferențe NU aveți valori, statul rectificativ nu va necesita aprobare, poate rămâne în stare Trimis.
- Facem acest lucru pentru a trimite la server diferenţele de contribuţie CAS angajator înregistrate în Recapitulaţie taxe şi care, sub versiunea 2.17.2, nu s-au trimis, neapărând astfel în raportul de centralizare şi verificare sume din aplicaţia centrală la ISJ/ISMB.

3. Actualizarea algoritmului de calcul al sporului de handicap pentru persoanele cadre didactice cu vechime sub 6 ani

4. Rezolvarea problemei de afişare în fluturaşi a restului de plată pentru cei care au indemnizaţie examen.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.17.3, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.17.3).

Numai bine,
Echipa EduSAL 


EduSAL 2.17.2 aici:
--------------------

Stimați colaboratori,

 Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul arhivat al versiunii EduSAL 2.17.2. 
Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_17_2.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala. După instalarea versiunii 2.17.2, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! 
După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna octombrie 2018 se vor invalida. Vă rugăm ca după instalarea versiunii 2.17.2 să aveţi în vedere în primul rând următoarele verificări de date: 
- Drepturile personalului de conducere - Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017 - Prin sondaj orice alte încadrări de persoane cu diferite categorii de personal Modificările aduse la versiunea 2.17.2 constau în: 
1. Actualizarea plafonului maxim admis la plata cu ora în luna octombrie 2018 
2. Implementarea Sporului de handicap conform H.G. nr.751/2018 
3. Implementarea bifei “Stat diferenţe” pe rapoartele “Sume legea 85”, “Dobândă”, “Indemnizaţie de examen” a cărui activare va duce la afişarea diferentelor pe statele de plată rectificative 
4. Actualizarea algoritmului de calcul al pensiei începând cu luna octombrie 2018 conform OUG nr. 8/2018 
NOTA! Cei care au operat deja concediile medicale înainte de instalarea versiunii 2.17.2 la luna octombrie 2018, le vor şterge şi le vor reopera. 
5. Actualizarea salariilor grilă pentru anul 2022 pentru funcţia de Asistent medical principal cu studii Superioare, gradaţiile 2,3,4 şi 5. 
6. Blocarea încadrării pe coeficient salarizare Legea 153 pentru personalul didactic de predare şi didactic-auxiliar conform OUG nr. 91/2017 
7. Validarea promovării pe tranşele de vechime de pe Legea 153, respectiv blocarea promovării pe tranşele de vechime de pe OUG 20 şi Legea 250 atât pe luna septembrie, cât şi pe octombrie dacă tranşa de vechime pe legea 153 nu s-a modificat. 
8. Rezolvarea problemei de afişare a drepturilor totale pentru personalul încadrat pe coeficient 9. Actualizare denumire unitate “Gradiniţe cu program prelungit/săptămânal între 150 - 200 de preşcolari” conform HG nr. 598/2018 Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.17.2, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.17.2). 

Numai bine, 

Echipa Edusal

EduSAL 2.17.2 aici:
--------------------

Stimați colaboratori,

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul arhivat al versiunii EduSAL 2.17.1.

Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_17_1.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala.

După instalarea versiunii 2.17.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna septembrie 2018 se vor invalida DOAR pentru unităţile care au avut salariul grilă pe 2022 incorect setat.

Vă rugăm ca după instalarea versiunii 2.17.1 să aveţi în vedere în primul rând următoarele verificări de date:
- Drepturile personalului de conducere 
- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017
- Prin sondaj orice alte încadrări de persoane cu diferite categorii de personal

Modificările aduse la versiunea 2.17 sunt valabile şi la versiunea 2.17.1 şi pot fi consultate aici: http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=244704

Modificările aduse la versiunea 2.17.1 constau în rezolvarea următoarelor probleme:
• Corectarea salariilor grilă la nivelul tipurilor de unitate sesizate ca fiind greşite conform H.G. nr. 598/02.08.2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice-auxiliare de Contabil-şef şi secretar şef, cu nivel de studii S/SSD/M şi nivelul salariilor de bază aferente acestora
• Permiterea acordării plăţii cu ora la nivelul unităţilor de învătământ de tip CJRAE / CMBRAE
• Generarea informaţiei de număr şi dată de contract din stat de personal în stat de plată de pe încadrările secundare
• Generarea impozitului pe raportul “Indemnizaţie examen”
• Generarea datelor pe raportul “Stat de personal “
• A fost dezactivată setarea automată a normelor didactice pe învăţământul special.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.17.1, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.17.1).

Numai bine,
Echipa EduSAL
Versiunii 2.17.1 aici:
--------------------

Stimați colaboratori,
Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul arhivat al versiunii EduSAL 2.17.

Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_17.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala. 

După instalarea versiunii 2.17, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna septembrie 2018 se vor invalida.Vă rugăm ca după instalarea versiunii 2.17 să aveţi în vedere în primul rând următoarele verificări de date:

- Drepturile personalului de conducere 

- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017

- Prin sondaj orice alte încadrări de persoane cu diferite categorii de personalModificările aduse la versiunea 2.17 constau în:

Implementarea salariilor de bază pentru anul 2022 conform HG nr. 598/02.08.2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice-auxiliare de Contabil-şef şi secretar şef, cu nivel de studii S/SSD/M şi nivelul salariilor de bază aferente acestora

NOTA: În cazul particular în care se setează tipul de unitate sub noua versiune, este necesar să reveniți pe fiecare funcție de conducere în parte și să o reselectați. 

• Pentru respectarea încadrării pe normele didactice conform Ordinului OMEN nr. 4827/30.08.2018, la instalarea versiunii 2.17 acestea se setează automat respectând funcţia şi nivelul de învătământ selectate

• S-au activat câmpurile de Număr ore PO, Număr ore PO minorități, respectiv Număr ore PO suplimentare 

• Conform Ordinului OMEN nr. 4827/30.08.2018 privind înregistrarea de contractele noi pentru normele la plata cu ora au fost implementate 2 noi câmpuri în forma de Incadrare: Număr si Data înregistrarecontract care vor fi obligatoriu de completat atât pentru câmpul Număr ore la plata cu ora, cât şi pentru Număr ore la plata cu ora minorităţi.

Notă: Pentru angajații care au atât Normă PO cât și Normă PO minorități, se va face încadrare secundară pentru declararea Nr/dată contract aferent Număr ore PO minorități

Blocarea modificării tranşelor de vechime de pe Legea 63 şi OUG 20 dacă tranşele de vechime de pe Legea 153 nu au fost modificate

Plafonarea Numărului de ore la plata cu ora în funcţie de numărul de săptămâni în anul şcolar curent, Norma didactică dar şi de numărul de zile de şcoală din fiecare lună. Pentru o normă didactică întreagă maximul de număr de ore plata cu ora permis va fi :

 La o normă didactică plata cu ora de 64 ore maximul va fi de 68

 La o normă didactică plata cu ora de 72 ore maximul va fi de 77

 La o normă didactică plata cu ora de 80 ore maximul va fi de 85

 La o normă didactică plata cu ora de 96 ore maximul va fi de 102

 La o normă didactică plata cu ora de 100 ore maximul va fi de 107

• Rezolvarea problemei de calcul al contribuţiei pensiei pentru cei care au concedii medicale în statul de plată şi un venit brut mai mic decât salariul minim pe economie

NOTA! Cei care au operat deja concediile medicale înainte de instalarea versiunii curente la luna septembrie 2018, le vor şterge şi le vor reopera. Vă recomandăm să şi verificaţi suma de Pensie calculată şi afişată în statul de plată generând D112 şi validând-o în softul J

• Rezolvarea problemei de calcul al contribuţiei pensiei în D112 pentru cei care au concedii medicale de tip 08, 09 şi 15 În continuare. 

• Rezolvarea problemelor raportate la formularul D100 ( număr de evidenţă şi data de plată)

Blocarea acordării sporului de învăţământ special personalului didactic de conducere, personalului didactic auxiliar şi nedidatic la unităţile de învăţământ de tip masă.

NOTA! 

- Pentru aceste categorii de personal se va seta sporul învăţământ special pe procent zero. La trimiterea la server se va face verificarea dacă s-a realizat corecţia.

- Sporul de învăţământ special se acordă DOAR personalului didactic de predare care predă la clasele de învăţământ special proporţional cu timpul efectiv lucrat în clasele respective. 

- În cazul în care personalul de conducere efectuează ore la clasele integrate în regim plata cu ora se va acorda sporul de învăţământ special aferent tarifului orar funcţiei de profesor

• Blocarea acordării de Concediu de odihnă neefectuat aferent funcţiilor la cumul

• Blocarea acordării plăţii cu ora la nivelul unităţiilor de învătământ de tip CJRAE / CMBRAE

Implementarea dreptului “Suma Legea 85” în forma de “Alte drepturi” pentru realizarea plăţii sumelor aferente Legii 85.

De reţinut:

 Fluxul de lucru de operare este asemănător celui aferent sumelor de Hotărâri judecătoreşti

 Se vor reţine şi se vor plăti contribuţii angajat şi angajator valabile la decembrie 2017

 Impozitul reţinut este cel de la data plăţii, adică de 10%

 Sumele vor intra în baza de calcul a deducerii personale
 Nu se vor prelua în D112 curentă pentru că nu sunt aferente perioadei de raportare. Conform codului fiscal actualizat se vor genera D112 aferente perioadelor pentru care se plătesc
 Se vor plăti de la articolul bugetar 10.01.01 sumele aferente salariatului iar cele ale angajatorului - din articolele bugetare valabile la luna decembrie 2017
 Pentru vizualizarea separată a sumelor de „Suma Legea 85”,a contribuţiilor şi a impozitului, a fost definit raportul „Sumă legea 85” în meniul Utilitare din Managementul salarizării
Implementarea dreptului “Dobândă” în forma de “Alte drepturi” pentru realizarea plăţii acesteia conform Ordinului nr. 4441 / 21.08.2018 privind metodologia de calcul şi efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru personalul din unităţile / instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educatiei Naţionale şi alte instituţii din subordinea/coordonarea acestuia
De reţinut:
 Pentru personalul propriu angajat nu se face nicio setare specială de încadrare
 Pentru personalul care nu aparţine unităţii se vor efectua următoarele setări de încadrare:
a) În stat de personal:
- Data de angajare: prima zi din luna de plată
- Data de plecare: ziua următoare datei de angajare care este zi lucrătoare
- Tip asigurat: 18 
- Dacă persoana este scutită de impozit, se setează câmpul „Este scutit de impozit”: DA- Statut persoană: HJ
- Se setează nivelul de învățământ şi sursa de finanţare pe care au fost cuprinse în buget sumele necesare acestor plăți
- Scoateţi bifa la cei ce au contractul de muncă suspendat
- Norma de calcul = Norma de bază = Norma de cumul = Norma plata cu ora =0
- Verificați modul de plată - card sau numerar, să fie cel corect
 Informaţiile de pe celelalte forme, respectiv câmpuri, nu sunt relevante în acest proces de adăugare, ele rămânând cu valorile propuse implicit de aplicaţie.
b.) În stat de plată: înregistrați suma aferentă pe aceeaşi sursă de finanţare şi pe același nivel de învățământ pe care au fost setate persoanele în statul de personal
 Din suma de Dobândă se va reţine doar Impozit 10%
 Sumele vor fi declarate în formularul D100 şi nu prin D112
 Sumele privind Dobânda nu vor apărea pe rapoartele de evidenţă a cheltuielilor salariale
 Se vor plăti de la titlul 59.17
 Pentru vizualizarea separată a sumelor a fost definit raportul „Dobândă” în meniul Utilitare din Managementul salarizării

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.17, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.17).
Numai bine,
Echipa EduSAL

Versiunii 2.17 aici:

--------------------

Stimați colaboratori,Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul arhivat al versiunii EduSAL 2.16.Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_16.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala. După instalarea versiunii 2.16, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna august 2018 se vor invalida DOAR pentru unităţile de tip CJRAE / CMBRAE.Modificările aduse la versiunea 2.16 constau în:• Implementarea funcţionalităţii de acordare a sporului de învăţământ special pentru funcţiile de “Infirmiere” sub formă de “Compensaţii tranzitorii”. 

Fluxul de acordare este următorul:

- Se accesează încadrările persoanelor cu funcţia de “Infirmiere” din stat de personal

- Se deschide forma de “Drepturi lunare” şi în dreptul câmpului “Compensaţii învăţământ special” se bifează câmpul “Pentru infirmiere conf. OUG 41”

- Automat aplicaţia va returna o valoare egală cu valoarea sporului de învăţământ special calculat conform legislatiei în vigoare• Implementarea următoarelor modificări la nivelul unităţilor de tip CJRAE / CMBRAE:

1. Setarea câmpului Categorie unitate cu valoarea = unităţi conexe şi blocarea lui spre editare cu o altă valoare

2. Blocarea acordării sporului de învăţământ special personalului didactic auxiliar. La luna august 2018 pentru cei care au deţinut sporul, valoarea lui se va face zero.• Rezolvarea problemei de calcul al contribuţiei pensiei pentru cei care au concedii medicale de tip 08, 09 şi 15 în continuare. 

NOTA! Cei care au operat deja concediile medicale înainte de instalarea versiunii curente la luna augut 2018, le vor şterge şi le vor reopera• Rezolvarea problemei de generare a D112 pe lunile anterioare lunii ianuarie 2018• Corectarea salariilor grilă pentru anul 2022 pentru funcţia de Asistent medical principal cu studii SSD, gradaţiile 4 şi 5• Corectarea salariilor grilă de pe coloana Legea 250 pentru funcţia de Profesor pentru instruire practică, grad didactic Definitiv, studii S, tranşa de vechime 1-6 ani, Gradaţiile 0,1,2 şi 3.• Rezolvarea problemei de deschidere a detaliilor statului de personal din luna decembrie 2015.Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.16, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.16).Numai bine,

Echipa EduSAL

Versiunii 2.16 aici:

--------------------

Stimați colaboratori,


După instalarea versiunii 2.14.3, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna iulie 2018 NU se vor invalida.Modificările aduse la versiunea 2.14, 2.14.1 şi 2.4.2 sunt valabile şi la versiunea 2.14.3. Modificările aduse la versiunea 2.14.3 constau în:

- Actualizarea D112 prin implementarea noilor articole bugetare începând cu luna iulie 2018.

- Rezolvarea problemei de trimitere a statelor de plata rectificative.Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.14.3, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.14.3).Numai bine,

Echipa EduSAL 


Edusal 2.14.3 aici:


--------------------
Stimați colaboratori,


Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul arhivat al versiunii EduSAL 2.14.2.

Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_14_2.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala. 


După instalarea versiunii 2.14.2, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna iulie 2018 NU se vor invalida.Modificările aduse la versiunile 2.14 şi 2.14.1 sunt valabile şi la versiunea 2.14.2. Modificările aduse la versiunea 2.14.2 constau în:- Rezolvarea problemei de generare a ordinului de plată pentru impozitul aferent voucherelor acordate persoanelor plecate

NOTA! Cei care au generat situaţia centralizatoare la versiunea anterioară şi au impozit de plătit pentru vouchere pentru persoane plecate, vor şterge şi vor regenera situaţia centralizatoare.- Blocarea acordării indemnizaţiei de examen personalului din CJRAE

- Permiterea acordării plăţii cu ora personalului din CCD-uriPentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.14.2, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.14.2).Numai bine,

Echipa EduSAL 

Edusal 2.14.2 aici:


--------------------Stimați colaboratori,După instalarea versiunii 2.14.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna iulie 2018 NU se vor invalida.Modificările aduse la versiunea 2.14 sunt valabile şi la versiunea 2.14.1. şi le regasiti aici: http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=243210Modificările aduse la versiunea 2.14.1 constau în rezolvarea următoarelor probleme:

- Afişarea datelor pe raportul Indemnizaţie examen

- Majorarea drepturilor salariale pentru personalul nedidactic scutit de impozit cu diferenţa de la 25% la 28,5%.

Atenţie! Pentru aplicarea acestei majorări se va reselecta funcţia din forma de Încadrare, atât pe încadrarea principală, cât şi pe alte încadrări.

- Actualizare grilă pe Legea 250 pentru funcţia de Învăţător Grad didactic Fără pregătire, Studii M, Tranşa 18-20, Gradaţia 4Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.14.1, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.14.1).Numai bine,

Echipa EduSAL_Edusal versiunea 2.14.1 aici:
--------------------_
Stimați colaboratori,
Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul arhivat al versiunii EduSAL 2.14.


Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_14.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala.După instalarea versiunii 2.14, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna IULIE se vor invalida.După instalarea versiunii 2.14 vă rugăm să aveţi în vedere următoarele verificări de date:

- Drepturile personalului de conducere

- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017

- Drepturile personalului nedidacticModificările aduse la versiunea 2.14 faţă de versiunea 2.13.3 constau în:

1. Optimizări ale bazei de date2. Implementarea elementului salarial “Indemnizaţie examen conf. Ordin 3913/2018” conform Ordinului nr. 3913/07.06.2018 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul examenului naţional de bacalaureat, evaluării naţionale, concursului naţional de ocupare a posturilor vacante / rezervate, examenului national de definitivare, admitere în învăţământul liceal şi profesional, calificări profesionale)

De reţinut:

 Pentru personalul propriu angajat nu se face nicio setare specială de încadrare

 Pentru personalul care nu aparţine unităţii se vor efectua următoarele setări de încadrare:

a) În stat de personal:

- Data de angajare: 01.07.2018

- Data de plecare: 02.07.2018

- Tip asigurat: (1000) Conveţii civile

- Dacă persoana este scutită de impozit, se setează câmpul „Este scutit de impozit”: DA

- Statut persoană: HJ

- Se setează nivelul de învățământ şi sursa de finanţare pe care au fost cuprinse în buget sumele necesare acestor plăți

- Scoateţi bifa la cei ce au contractul de muncă suspendat

- Norma de calcul = Norma de bază = Norma de cumul = Norma plata cu ora =0

- Verificați modul de plată - card sau numerar, să fie cel corect

Informaţiile de pe celelalte forme, respectiv câmpuri, nu sunt relevante în acest proces de adăugare, ele rămânând cu valorile propuse implicit de aplicaţie.

b.) În stat de plată: înregistrați suma aferentă Indemnizaţiei de examen pe aceeaşi sursă de finanţare şi pe același nivel de învățământ pe care au fost setate persoanele în statul de personal Din suma de Indemnizaţie examen se va reţine doar Impozit 10%

 Sumele vor fi declarate în formularul D100 care va fi livrat într-o versiune ulterioară şi nu prin D112

 Sumele privind plata Indemnizaţiei de examen nu vor apărea pe rapoartele de evidenţă a cheltuielilor salariale3. A fost definit raportul “Indemnizaţie examen” în modulul Managementul salarizării / Rapoarte.4. A fost implementat fluxul de lucru pentru înregistrarea şi plata voucherelor persoanelor care nu mai sunt în unitate conform Ordinul nr. 3751/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.560/2018 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia

De reţinut:

- se vor realiza setările de încadrare conform fluxului de lucru deja cunoscut pentru persoanele de la Hotărâri judecătoreşti (Tip asigurat – 18)

- Se vor genera ordine de plată pentru suma de impozit virată deja de foştii angajaţi în conturile unităţii dvs pe surse de finanţare şi niveluri de învăţământ

- Pentru cei care au virat deja aceste sume către bugetul de stat nu se vor mai da la plată respectivele ordine de plată

- Persoanele vor fi preluate în D112 cu informaţiile aferente plătii voucherului de vacanţă5. Actualizarea salariilor grilă OUG nr. 17/2017 cu 25% pentru personalul nedidactic începând cu luna iulie 2018, mutându-se astfel majorarea de la 1 ianuarie 2018 din salariul brut în salariul grilă.6. Rezolvarea problemei de tipărire a rapoartelor pe anul 20177. Blocarea plăţii orelor la plata cu ora în perioada iulie-august 2018

NOTĂ! Pentru cei care au încă stagii de pregătire practică în luna iulie 2018 se vor plăti direct în stat de plată în “Număr ore plata cu ora suplimentare” cu motiv “Stagiu de pregătire practică” și selectarea angajatului respectiv.8. Actualizarea algoritmului de calcul al pensiei începând cu luna iulie 2018 conform OUG 8/2018Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.14, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.14).


Numai bine,
Echipa EduSAL


Edusal versiunea 2.14 aici:
--------------------Stimați colaboratori,Responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti a fost livrat kitul arhivat ale versiunii EduSAL 2.13.3.Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_13_3.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala. După instalarea versiunii 2.13.3, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată NU se vor invalida.Modificările aduse la versiunea 2.13.3 constau în:

- Optimizări ale bazei de date

- Actualizarea D112 cu modificările aduse pe structura de date din 22 mai 2018

- Rezolvarea problemelor privind înregistrarea voucherelor

- Actualizarea Anexelor 4/5 din D112

- Actualizarea nomenclatorului de bănci prin adăugarea Patria BankPentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.13.3, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.13.3).Numai bine,

Echipa EduSAL
Edusal versiunea 2.13.3 aici:--------------------Stimați colaboratori,Responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti a fost livrat kitul arhivat ale versiunii EduSAL 2.13.2.Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_13_2.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala. Nu este obligatorie instalarea versiunii 2.13.2 DECȂT pentru cei care au avut la versiunea 2.13.1 problemele rezolvate acum în versiunea 2.13.2. După instalarea versiunii 2.13.2, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată NU se vor invalida. Modificările aduse la versiunea 2.13 şi 2.13.1 sunt valabile şi în versiunea 2.13.2. Astfel că cei care nu au instalat versiunea 2.13 şi instalează direct versiunea 2.13.2, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele verificări de date:

- Drepturile personalului de conducere

- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017

- Drepturile personalului medical

- Drepturile personalului reîncadrat care în martie 2018 a fost mutat de la categoria de personal didactic-auxiliar la nedidactic

- Şi prin sondaj câteva situaţii de încadrări de alte categorii de personal conform O.U.G. nr. 41/2018Modificările aduse la versiunea 2.13.2 faţă de versiunea 2.13.1 constau în rezolvarea problemelor apărute la funcţionalitatea de blocare a promovării pe tranşele de vechime în învăţământ mai mari de 25 ani, respectiv tranşele 30-35 ani, 35-40 ani, peste 40 ani.Numai bine,

Echipa EduSAL


Edusal versiunea 2.13.2 aici:

--------------------Stimați colaboratori,Responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti a fost livrat kitul arhivat ale versiunii EduSAL 2.13.1.Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_13_1.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala. Nu este obligatorie instalarea versiunii 2.13.1 DECȂT pentru cei care au avut la versiunea 2.13 problemele rezolvate acum în versiunea 2.13.1. După instalarea versiunii 2.13.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată NU se vor invalida. Modificările aduse la versiunea 2.13 sunt valabile şi în versiunea 2.13.1 si se pot citi aici: http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=241674

Astfel că cei care nu au instalat versiunea 2.13 şi instalează direct versiunea 2.13.1, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele verificări de date:

- Drepturile personalului de conducere

- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017

- Drepturile personalului medical

- Drepturile personalului reîncadrat care în martie 2018 a fost mutat de la categoria de personal didactic-auxiliar la nedidactic

- Şi prin sondaj câteva situaţii de încadrări de alte categorii de personal conform O.U.G. nr. 41/2018Modificările aduse la versiunea 2.13.1 faţă de versiunea 2.13 constau în rezolvarea următoarelor probleme:

1. Finalizarea funcţionalităţii de blocare a promovării pe tranşele de vechime în învăţământ mai mari de 25 ani, respectiv tranşele 30-35 ani, 35-40 ani, peste 40 ani.

2. Corectarea modului de calcul a contribuţiilor pentru salariaţii care sunt încadraţi DOAR la plata cu ora şi beneficiază de Concediu medical

NOTA! Pentru recalcularea corectă a contribuţiilor se va şterge şi se va reopera concediul medicalNumai bine,

Echipa EduSAL


Edusal versiunea 2.13.1 aici:
--------------------Stimați colaboratori,Responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti a fost livrat kitul arhivat ale versiunii EduSAL 2.13.Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_13.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala. După instalarea versiunii 2.13, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată se vor invalida.După instalarea versiunii 2.13 vă rugăm să aveţi în vedere următoarele verificări de date:

- Drepturile personalului de conducere

- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017

- Drepturile personalului medical

- Drepturile personalului reîncadrat care în martie 2018 a fost mutat de la categoria de personal didactic-auxiliar la nedidactic

- Şi prin sondaj câteva situaţii de încadrări de alte categorii de personal conform O.U.G. nr. 41/2018Modificările aduse la versiunea 2.13 faţă de versiunea 2.12, şi a modificărilor ulterioare, constau în:1. Blocarea acordării sporului de stabilitate pentru persoanele care după data de 1.07.2017 nu mai întrunesc condiţiile de acordare conform Legii cadru nr. 153/2017

2. Blocarea acordarii gradaţiei de merit la personalul medical (medici şi asistenţi medicali)

3. Blocarea acordării sporului de predare simultană directorilor

4. Blocarea acordării sporului de predare simultană personalului didactic de predare care predă la învăţământul preşcolar

5. Blocarea acordării gradaţiei de merit la funcţiile de cumul ( conform metodologiei de acordare a gradaţiilor de merit)

6. Blocarea promovării pe tranşele de vechime în învăţământ mai mari de 25 ani, respectiv tranşele 25-30 ani, 30-35 ani, 35-40 ani, peste 40 ani

7. Actualizarea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun al ministrului finanţelor publice nr.1931/2018, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.1615/2018 şi al ministrului sănătăţii nr. 598/2018, valabil începând cu aprilie 2018 - publicat în data de 22.05.2018

8. Majorarea drepturilor salariale începând cu luna mai 2018 pentru personalul didactic din ISJ-uri/ISMB conform O.U.G. nr. 41/2018

9. Majorarea plafonului din 2022 pentru funcţiile de conducere Director Casa Corpului Didactic şi Contabil şef şi Secretar şef de la unităţile de învăţământ de grad I conform O.U.G. nr. 41/2018

10. Pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 41/2018, alin. 6.1, începând cu luna martie următoarele funcţii se vor reîncadra la personalul didactic-auxiliar, vor reprimi sporul de învăţământ special şi vor beneficia de majorarea de 20% din martie 2018:1 Asistent social principal S

2 Asistent social specialist S

3 Asistent social practicant S

4 Asistent social debutant S

5 Documentarist gradul I CCD/CDI S

6 Documentarist gradul II CCD/CDI S

7 Documentarist gradul debutant CCD/CDI S

8 Secretar (tehnic) de redacție gradul I S

9 Secretar (tehnic) de redacție gradul II S

10 Secretar (tehnic) de redacție gradul III S
11 Secretar (tehnic) de redacție debutant S
12 Asistent social principal SSD
13 Asistent social SSD
14 Asistent social practicant SSD
15 Documentarist treapta IA CCD/CDI M
16 Documentarist treapta I CCD/CDI M
17 Documentarist treapta II M
18 Documentarist debutant M
19 Secretar de redacție I M
20 Secretar de redacție II M
21 Secretar de redacție IA M
22 Secretar de redacție debutant M
23 Tehnician treapta IA M
24 Căpitan M
25 Șef mecanic M
26 Ofițer de punte, Ofițer mecanic, Ofițer electrician M
27 Șef timonier, Sef echipaj M

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.13, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.13).

Numai bine,
Echipa EduSALEdusal versiunea 2.13 aici:
----------------

Stimați colaboratori,

Responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti a fost livrat kitul arhivat ale versiunii EduSAL 2.12.1.

Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_12_1.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala. 

După instalarea versiunii 2.12.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! 

După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată se vor invalida doar pentru unităţile de tip CCD. 

Modificările aduse la versiunea 2.12 sunt valabile şi în versiunea 2.12.1 de aici: http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=240713

Modificările aduse la versiunea 2.12.1 faţă de versiunea 2.12 constau în:

1. Majorarea drepturilor salariale pentru personalul didactic scutit de impozit cu diferenţa de la 25% la 28,5%.

2. Majorarea drepturilor salariale cu 20% pentru funcţiile de Documentarist gradul I, Documentarist gradul II, Documentarist gradul debutant cu studii S.
Atenţie! Pentru aplicarea acestei majorări se va reselecta funcţia din forma de Incadrare

3. Impunerea completării câmpului Categorie unitate din Detalii generale şcoală la trimiterea statului de plată. 

4. Rezolvarea următoarelor probleme:
- calculul sporului de noapte la personalul didactic-auxiliar în stat de plată
- majorarea sporurilor personalului didactic de predare din cadrul CCD-urilor
- eliminarea atenţionărilor la nivelul personalului cu norme parţiale pentru care se calculează contribuţii la nivelul salariului minim pe economie
- corecţia salariilor grilă legea 250 pentru funcţia Profesor pentru instruire practică, studii superioare de scurtă durată, grad didactic I studii SSD, tranşa 18-22 ani
- corecţia salariilor grilă legea 250 pentru funcţia Maistru instructor, studii M grad didacti II tranşa 30-35 ani

5. Permiterea utilizării câmpului “Motiv alerta R/ S” la nivelul categoriilor de personal didactic-auxiliar şi nedidactic până la stabilirea condiţiilor de validare a înlocuirilor pe post în condiţiile speciale. 
Atenţie! Acest câmp are validare şi în aplicaţia centrală şi utilizarea lui în mod incorect va duce la declanşare alertei R/S în aplicaţia centrală care nu va permite aprobarea statelor.


Numai bine,

Echipa EduSAL


Edusal versiunea 2.12.1 aici:

----------------

Stimați colaboratori,

Responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti a fost livrat kitul arhivat al versiunii EduSAL 2.12.

Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_12.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala. 

După instalarea versiunii 2.12, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată se vor invalida.

După instalarea versiunii 2.12 vă rugăm să aveţi în vedere următoarele verificări de date:
- Drepturile personalului de conducere
- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017
- Drepturile personalului medical
- Şi prin sondaj câteva situaţii de încadrări de alte categorii de personal

Modificările aduse la versiunea 2.12 faţă de versiunea 2.11, şi a modificărilor ulterioare, constau în:

1. Majorarea drepturilor salariale pentru personalul din CCD-uri începând cu luna aprilie 2018.
2. Majorarea drepturilor salariale ale antrenorilor încadraţi la categoria didactic-auxiliar începând cu luna martie 2018. 
3. Actualizarea formulei de calcul pentru sporul de noapte la didactic-auxiliar şi nedidactic
4. Eliminarea elementului salarial “Sume compensatorii Art. 146, alin. (5^2), lit.2 din Legea 227/2015” din statul de plată şi calcularea în mod automat a diferenţelor de contribuţii plătite de angajator în numele salariatului conform OUG nr. 3/2018
5. Actualizarea salariilor grilă pe Legea 250 pentru personalul didactic de predare astfel încât să fie afişată valoarea majorată cu 25% şi 20% 
6. Majorarea nivelului maxim pentru anul 2022 pentru personalul de conducere din ISJ/ISMB
7. Implementare elementului salarial “Voucher de vacanţă” în forma de Alte drepturi:
suma se va opera doar pentru calculul şi reţinerea impozitului
se va putea opera în perioada aprilie – noiembrie 2018
nu se va putea opera mai mult de 1.450 lei pe persoana în perioada mai sus menţionată
8. Implementarea raportului “Voucher-e de vacanţă” în meniul Managementul salarizării / Utilitare
8. Au fost implementate următoarele restricţii:
se pot înregistra sume de “Concediu de odihnă neefectuat”, din forma de Alte drepturi, DOAR la încetarea de contract
inactivarea elementelor de “Sume compensatorii Art. 146, alin. (5^2), lit.2 din Legea 227/2015” 
inactivarea elementelor de Hotărâri judecătoreşti până la aprobarea bugetului de către MEN
câmpul “Motiv alerta R/S” din forma de încadrare va putea fi selectat DOAR pentru personalul didactic de predare 
9. Actualizarea nomenclatorului de bănci cu banca Piraeus Bank
10. A fost corectat nivelul maxim din 2022 pentru funcţia de Asistent medical debutant cu PL. 
11. Conform precizărilor MEN au fost implementate următoarele modificări:
- Personalul care a făcut parte din categoria personalului didactic auxiliar și își desfășoară activitatea în unitățăle de învățământ special și în prezent face parte din categoria personalului nedidactic, nu mai beneficiază de spor pentru învățământ special, potrivit art. 4 din Anexa I, Cap. I, lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017. 
- Personalul medical: medic și asistent medical beneficiază, începând cu 1 martie 2018, potrivit prevederilor art. 38, alin. (3), litera b.) din Legea-cadru nr. 153/2017, de drepturile salariale pentru anul 2022. Începând cu aceeași dată cele două funcții nu mai beneficiază de sporul de stabilitate, având în vedere că această categorie profesională primește începând cu 1 martie 2018, drepturile salariale pentru anul 2022, precum și de sporul pentru învățământ special potrivit art. 4 din Anexa I, Cap. I, lit. B., din Legea-cadru nr. 153/2017.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.12, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.12).

Numai bine,

Echipa EduSAL 

----------------------


Stimați colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare versiunea EduSAL 2.11.2 a aplicaţiei desktop
Modificările aduse la versiunea 2.11.2 faţă de versiunea 2.11.1 constau în:

1. Plafonarea drepturilor salariale la nivelul lui 2022 pentru personalul din ISJ/ISMB și CCD-uri.

2. Includerea în majorarea drepturilor salariale a personalului auxiliar detașat în ISJ-uri/ISMB

3. Adăugarea grilelor la nivelul anului 2022 pentru Bibliotecar IA M, Informatician IA M/PL, Asistent medical principal PL/S

Precizare MEN: Potrivit art. 247, litera J din Legea educației naținale nr. 1/2011, antrenorii fac parte din categoria personalului didactic de predare. Având în vedere cele menționate mai sus, antrenorii beneficiază de creșterea salarială cu 20% din luna martie 2018 dacă sunt cuprinși în această categorie de personal.

4. Actualizarea algoritmului de calcul pentru salariul de bază la persoanele încadrate pe coeficient de salarizare conform Legii cadru nr. 153/2017 astfel încât să ţină cont de scutirea de impozit şi tip de unitate

5. Rezolvarea problemelor privind rotunjirile de sporuri în statele de plată (spor zonă izolate, gradație de merit)

6. Rezolvarea problemei de afişare a impozitului pe stat de plată tipărit.
Numai bine,
Echipa EduSAL
Versiunea EduSAL 2.11.2 aici:
-------------------- 
Stimați colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare versiunea EduSAL 2.11.1 
Modificările aduse la versiunea 2.11 sunt valabile şi la versiunea 2.11.1
Modificările aduse la versiunea 2.11.1 faţă de versiunea 2.11 constau în rezolvarea următoarelor probleme:


1. Adăugarea grilelor pentru Analist programator I, II, IA, debutant cu studii S

2. Generare de stat de plată

3. Adăugarea grilelor la 2022 pentru Asistent medical cu studii PL şi M, Asistent medical principal cu studii PL, M, SSD

4. Plafonarea drepturilor salariale la nivelul lui 2022 pentru încadrări sub o normă

5. Calcularea altor sporuri la normă întreagă pentru persoanele care trec pe grila din 2022 deşi sunt încadrate sub o normă

6. Calcularea în stat de plată a drepturilor pentru persoanele care trec pe grila din 2022 deşi sunt încadrate sub o normă

După instalarea versiunii 2.11.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată se vor invalida şi vor trece în starea în lucru!

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.11.1, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.11.1).

Numai bine,
Echipa EduSALVersiunea EduSAL 2.11.1 aici:-------------------- Stimați colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare versiunea EduSAL 2.11  a aplicaţiei desktop


După instalarea versiunii 2.11, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni, statele de personal şi plată se vor invalida şi vor trece în starea în lucru!

Modificările aduse la versiunea 2.11 faţă de versiunea 2.10.5 constau în:
1.      Majorarea drepturilor salariale cu 20% pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar conform legii cadru nr. 153/2017, cu excepţia personalului din Casa Corpului Didactic şi Inspectorate Scolare Judeţene.
Atenţie! Se majorează drepturile salariale doar personalului didactic din Anexa I – „ÎNVĂŢĂMȂNT” şi Ordinului comun (ataşat).
Notă:  În această versiune nu este implementată compararea și implicit, plafonarea drepturilor salariale cu grilele din Legea cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022 pentru funcțiile specifice  Inspectoratelor școlare județene. Acest lucru va fi livrat într-o versiune dedicată, în primele zile ale săptămânii viitoare.

2.      Încadrarea personalului medical pe grila din 2022 conform reglementărilor specifice Familiei ocupaţionale -  „SĂNĂTATE”

3.      Actualizarea algoritmului de calcul pentru salariul de bază aferent încadrărilor setate pe coeficient de salarizare conform răspunsului primit de la Ministerul Muncii (adresa ataşată) astfel:
- De la 1 ianuarie 2018 Salariul bază (grilă) Legea 153 = Coeficient salarizare * 1.450 lei * 1,25
- De la 1 martie 2018 Salariul bază (grilă) Legea 153 = Coeficient salarizare * 1.450 lei * 1,25*1,2

4.      Modificarea algoritmului conform O.U.G. nr. 3/2018 începând cu luna martie 2018 pentru salariaţii pentru care se aplică art. 146, alin. (5^1) - (5^3) şi art. 168, alin. (5^1), respectiv:
- Impozitul nu va mai fi influenţat de diferenţele de contribuţii.
- Impozitul final reţinut de la salariat va fi cel calculat conform venitului brut realizat şi contribuţiilor neplafonate.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.11, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.11)

Numai bine,

Echipa EduSALVersiunea EduSAL 2.11 aici:
-------------------- 
Stimați colaboratori,

Următoare versiune cu modificările necesare lichidării lunii martie o vom livra la începutul săptămânii viitoare.

Pe scurt modificările aduse la versiunea 2.10.5 faţă de versiunea 2.10.4 constau în:

1.      Implementarea modificărilor conform O.U.G. nr. 8/2018, respectiv:
    i.  Actualizarea algoritmului de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale (pensie) pentru persoanele aflate în concediu medical
  ii.  Actualizarea stagiului minim de cotizare de la 6 luni la 1 lună pentru tipurile de concedii medicale conform art. 7^1: „Prin derogare de la prevederile art. 7, până la 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - d) este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical."
  iii.  Actualizarea D112 începând cu luna de calcul ianuarie 2018 conform versiunii publicate de ANAF în data de 13 martie 2018
  iv.  Actualizarea Anexei 4

2.      A fost implementată noua zi liberă: 6 aprilie 2018 „Vinerea Mare” şi actualizat nomenclatorul de zile lucrătoare aferent lunii aprilie 2018

3.      Implementarea alineatului 10.03.07 şi alineatului 10.03.08 la nivelul Trezoreriei

4.      Au fost rezolvate problemele:

-      Afişarea diferenţelor de contribuţii pe stat de plată, stat plată pe niveluri de învățământ
-      Afişarea sporului de predare simultană pe raportul Stat de personal pentru persoanele care sunt încadrate cu coeficient de salarizare conform Legii 153/2017
-      Problemele semnalate pe calcul de contribuţii la cei care sunt încadraţi pe Normă cumul
-      Afișarea tuturor nivelurilor de învățământ în Recapitulație taxe
-      Actualizare date pe ultimele 24 luni în Adeverința de sănătate

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.10.5, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.10.5).


Numai bine,

Echipa EduSAL

Edusal versiunea 2.10.5 aici: 
-------------------- 

Stimați colaboratori,


Modificările aduse la versiunea 2.10.4 faţă de versiunea 2.10.3 constau în:
1. Actualizarea D112 pentru luna de calcul ianuarie 2018 conform versiunii publicate de ANAF în data de 15 februarie 2018.
NOTA! Nu sunt încă funcţionale Anexele 4/5 de recuperare a sumelor de concedii medicale. Vor fi disponibile în versiunea următoare. Cei care se grăbesc să depună aceste cereri vor proceda la întocmirea anexelor manual.
2. Au fost rezolvate problemele de transmitere a statelor rectificative la server şi de generare a D112 pe perioade mai vechi de ianuarie 2018.
Informare!
La nivelul D112 pentru unităţile de învăţământ pentru care au existat aplicări ale prevederilor art. 146, alin. (5^1) - (5^3) privind calculul contribuției de asigurări sociale - 25% şi art. 168, alin. (5^1) privind calculul contributiei de asigurări sociale de sănătate - 10% din Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare veţi constata următoarele diferenţe: 
- suma de impozit preluată este mai mică faţă de cea plătită cu diferența rezultată din aplicarea prevederilor de mai sus şi pe care aţi putut să o vizualizaţi în Recapitulaţie taxe. 
- suma contribuţiilor de sănătate şi pensie preluată este mai mare faţă de cea plătită cu suma de diferenţă generată de la impozit.
Având în vedere adresa MFP privind înregistrarea diferenţelor de contribuţii din aplicarea prevederilor de mai sus pentru care încă nu a fost definitivată procedura de implementare cu MEN, vom reveni în versiunea următoare cu o soluţie de reglare a acestor diferenţe, diferenţe pe care le veţi declara într-o D112 rectificativă.

Recomandare: dacă în aceste zile ați tot lucrat pe D112 și ați salvat-o, acum trebuie actualizată. Pentru aceasta, prima operație pe care o faceți când lansați EduSAL trebuie să fie Actualizare declarație și apoi generare xml.


Atenție!
Pentru angajații scutiți de impozit, trebuie să setați înainte de a genera xml-ul, în D112/Anexa 1.2/Persoană scutită de la plata impozitului pe veni - Tipul de scutire prin alegerea unui cod din cele detaliate mai jos:
1= pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, venituri din pensii, precum și pentru venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art.105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, în luna de raportare.
2= pentru persoanele fizice, care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, în luna de raportare.
3= pentru persoanele fizice, care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, în luna de raportare.
4= pentru persoanele fizice, care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an, în luna de raportare.
5= pentru persoanele fizice, care realizează alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit, în luna de raportare, potrivit legii.

Informările transmise la lansarea versiunilor 2.10, 2.10.1, 2.10.2 şi 2.10.3 sunt valabile şi după instalarea versiunii 2.10.4.
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.10.4, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.10.4).

Numai bine,
Echipa EduSAL 

EduSAL versiunea 2.10.4 aici:

-------------------- 

Stimați colaboratori,

După descărcarea şi instalarea versiunii 2.10.3, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

Modificările aduse la versiunea 2.10.3 faţă de versiunea 2.10.2 constau în:
1. Actualizarea D112 pentru luna de calcul ianuarie 2018
2. Actualizarea bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru concediile medicale conform Ordonanţei nr. 3/08.0.2018.
NOTA! Pentru aplicarea recalculului contribuţiei de asigurări sociale celor care au deja înregistrate concedii medicale, se vor urma paşii:
- Se va merge în „Stat de plată” pe persoana cu concediu medical
- Se va acccesa forma de „Pontaje”, se va tasta 1 la zile de absenţă, se va reveni la valoarea zero şi se va salva.
- Se va verifica noua valoarea a a contribuţiei de asigurări sociale în forma de „Valori realizate”
Informările transmise la lansarea versiunilor 2.10, 2.10.1 şi 2.10.2 sunt valabile şi după instalarea versiunii 2.10.3.

Numai bine,
Echipa EduSAL

EduSAL versiunea 2.10.3 aici:


-------------------- 

Stimați colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.10.2 a aplicaţiei desktop (varianta autoupdate).

Din motive de funcţionare optimă a aplicaţiei centrale EduSAL, kitul nu este disponibil pentru descărcare manuală. Se va astepta descărcarea prin autoupdate ţinând aplicaţia locală deschisă sau se va solicita versiunea zip responsabililor dvs din ISJ-uri. 

După descărcarea şi instalarea versiunii 2.10.2, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

Modificările aduse la versiunea 2.10.2 faţă de versiunea 2.10.1 constau în:
1. Sporul de condiţii vătămătoare se va actualiza la valoarea zero.
Pe acest motiv, doar cei care la instalarea acestei versiuni încă mai au acest spor, după instalarea noii versiuni, statele de personal se vor invalida şi vor trece în starea „în lucru” . 
2. A fost adăugat în modulul „Stat de plată / forma Alte drepturi” elementul salarial Suma compensatorie Art. 146, alin. (5^2), lit.© din Legea 227/2015 
Acest câmp va fi utilizat DOAR în cazul celor care intră sub incidenţa art. 146, alin. (5^1) - (5^3) privind calculul contribuției de asigurări sociale - 25% datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial şi art. 168, alin. (5^1) privind calculul contributiei de asigurări sociale de sănătate - 10% datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial ("(5^1) Prevederile art. 146 alin. (5^1) - (5^3) se aplică în mod corespunzător.") din Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare 

În acest camp veți înregistra o sumă de venit brut astfel încât totalul de venit brut rezultat de la luna ianuarie 2018 să genereze un rest de plată la acelaşi nivel cu cel obţinut la luna decembrie 2017 (deci prin încercări, până obțineți restul de plată dorit) 
Responsabilitatea înregistrării acestor sume aparține în exclusivitate ordonatorului de credite al unității de învăţământ, respectiv identificarea angajaților care beneficiază de prevederile legale mai sus menţionate şi acordarea sumelor.
Pentru detalierea diferenţelor de contribuţii şi impozit generate din aplicarea modificărilor mai sus menţionate vă ataşăm un îndrumar de urmat.
Informările transmise la lansarea versiunilor 2.10 şi 2.10.1 sunt valabile şi după instalarea versiunii 2.10.2.
Atenţie! Nu a fost actualizată D112 pentru luna ianuarie 2018. Nu validaţi D112 până la versiunea următoare!
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.10.2, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.10.2).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.10.2”
Numai bine,
Echipa EduSAL 
Prezentare detaliata mod calcul aici:
EduSAL versiunea 2.10.2 aici:

-------------------- Stimați colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.10.1 a aplicaţiei desktop (varianta autoupdate).
Din motive de funcţionare optimă a aplicaţiei centrale EduSAL, kitul nu este disponibil pentru descărcare manuală. Se va astepta descărcarea prin autoupdate ţinând aplicaţia locală deschisă sau se va solicita versiunea zip responsabililor dvs din ISJ-uri.


După descărcarea şi instalarea versiunii 2.10.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!
După instalarea noii versiunii statele de plată se vor invalida şi vor trece în starea în lucru.

Modificările aduse la versiunea 2.10.1 faţă de versiunea 2.10 constau în rezolvarea următoarelor probleme:
- Scutirea la impozit la cei marcaţi cu Este scutit de impozit=Da
- Calculul contribuţiei de sănătate la nivelul venitului brut şi nu plafonat la salariul minim pe economie
- Majorarea drepturilor salariale de pe alte încadrări cu 28,5% pentru cei scutiţi de impozit. Pentru a se aplica această majorare se va intra în forma de Alte încadrări şi se va seta câmpul „Este scutit de impozit” pe Da.

Informările transmise la lansarea versiunii 2.10 sunt valabile şi după instalarea versiunii 2.10.1 şi le puteţi consulta aici: http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=237558

Atenţie! Nu a fost actualizată D112 pentru luna ianuarie 2018. Nu avem încă normele aprobate! Nu validaţi D112 până la versiunea următoare!

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.10.1, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.10.1).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul varianta zip. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.10.1”

Numai bine,
Echipa EduSALEdusal versiunea 2.10.1 aici:
-------------------Stimați colaboratori,


Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.10 a aplicaţiei desktop (varianta autoupdate).
Din motive de funcţionare optimă a aplicaţiei centrale EduSAL, kitul nu este disponibil pentru descărcare manuală. Se va astepta descărcarea prin autoupdate ţinând aplicaţia locală deschisă.

După descărcarea şi instalarea versiunii 2.10, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!
După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată se vor invalida şi vor trece în starea în lucru.
Până la finalizarea demersurilor de contractare a serviciilor de actualizare a aplicaţiei EduSAL cu toate modificările legislative, am decis să vă livrăm versiunea 2.10 , o versiune intermediară care să rezolve problemele majore întâlnite la luna ianuarie 2018. 
Cu această versiune, 2.10, puteţi lichida luna ianuarie 2018.


EduSAL versiunea 2.10 aici:
-------------------
Stimați colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.9.2 a aplicaţiei desktop.

Au fost aduse optimizări în baza de date, după descărcarea şi instalarea versiunii 2.9.2, vă rugăm să nu inteveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!
După instalarea noii versiunii dacă se vor regăsi modificări de valori la nivelul statelor de personal acestea se vor invalida şi vor trece în starea în lucru

Modificările aduse la versiunea 2.9.2 faţă de versiunea 2.9.1 constau în rezolvarea următoarelor probleme:
• Posibilitatea de selectare a funcţiilor Bibliotecar grad III studii S şi Mediator şcolar
• Posibilitatea de adăugare a reţinerilor în state rectificative
• A fost corectată problema identificată pe Fond sănătate generată de persoanele care au fost în toată luna noiembrie în concediu medical
• A nu se mai genera în D112 baza de calcul la şomaj la persoanele care nu se reţine somaj în stat de plată
• Copierea detaliilor ajutorului de deces la crearea statului de plată rectificativ din statul iniţial
• Transmiterea tipului de unitate şi cu statul de personal, nu doar cu statul de plată

La nivelui modulului de Detalii generale şcoală a fost implementat câmpul „Număr elevi” unde veţi putea completa numărul de elevi din unitatea dvs pentru corelarea cu Tipul de unitate selectat

NOTA! După instalarea noii versiuni vă rugăm să reverificaţi drepturile salariale acordate personalului de conducere, inclusiv a celor care au păstrat drepturile plafonate de la 31.07.2016

Modificările împlementate în versiunile anterioare sunt valabile şi la versiunea 2.9.2

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.9.2, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.9.2).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.9.2”


Numai bine,
Echipa EduSAL

EduSAL versiunea 2.9.2 aici: 

--------------------


Stimați colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.9.1 a aplicaţiei desktop (variantele exe şi zip).
Au fost aduse optimizări în baza de date, după descărcarea şi instalarea versiunii 2.9.1, vă rugăm să nu inteveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

Modificările aduse la versiunea 2.9.1 faţă de versiunea 2.9. constau în:
Actualizarea nomenclatorului de funcţii la categoria didactic-auxiliar cu: Mediator şcolar grad I studii S, Mediator şcolar grad IA studii S, Mediator şcolar grad II studii S, Mediator şcolar grad debutant studii S, Mediator şcolar grad I studii SSD, Mediator şcolar grad II studii SSD, Mediator şcolar grad III studii SSD, Mediator şcolar grad debutant studii SSD
Actualizarea nomenclatorului de funcţii la categoria nedidactic cu Economist grad II studii S
Au fost rezolvate următoarele probleme: 
- Afişarea mediei zilnice cu 2 zecimale în Detalii certificate medicale 
- Vizualizarea detaliilor salariaţilor în perioada de dinainte de ianuarie 2014

NOTA! După instalarea noii versiuni vă rugăm să reverificaţi drepturile salariale acordate personalului de conducere, inclusiv a celor care au păstrat drepturile plafonate de la 31.07.2016

Modificările împlementate în versiunea 2.9 sunt valabile şi la versiunea 2.9.1 şi le regăsiţi aici: http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=235958

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.9.1, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.9.1).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.9.1”
Numai bine,
Echipa EduSAL 


EduSAL versiunea 2.9.1 aici:

-------------------- 

Stimați colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.9 a aplicaţiei desktop (variantele exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.9 faţă de versiunea 2.8.2 constau în:

• Au fost majorate drepturile salariale începând cu luna ianuarie 2018 în conformitate cu art. 38, alin. (3), litera a) din Legea cadru nr. 153/2017
• Au fost implementate normele lucrătoare lunare şi zilele libere aferentele anului 2018
• A fost actualizat nomenclatorul de funcţii pentru categoria nedidactic ISJ cu funcţiile referent specialitate I, II, IA pentru studii S pentru încadrarea pe Legea 153/2017
• A fost implementat câmpul Bază legală în forma de Drepturi lunare, în dreptul câmpului Spor condiţii văţămatoare şi periculoase în care se va completa baza legală de acordare a acestui spor.

• Au fost rezolvate următoarele probleme: 
- Actualizare formei de adăugare a ajutoarelor de deces cu implementarea câmpurilor Nume şi prenume beneficiar şi CNP beneficiar, informaţii care vor fi preluate şi în D112 în noua secţiune G
NOTA! Unităţile de învăţământ care au avut ajutor de deces plătit la luna octombrie 2017, acum cu versiunea 2.9 pot depune D112.

- Generarea corectă a versiunii de D112 pe lunile mai vechi de octombrie 2014
- Rezolvarea unor probleme de calcul bază contribuţie fond sănătate pentru tipul de salariat=3

Modificările împlementate în versiunea 2.8.2 sunt valabile şi la versiunea 2.9 şi le regăsiţi aici: http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=235837

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.9, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.9).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.9”


Numai bine,
Echipa EduSAL

EduSAL versiunea 2.9 aici:

--------------------
Stimați colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.8.2 a aplicaţiei desktop (variantele exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.8.2 faţă de versiunea 2.8.1 constau în:
• Au fost implementate mai multe modificări conform Ordinului nr. 1024/1582/934 din MOF716/05.09.17:
- actualizarea listei de valori aferentă câmpului Tip salariat din forma Date persoană
- actualizarea formei de Recapitulatie taxe prin adăugarea unei zone care va permite înregistrarea detaliilor legate de ajutoarele de deces acordate
- actualizarea detaliilor certificatelor de concedii medicale prin implementarea câmpului “Dată aviz direcţia de sănătate publică”
- crearea şi actualizarea unei noi versiuni a D112:
1. actualizarea tipurilor de declaraţii posibile de generat
2. introducerea secţiunii G – Date informative privind ajutoarele de deces acordate în Anexa 1.1
3. adăugarea câmpului “Persoană scutită de la plata impozitului pe venit” în Anexa 1.2
4. adăugarea câmpului “Dată aviz direcţia de sănătate publică” în Anexa 1.2, secţiunea D
5. actualizarea regulilor de validare pe sume conform noilor tipuri de asigurat
• Au fost rezolvate următoarele probleme: 
- posibilitatea editării cămpului “Observaţii şcoală”
- se pot întocmi state de plată rectificative la iulie 2017 pentru aplicarea legii 153/2017
- se pot viualiza detaliile salariaţilor pe luni mai vechi de decembrie 2015
- recalculul drepturilor salariale mărite în stat de plată la pesonalul auxiliar

Pentru toti cei care au plătit în luna octombrie 2017 hotărâri judecătoreşti persoanelor care nu mai sunt în instituţie şi aţi setat la câmpul Tip salariat =(3) Alte categorii de personal veţi efectua următoarele setări privind încadrarea acestora conform Ordinului nr. 1024/1582/934 din MOF716/05.09.17:
1 Dacă luna de calcul octombrie este deja închisă se creează stat de plată rectificativ
2 Se setează pe tipul de asigurat: (18)Persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridice.
3 Se pontează cu zero zile lucrate şi restul zilelor din perioada de reactivare pentru plata hotărârilor judecătoreşti pe zile de absenţă
4 În conformitate cu Ordinul nr. 1024/1582/934 nu se mai reţine contribuţia individuală pentru şomaj prin setarea acestui tip de salariat
5 Verificaţi diferenţele generate prin tipărirea statului de diferenţe
6 Calculaţi taxele de angajator şi trimiteti la validat statul de plata rectificativ.
7 Mai departe este fluxul de lucru pentru stat de plata rectificativ cunoscut deja.

Instrucţiuni pentru încadrarea persoanelor care sunt foşti angajaţi militari:
1 Se vor seta pe tipul de asigurat: (22)Persoane care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii
2 Acest tip de salariat a apărut în Ordinul nr. 1024/1582/934 din MOF716/05.09.17 începând cu luna octombrie 2017 şi nu se reţine pentru el contribuţia individuală de asigurări sociale
3 Înainte de luna octombrie 2017 NU se poate seta tipul de asigurat – Salariat militar deoarece softul J nu-l validează.

Foarte important! Aveţi grijă la setările pe Tip contract pentru persoanele încadrate DOAR la plata cu ora. Se distorsionează calculele pentru aplicarea Ordonanţei nr. 4/2017. 
De exemplu: NU se poate seta Tip contract = Parţial cu norma de 1 oră, Norma didactică = 100 şi Număr ore plata cu ora=100. S-ar deduce de aici că la 1 ora de lucru pe zi, un salariat lucrează 4 luni în totalul celor 100 de ore didactice.

Vă recomandăm să verificaţi tipurile de salariat setate la nivelul unităţii dvs şi să eliminaţi tipul (3) Alte categorii de personal. Conform Ordinului nr. 1024/1582/934 din MOF716/05.09.17 începând cu luna octombrie 2017 acest tip de salariat NU mai are bază legală de aplicare în învăţământ.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.8.2, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.8.2).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.8.2”

Numai bine,

Echipa EduSAL

EduSAL versiunea 2.8.2 aici:
--------------------

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.8.1 a aplicaţiei desktop (variantele exe şi zip).


Modificările aduse la versiunea 2.8.1 faţă de versiunea 2.8.0 constau în rezolvarea următoarelor probleme:

- Calculul sporului de doctor ţinând cont de norma salariatului

- Adăugarea sporului de doctor în total venit brut la categoria de personal nedidactic ISJ

- Rezolvare problema de tipărire a statului de personal la luna iunie 2017

- Adăugare tranşă de vechime în învăţământ “până la 1 an” de pe legea 153/2017Modificările aduse la versiunea 2.8.0 faţă de versiunea 2.7.1 sunt valabile şi în versiunea 2.8.1 şi le regăsiţi mai jos.Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.8.1, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.8.1).Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.8.1”
Numai bine,
Echipa EduSAL

EduSAL versiunea 2.8.1  aici:
--------------------

Stimaţi colaboratori,


Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.8.0 a aplicaţiei desktop (variantele exe şi zip).

Descarcați EduSal versiunea 2.8.0 aici: 


Modificările aduse la versiunea 2.8.0 faţă de versiunea 2.7.1 constau în:
Au fost implementate modificările aduse de LEGE-CADRU nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice, publicată în Monitorul oficial nr. 492 din 28 iunie 2017;
• Au fost implementate modificările aduse de ORDONANTA Nr. 4/2017 din 20 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017.

ATENTIE! 

1. După instalarea versiunii 2.8 statele de personale care nu au fost închise se vor invalida, vor trece în starea “în lucru”
2. Sporul de doctorat se iniţializează cu valoarea zero.
3. Bază calcul plata cu ora se recalculează conform regulilor aplicabile Legii-cadru nr. 153/2017

Pașii de urmat după instalarea noii versiuni:

a) Pentru aplicarea Legii cadru nr. 153/2017:
- Pentru personalul didactic de predare în statul de personal în forma de Incadrare se setează la tranșa aferentă Vechimii în învățământ conform Legii cadru pe coloana “Legea 153” una din valorile: 1 – 5 ani, 5 – 10 ani, 10 – 15 ani, 15 – 20 ani, 20 – 25 ani, peste 25 ani. Această setare se realizează atât pe încadrarea principal, cât şi pe încadrările secundare.
- Se încadrează personalul auxiliar / nedidactic pe noile funcții/categoria de personal aferentă, acolo unde este cazul - în conformitate cu L153/2017
- Se setează procentul 50% pentru sporul de doctorat pentru angajații beneficiari ai acestui drept.
- Se verifică salariile grilă şi drepturile salariale aferente funcțiilor de conducere.
- Se verifică prin sondaj cazuri de încadrări ale angajaţilor pentru a se certifica corectitudinea datelor.
Pentru încadrarea personalului nou sau reîncadrat conform Legii – cadru nr. 153/2017 în statul de personal se vor urma paşii:

- se bifează căsuța Reîncadrare din fereastra Încadrare
- se completează câmpul Coeficient Legea 153 cu valoarea din lege aferentă funcției ocupate
- se setează sporul de vechime pentru calculul salariului grilă
- se operează celelalte drepturi deţinute conform contractului de muncă încheiat.
- se salvează modificările.
În cazul persoanelor pentru care se face reîncadrarea / angajarea pe funcţii similare pentru care există drepturi salariale pe algoritmul de calcul valabil până la 30.06.2017 (a se vedea definiția funcției similare L153/2017, art 7 lit g)) înregistrarea în aplicaţie a drepturilor se va face conform regulilor aplicate până la 30.06.2017.

b.) Pentru aplicarea Ordonanței nr. 4/2017:

Ordonanța nr. 4/2017 prevede că în cazul în care totalul veniturilor salariale ale unui angajat de pe toate contractele de muncă încheiate este mai mic decât salariul minim pe economie raportat la zilele lucrate atunci angajatorul va plăti contribuția de asigurări sociale angajator de 15,8% şi contribuția asigurări sociale de sănătate angajator de 5,2 la nivelul salariului minim pe economie.
În forma de Recapitulație taxe unde se calculează aceste contribuții formula nouă de calcul se aplică în mod automat pe forma de Total. După calcul se opera manual diferenţa sesizată de aplicație la salvare pe una sursele de finanțare şi nivelurile de învățământ dorite de operator.
Pentru cazurile în care nu trebuie aplicat acest algoritm se va merge în Stat de personal/ Date persoană şi se va selecta la nivelul persoanelor unul din Motivele de scutire conform OG4/2017 .

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.8, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.8).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.8”

Numai bine,
Echipa EduSAL

--------------------

Stimați colaboratori,


Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.7.1 a aplicatiei desktop (variantele exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.7.1 faţă de versiunea 2.7 constau în rezolvarea următoarelor probleme:
1. Calcul drepturi salariale pentru personalul de nedidactic conform OUG nr. 17/ 27.02.2017 pe statul de plată rectificativ
NOTĂ! Pentru calcularea drepturilor personalul de nedidactic conform OUG nr. 17/ 27.02.2017 pe statul de plată rectificativ se va urma fluxul de lucru:
- Se va acţiona butonul Generare rectificativ din meniul Stat de plata
- Se va deschide fereastra de detalii persoana din statul de plata rectificativ si se va reselecta Funcţia din forma Incadrare.
- Se va acţiona butonul Salvează
- Se va verifica noul salariu grilă.
Atenţie! Pentru cei care au închis luna februarie sub versiunea 2.6.2, la luna martie pentru actualizarea salariului grilă la personalul nedidactic conform OUG nr. 17/ 27.02.2017 se va merge în Stat de personal la fiecare persoană de nedidactic şi se va reselecta Gradaţia, apoi se va acţiona Salvează.
2. Vizualizarea datelor pe lunile anterioare lunii august 2016.
3. A fost corectat valoarea câmpului “Sumă incasată” din sectiunea E3 din D112 astfel: Venit brut – contributii – impozit, pentru corecţia inregistrărilor la persoanele aflate in concediu medical de tip – 08. 
4. Actualizarea salariului grilă pentru tip unitate “Școli Primare conform art. 19 alin. (2) din Legea Nr. 1/2011, fără structuri arondate”, funcţia director, studii SSD.
Rămân valabile recomandările de la versiunea 2.7

Notă Înainte de trimiterea statului rectificativ la aprobat, verificați în forma tipărită a statului de plată (bifă pe Stat diferențe), valorile și angajații ce apar pentru a remedia orice situație posibil neconformă, în timp util.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.7.1, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.7.1).
[b]Atenţie![/]b Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.7.1”

EduSAL versiunea 2.7.1 aici:
SQLSysClrTypes.zip  aici:

Numai bine,
Echipa EduSAL

--------------------
Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.7 a aplicatiei desktop (variantele exe şi zip).

Cu această versiune au fost implementate alte optimizări ale bazei de date. După descărcarea şi instalarea versiunii, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării chiar dacă procesul de actualizare va fi de o durată mai lungă! 

Modificările aduse la versiunea 2.7 faţă de versiunea 2.6.2 constau în:

1. A fost actualizat nomenclatorul de salarii grilă pe funcţii, studii şi gradaţie pentru personalul de nedidactic conform OUG nr. 17/ 27.02.2017.
NOTĂ! 
- Celelalte sporuri în afara salariului de bază vor rămâne în cuantumul de la luna ianuarie 2017.
- Conform Art. 2 din OUG 17/2017 dacă salariul de bază curent este mai mic decât cel anterior se va da în plată cel anterior.
- Conform Art. 1 din OUG 17/2017, pentru toate funcţiile neprevăzute în prezenta ordonanţă se asimilează salarizării cu funcţia de muncitor calificat, respectând totodată şi Art. 2.

Pentru înţelegerea celor transmise mai sus aveţi ataşat şi un document de explicare a noilor câmpuri la categoria de personal nedidactic.

Atenţie! După instalarea noii versiuni, pentru aplicarea în mod automat a majorărilor se va invalida statul de personal.

2. A fost rezolvată problema de neplafonare a salariilor de bază la funcţiile de auxiliar 

NOTĂ! 
Având în vedere că pentru aplicarea majorării drepturilor la nedidactic a fost necesară actualizarea algoritmului de calcul deja aplicat la didactic şi didactic – auxiliar, vă recomandăm ca după instalarea noii versiuni să efectuaţi cel puţin următoarele verificări:
- încadrările personalului nedidactic
- încadrările funcţiilor de conducere
- încadrările personalului care au fost plafonate la drepturile lunii iulie 2016
- câteva alte încadrări de didactic şi auxiliar, altele decât cele de mai sus

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.7, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.7).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.7”

EdusalSetup_2_7.zip aici:

Numai bine,
Echipa EduSAL
--------------------


Stimaţi colaboratori,


Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.6.2 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Cu această versiune au fost implementate optimizări ale bazei de date. După descărcarea şi instalarea versiunii, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizarii chiar dacă procesul de actualizare va fi de mai lungă durată! 

Modificările aduse la versiunea 2.6.2 faţă de versiunea 2.6.1 sunt următoarele:
1. A fost actualizat salariul mediu brut pe economie conform Legii nr. 7/17.02.2017 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 în valoare de 3.131 lei.
2. Au fost eliminate plafonarile bazelor de calcul a contribuţia de sănătate şi pensie pentru angajat şi angajator conform O.U.G. nr. 3/2017.
NOTA! A fost actualizată baza de calcul a fondului de sănătate la luna ianuarie 2017 conform ultimelor clarificări şi modificări pe D112.
Astfel unităţile de învăţământ care la luna ianuarie 2017 au avut concedii medicale plătite din fond salarii vor trebui să recalculeze taxele de angajator într-un stat de plată rectificativ pentru generarea diferenţei de plată. 
Conform acestor actualizări se va depune D112 finală:
a) Cei care au depus o D112 iniţială vor depune o D112 rectificativă
b.) Care care nu au depus o D112 iniţială vor depune o D112 iniţială setând în detaliile declaraţiei câmpul “Este rectificativă” pe “Nu” 

3. A fost setată referinţa funcţiilor de Asistent medical şi Asistent medical principal, studii M/PL astfel încât să afişeze salariile grilă de pe Legea nr. 63/2011

Atenţie! Dacă după instalarea versiunii 2.6.2 personalul de conducere va fi marcat cu culoarea roşie însemnand că tipul de unitate setat în forma de Detalii generale şcoală nu este cel prevăzut în Anexa D, HG nr. 38/2017. 
După consultarea Anexei D din H.G. nr. 38 / 31.01.2017 şi identificarea tipului de unitate corect, se vor urma paşii:
- Se va deschide Setări generale / Detalii generale şcoală
- Se va selecta la câmpul “Tip unitate” din lista de valori disponibile, noua valoare corespunzătoare unităţii pe care o gestionaţi
- La nivelul persoanelor cu funcţie de conducere, se va accesa calea “Stat de personal / Incadrare” şi se va selecta / reselecta funcţia de conducere 
- Se va opera manual în câmpul “Salariu grilă” de pe coloana “OUG 20” salariul grilă deţinut la luna decembrie 2016 pentru funcţia de conducere sau de execuţie conform OUG nr. 20/2016.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.6.2, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.6.2).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.6.2”

EduSAL versiunea 2.6.2 aici:

Numai bine,
Echipa EduSAL
--------------------


Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.6.1 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

După descărcarea şi instalarea versiunii, vă rugăm să nu inteveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizarii!

Trecerea de la versiunea 2.6 la versiunea 2.6.1 nu va duce la invalidarea statelor deja aprobate. Puteti continua lucrul de unde ati rămas

Modificările aduse la versiunea 2.6.1 faţă de versiunea 2.6 constau în rezolvarea următoarelor probleme:
1.            Corecţie Salarii de bază pentru funcţia Asistent medical principal cu studii SSD
2.            A fost modificată limita maximă admisă a câmpului Salariu grilă de la coloana OUG 20 pentru a permite completarea salariilor de bază de la luna decembrie care au fost mai mari decăt salariile de bază de pe legea 250 de la luna ianuarie.
3.            A fost rezolvata problema de afişare a salariului de bază de pe Fluturaşi.
4.            Au fost adăugate salariile de bază pentru funcţia Asistent medical cu studii S

Sunt valabile modificările aduse la versiunea 2.6:
1.            A fost actualizat nomenclatorul de salarii de bază pe tipuri de unitate şi funcţii pentru personalul de conducere conform Anexei D din H.G. nr. 38 / 31.01.2017.
Atenţie! Dacă după consultarea Anexei D din H.G. nr. 38 / 31.01.2017 tipul de unitate utilizat până la 31.12.2016 se modifică, se vor urma paşii:
-              Se va deschide Setări generale / Detalii generale şcoală
-              Se va selecta la câmpul “Tip unitate” din lista de valori disponibile, noua valoare corespunzătoare unităţii pe care o gestionaţi
-              Se va accesa calea “Stat de personal / Incadrare” şi se va selecta / reselecta funcţia de conducere
-              Se va opera manual în câmpul “Salariu grilă” de pe coloana “OUG 20” salariul de bază deţinut la luna decembrie 2016 pentru funcţia de conducere sau de execuţie.
2.            A fost actualizat nomenclatorul de salarii de bază pentru categoria de personal didactic şi didactic – auxiliary conform Anexei a2, respectiv Anexei c2 din H.G. nr. 38 / 31.01.2017
Atenţie! Toate celelalte drepturi în afara salariului de bază (indemnizaţii, sporuri, compensaţii) pentru categoriile de personal didactic şi didactic-auxiliar se menţin în cuantumul de la luna decembrie 2016.
3.            A fost implementat un algoritm de validare a drepturilor pentru personalul auxiliar (contabili şi secretari care la 1.08.2016 au trecut de pe funcţia de conducere pe funcţia de execuţie) conform H.G. nr. 935 / 2016, art.2 pentru care se vor aplica următoarele reguli:
-              Manual se va seta procentul de indemnizaţie de conducere deţinut la luna iulie 2016.
-              Dacă celelelate elemente care constituie salariul de bază conform Legii nr. 63/2011 de la luna decembrie 2016 sunt identice cu cele de la luna ianuarie 2017 atunci se va compara valoarea obţinută în câmpul Salariu bază 31.07.2016 cu Salariu brut OUG 20 şi se va prelua valoarea cea mai mare.
4.            Au fost majorate salariile de bază pentru personalul nedidactic din Inspectoratele şcolare judeţene conform O.U.G. nr. 7 / 30.01.2017, cu excepţia celor care sunt încadraţi la OIPOSDRU.
Atenţie! Celelalte sporuri în afara salariului de bază sunt păstrate în cuantumul de la luna decembrie 2016.
5.            A fost actualizată baza de calcul la fondul de sănătate şi contibuţia individuală de asigurări sociale de sănătate conform Legii nr. 227/2015 actualizat, respectiv a fost plafonată la 5 salarii medii brute pe economie
6.            Au fost actualizate cotele de contribuţii, salariul minim şi salariul mediu brut pe economie valabile în anul 2017
7.            Au fost actualizate regulile pentru sintagma “în aceleaşi condiţii” prin adăugarea şi a informaţiilor legate de funcţia de conducere şi gradul didactic
8.            A fost rezolvată problema de reactivare persoană din arhiva de salariaţi
9.            A fost actualizat nomenclatorul de zile libere pe anul 2017
10.          A fost rezolvată problema de selectare perioadă de referinţă la concediile medicale tip “09” în continuare care au o perioadă de acordare mai mare de 18 luni.
11.          A fost rezolvată problema semnalată pe plafonarea drepturilor în statele rectificative din ianuarie 2015.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.6.1, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.6.1).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.6.1”

Numai bine,
Echipa EduSAL
--------------------
Stimați colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.6 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

După descărcarea şi instalarea versiunii, vă rugăm să nu inteveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizarii!

Modificările aduse la versiunea 2.6 faţă de versiunea 2.5.7 constau în:
1.            A fost actualizat nomenclatorul de salarii de bază pe tipuri de unitate şi funcţii pentru personalul de conducere conform Anexei D din H.G. nr. 38 / 31.01.2017.
Atenţie!Dacă după consultarea Anexei D din H.G. nr. 38 / 31.01.2017 tipul de unitate utilizat până la 31.12.2016 se modifică, se vor urma paşii:
-              Se va deschide Setări generale / Detalii generale şcoală
-              Se va selecta la câmpul “Tip unitate” din lista de valori disponibile, noua valoare corespunzătoare unităţii pe care o gestionaţi
-              Se va accesa calea “Stat de personal / Incadrare” şi se va selecta / reselecta funcţia de conducere
-              Se va opera manual în câmpul “Salariu grilă” de pe coloana “OUG 20” salariul de bază deţinut la luna decembrie 2016 pentru funcţia de conducere sau de execuţie.
2.            A fost actualizat nomenclatorul de salarii de bază pentru categoria de personal didactic şi didactic – auxiliary conform Anexei a2, respectiv Anexei c2 din H.G. nr. 38 / 31.01.2017
Atenţie! Toate celelalte drepturi în afara salariului de bază (indemnizaţii, sporuri, compensaţii) pentru categoriile de personal didactic şi didactic-auxiliar se menţin în cuantumul de la luna decembrie 2016.
3.            A fost implementat un algoritm de validare a drepturilor pentru personalul auxiliar (contabili şi secretari care la 1.08.2016 au trecut de pe funcţia de conducere pe funcţia de execuţie) conform H.G. nr. 935 / 2016, art.2 pentru care se vor aplica următoarele reguli:
-              Manual se va seta procentul de indemnizaţie de conducere deţinut la luna iulie 2016.
-              Dacă celelelate elemente care constituie salariul de bază conform Legii nr. 63/2011 de la luna decembrie 2016 sunt identice cu cele de la luna ianuarie 2017 atunci se va compara valoarea obţinută în câmpul Salariu bază 31.07.2016 cu Salariu brut OUG 20 şi se va prelua valoarea cea mai mare.
4.            Au fost majorate salariile de bază pentru personalul nedidactic din Inspectoratele şcolare judeţene conform O.U.G. nr. 7 / 30.01.2017, cu excepţia celor care sunt încadraţi la OIPOSDRU.
Atenţie! Celelalte sporuri în afara salariului de bază sunt păstrate în cuantumul de la luna decembrie 2016.
5.            A fost actualizată baza de calcul la fondul de sănătate şi contibuţia individuală de asigurări sociale de sănătate conform Legii nr. 227/2015 actualizat, respectiv a fost plafonată la 5 salarii medii brute pe economie
6.            Au fost actualizate cotele de contribuții, salariul minim şi salariul mediu brut pe economie valabile în anul 2017
7.            Au fost actualizate regulile pentru sintagma “în aceleași condiții” prin adăugarea şi a informațiilor legate de funcția de conducere şi gradul didactic
8.            A fost rezolvată problema de reactivare persoană din arhiva de salariați
9.            A fost actualizat nomenclatorul de zile libere pe anul 2017
10.          A fost rezolvată problema de selectare perioadă de referință la concediile medicale tip “09” în continuare care au o perioadă de acordare mai mare de 18 luni.
11.          A fost rezolvată problema semnalată pe plafonarea drepturilor în statele rectificative din ianuarie 2015.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.6, vă informăm că nu puteți trimite către aplicația centrală state şi nici primi răspuns până nu instalați noua versiune ( v.2.6).
Atenție! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.6”

Numai bine,
Echipa EduSAL

--------------------
Stimați colaboratori,

Pentru a veni în întâmpinarea dvs la înregistrările în Stat personal a schimbărilor pe funcțiile de conducere, sub rezerva cazurilor particulare din unități, recomandăm ca în general înregistrările să se facă astfel:
- Setați funcția de conducere noului director/dir adj.
- Calculati:
(Salariu baza funcția de conducere - Salariu baza cadru didactic) * Nr zile până la data numirii pe funcția de conducere]/ Nr zile lucratoare in luna.
- Valoarea rezultata o treceți pe Diminuări brute la persoana numita pe funcția de conducere.
- Scoateți funcția de conducere celui care nu mai este în funcția de conducere (alegeți linia goală pe câmpul Funcție de conducere) și treceti-l pe funcția de cadru didactic.
- Calculul de mai sus îl aplicați și persoanei care nu mai este pe funcția de conducere și valoarea rezultată o treceți pe Sume corectii, pentru el rezultând o diferență pozitivă pentru perioada de până la revenirea la catedră (dintre salarizarea ca director și cea de cadru didactic).

Cazul cu obligația de predare în altă unitate:
- În unitatea în care ocupă funcția de conducere:
Normă calcul = 1
Normă bază = norma ocupata
Normă degrevare = Norma ocupată
Motiv alertă - Director cu obligația de predare în altă unitate
- În unitatea în care efectuează obligația de predare
Normă calcul = 0
Normă bază = Normă ocupată
Cazul titularilor detașați ca directori în alte unități școlare:
- Normă calcul = Norma avută până la momentul detașării
- restul normelor = 0
- Motiv alerte - Detașat
- Pontajul se înregistrează în conformitate cu nr zile lucrate până la data detașării
Normarea de bază a sa se trece la cei ce au preluat.

Numai bine,
Echipa EduSAL


--------------------
Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.5.7 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.5.7 faţă de versiunea 2.5.6 constau în rezolvarea problemei privind calculul concediilor medicale

Sunt valabile la această versiune şi modificările implementate în versiunea 2.5.6:
1. A fost adăugat un nou câmp în forma de “Detalii generale şcoală”: COD SIIIR care va fi completat cu valoarea pe care Unitatea de învăţământ o are în sistemul informatic SIIIR. La deschiderea aplicaţiei se va solicita completarea acestui câmp.
2. Actualizare nomenclator motiv de ore suplimentare: A doua şansă
3. Actualizare nomenclator de suspendare activitate: Concediu de acomodare (Legea 57/2016)
4. Au fost actualizate nomenclatoarele de zile libere şi zile lucrătoare pe luni aferente anului 2017.
5. A fost actualizată forma raportului “Stat de funcţii la luna de calcul”.
6. A fost inactivat raportul “Indemnizaţie de conducere”
7. Noua versiune permite completarea Normei de cumul la categoria de personal didactic.
8. A fost rezolvată problema de tipărire stat de plată.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.5.7, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.5.7).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.5.7”


Numai bine,
Echipa EduSAL


--------------------

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.5.6 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).
Modificările aduse la versiunea 2.5.6 faţă de versiunea 2.5.5 constau în rezolvarea următoarelor probleme:
1. A fost adăugat un nou câmp în forma de “Detalii generale şcoală”: COD SIIIR care va fi completat cu valoarea pe care Unitatea de învăţământ o are în sistemul informatic SIIIR. La deschiderea aplicaţiei se va solicita completarea acestui câmp.
2. Actualizare nomenclator motiv de ore suplimentare: A doua şansă
3. Actualizare nomenclator de suspendare activitate: Concediu de acomodare (Legea 57/2016)
4. Au fost actualizate nomenclatoarele de zile libere şi zile lucrătoare pe lunile aferente anului 2017.
5. A fost actualizată forma raportului “Stat de funcţii la luna de calcul”.
6. A fost inactivat raportul “Indemnizaţie de conducere”
7. Noua versiune permite completarea Normei de cumul la categoria de personal didactic.
8. A fost rezolvată problema de tipărire stat de plată.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.5.6, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.5.6).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.5.6”

Numai bine,
Echipa EduSAL
--------------------

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.5.5 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.5.5 faţă de versiunea 2.5.4 constau în rezolvarea următoarelor probleme:
1. Calcul sporului de zone în valori realizate
2. Posibilitatea de operare a valorilor mai mari de 10.000 lei la drepturile conform Legii 85.

NOTĂ! Pentru persoanele care pe noua lege detin o funcţie de conducere si care la luna septembrie s-a diminuat salariul de bază faţă de luna august, veţi trimite la adresa de suport tehnic edusal@portal.edu.ro solicitarea de actualizare sume. În mail veți preciza județul, codul SIRUES al școlii, angajatul/ții în cauză. E-mailul va fi expediat numai după ce se trimite backup la server și se primește confirmarea trimiterii cu succes.
Recomandăm (felicităm colegii de la Colegiul Tehnic Mecanic Grivita București de la care am preluat):
cod sirues ______
Județ________
Problema semnalata: Nume&prenume_____Funcția de conducere conform Anexei 4a HG nr.582 ______ drepturi cuvenite la 31.07.2016 = _____; drepturi cuvenite cf OUG20 = _____; total drepturi cuvenit sept 2016 = _____
Dacă valoarea de pe Total drepturi sept 2016 NU ESTE MAI MICĂ decât valoarea de pe Drepturi cuvenite la 31.07.2016, NU TRIMITEȚI MAIL - nu va fi luat în considerare.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.5.5, vă informăm că nu puteţi trimite la aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.5.5).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.5.5

Numai bine,
Echipa EduSAL 

--------------------


Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.5.4 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).
Modificările aduse la versiunea 2.5.4 faţă de versiunea 2.5.3 constau în:
1. Adaugarea unui nou element de drepturi lunare în Ate drepturi – pentru evidenţa sumelor plătite conform Legii 85/2016. Câmpul se numeşte – Hotărâri judecătoreşti Legea 85.
2. S-au corectat:
- Calculul sporului de zonă care este luat în baza de calcul a tarifului orar.
- Actualizare raport “Modificare tranşa de vechime în învăţământ”
- Actualizare fluturaşi

NOTĂ! S-a constatat că la una din versiunile de 2.5 s-a strecurat o eroare la anumite încadrări de persoane din categoria nedidactic unde salariile grilă au fost setate la limita inferioară. Vă rugăm să verificaţi încadrările persoanelor de nedidactic în acest sens.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.5.4, vă informăm că nu puteţi trimite la aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.5.4).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.5..4

Numai bine,
Echipa EduSAL

--------------------

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.5.3 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.5.3 faţă de versiunea 2.5.2 constau în implementarea salariilor grilă pentru personalul de conducere cu studii superioare de scurta durată conform OUG nr. 43/31.08.2016.

Se menţin modificările aduse prin versiunile 2.5, 2.5.1. si 2.5.2 pe care le regasiti aici: http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=225883 si aici: http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=226226 

Atenţie! După descărcarea noii versiuni, vă rugăm ca în timpul de aşteptare pentru aplicarea noilor modificări să nu realizaţi alte acţiuni pe calculatorul unde rulează aplicația Edusal 

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.5.3, vă informăm că nu puteţi trimite la aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.5.3).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.5.3

Numai bine,
Echipa EduSAL 
--------------------

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.5.2 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.5.2 faţă de versiunea 2.5.1 constau în:
1) Actualizarea rapoartelor
2) Actualizarea fluturaşilor
3) Au fost rezolvate problemele legate de: trecerea de la categoria nedidactic la didactic-auxiliar, actualizarea bazei de calcul a sporului de noapte la auxiliar în statul de personal.

Se menţin modificările aduse prin versiunile 2.5 si 2.5.1. 
Atenţie! După descărcarea noii versiuni, vă rugăm ca în timpul de aşteptare pentru aplicarea noilor modificări să nu realizaţi alte acţiuni pe calculatorul unde rulează aplicația Edusal 
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.5.2, vă informăm că nu puteţi trimite la aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.5.2).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.5.2


Numai bine,
Echipa EduSAL 


--------------------

Stimaţi colaboratori,


Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.5.1 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Recomandăm utilizatorilor să nu intervină cu nicio acțiune pe toată perioada actualizării versiunii, până la deschiderea ferestrei de logare unde vor introduce datele contului.

Modificările aduse la versiunea 2.5.1 faţă de versiunea 2.5 constau în:
1. Corectarea salariilor grilă de la categoria de personal didactic semnalate
2. Corectarea bazei de calcul pentru indemnizaţia de dirigenţie
3. Plafonarea drepturilor salariale la încadrările de didactic – auxiliar care nu schimbă funcţia de execuţie
4. Posibilitatea de setare a funcţiilor de didactic – auxiliar în cazurile semnalate (Analist (programator) ajutor II - M gradaţie zero; Informatician debutant – M gradaţie zero; Infirmieră învăţământ special – G gradaţie zero)
5. A fost implementată obligativitatea de ştergere a indemnizaţiei de conducere (procent) atunci când nu a fost setată o funcţie de conducere.

În noua versiune se păstrează modificările aplicate la versiunea 2.5:

1. A fost actualizat algoritmul de calcul pentru categoriile de personal didactic şi didactic-auxiliar pentru aplicarea prevederilor conform Normelor de aplicare a OUG nr.20/2016.
2. A fost adăugat noul “Nomenclator salariu grilă funcţii de conducere” în modulul Setări generale / Nomenclator salariu grilă
3. Au fost actualizate nomenclatoarele de salarii grilă conform anexelor din normele de aplicare OUG nr. 20/2016.
4. A fost adăugat un nou câmp “Tip unitate” în Setări generale / Detalii generale şcoală
5. A fost actualizat raportul “Adeverinţă contribuţii sănătate” din modulul Gestiunea personalului / Utilitare conform legislaţiei în vigoare.

Atenţie! Vă rugăm să nu trimiteţi state de personal vineri, 26.08, până la ora 15:00.

A) Menţiuni privind noua versiune:
- Noua versiune setează automat funcţiile şi salariile grilă aferente, cu excepţia cazurilor detaliate la capitolul B.).
- Setarea salariului grilă s-a realizat preluând informaţia de spor de vechime setat pe fiecare încadrare şi în conformitate cu anexele la normele de aplicare ale OUG nr. 20/2016.
- Pentru compararea drepturilor rezultate prin aplicarea normelor aferente OUG nr. 20/2016 de la 01.08.2016 cu cele rezultate din aplicarea Legii nr. 63/2011 şi a modificărilor legislative apărute începând cu decembrie 2012 până la 31.07.2016, se vor păstra în aplicaţie toate calculele realizate până la această dată şi vor fi afişate în aceleaşi câmpuri. 
Notă. Nu interveniți pe bifele de Vechime neîntreruptă în învățământ sau Normă întreagă din linia Spor diriginte pentru că ele au rolul de a păstra în sistem informația salarizării de până la 31.07.2016, necesară comparației cu noua salarizare valabilă de la 01.08.2016
- Pentru evidenţierea valorilor aferente OUG nr. 20/2016, în formele de Încadrare şi Drepturi lunare a fost adăugată o nouă coloană “OUG 20” care afişează valorile aferente.
- Conform prevederilor OUG nr. 20/2016 alte elemente ale sistemului de salarizare - spor practică pedagogică, spor pentru predare simultană în învăţământul primar şi gimnazial, indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în zone izolate, spor pentru condiţii de muncă aflate în plată, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30% si alte sporuri prevăzute de lege, se păstrează în limita valorilor de la 31.07.2016. Astfel că pentru păstrarea acestor valori se aplică regulile şi valorile din Legea nr. 63/2011 şi ale modificărilor legislative apărute începând cu decembrie 2012.
- Conform prevederilor OUG nr. 20/2016, sporul de doctor se acordă sub formă de compensaţii tranzitorii în cuantumul de la 31.07.2016. Astfel că pentru păstrarea acestor valori se aplică regulile şi valorile din Legea nr. 63/2011 şi ale modificărilor legislative apărute începând cu decembrie 2012.
- În câmpurile de compensaţii CFP, titlu doctor şi audit de pe coloana OUG 20 se vor afişa valorile de pe coloana Legea 63 majorate conform modificărilor legislative apărute începând cu ianuarie 2014.
- Referitor la drepturile aferente plăţii cu ora, calculele au în vedere tariful orar mai mare rezultat din aplicarea celor 2 legi: OUG nr.20/2016 şi Legea 63/2011 cu modificările legislative apărute începând cu noiembrie 2013.
- Pentru evidenţierea tarifelor orare pe cele două legi, OUG nr. 20/2016 şi Legea nr. 63/2011, au fost create şi afişate două câmpuri diferite: Tarif orar OUG 20 şi Tarif orar 31.07.2016.
- Conform prevederilor OUG nr. 20/2016, în situația în care drepturile salariale stabilite la data de 1 august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în normele de aplicare ale OUG nr. 20/2016 la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a) – e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Pentru evidenţierea celor două valori comparabile au fost create şi afișate în forma de “Drepturi lunare” două câmpuri noi: Salariu de bază 31.07.2016 şi Salariu OUG 20. În câmpul de Total drepturi cuvenite va fi inclusă valoarea cea mai mare dintre cele două valori dacă persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
- Conform informaţiilor primite de la MENCŞ, nu s-au realizat modificări de repartizare a sumelor pe articolele bugetare.
- Nu au fost aplicate încă modificări pe rapoarte. Acestea vor fi actualizate în versiunea următoare.

B.) Primii paşi de urmat după instalarea versiunii 2.5.1:
- Se va accesa modulul Setări generale / Detalii generale şcoală, se va seta câmpul “Tip unitate” apoi Salvează (acest câmp va seta salariul de bază pentru persoanele care deţin o funcţie de conducere).
- Pentru setarea salariului de bază la funcţiile de conducere conform Anexei 4 din normele de aplicare ale OUG nr. 20/2016, se va intra pe încadrarea persoanelor cu funcţie de conducere şi se va selecta / reselecta funcţia de conducere cu una din valorile:
• Director (şcoală sau liceu) 
• Director adjunct (şcoală sau liceu)
• Director Casa corpului didactic
• Inspector şcolar
• Inspector şcolar general
• Inspector şcolar general adjunct
• Contabil-şef (administrator financiar)
• Secretar-şef
Notă! Informaţia de “Studii” pentru funcţiile de conducere se va prelua din informaţiile aferente funcţiei de execuţie. 
- Persoanele care au setată funcţie de conducere şi indemnizaţie de conducere şi Norma PCO / Norma PCO minorităţi / Număr ore PCO / Număr ore PCO minorităţi vor fi marcate cu culoarea roşie. Conform normelor de aplicare OUG nr. 20 / 2016 nu se pot seta încadrări în regim PO pe funcţiile de conducere, ci doar pe cele de execuţie. Pentru astfel de cazuri se vor şterge valorile de pe câmpurile Norma PCO / Norma PCO minorităţi / Număr ore PCO / Număr ore PCO minorităţi şi se vor adăuga aceste informaţii pe Alte încadrări ale aceleaşi persoane, unde se va seta funcția de execuţie cu toate detaliile de încadrare deţinute, inclusiv spor de vechime.
Notă! Tot din aceste considerente legislative, la personalul cu funcție de conducere se vor face încadrări secundare cu funcția de profesor în lunile în care vor fi de achitat ore pe câmpul Nr ore PO suplimentare, cu 0 la toate tipurile de normă și selectarea motivului / angajatului înlocuit, ulterior, în statul de plată
- Persoanele care au tranşa de vechime în învăţământ “Sub 2 ani” vor fi marcate cu culoarea roşie şi nu vor avea setată tranşa de vechime în învăţământ pe OUG nr. 20. Se va intra pe încadrarea persoanelor astfel marcate şi se va seta tranşa de vechime în învăţământ corespunzătoare OUG nr.20 / 2016 în câmpul dedicat (“Până la 1 an” sau “1- 6 ani”).
Notă! Setările se vor efectua pe toate încadrările cu aceeași funcție, nu doar pe încadrarea principală a unui angajat. 
- Se vor verifica persoanele care au deţinut până la 31.07.2016 funcţia de [b]“Administrator financiar (patrimoniu)”. După instalarea versiunii 2.5.1, pentru aceste încadrări s-au setat funcţii de Administrator financiar. Celor care deţin funcţii de Administrator patrimoniu li se va seta manual noua funcţie.
- Persoanele încadrate pe funcţii care începând cu luna august nu mai există vor fi marcate cu roşu. Manual se vor încadra pe noile funcţii. Lista acestor funcţii care nu mai sunt valabile este ataşată prezentelor instrucţiuni.
- Se vor verifica persoanele cu încadrări DOAR LA PLATA CU ORA şi se va seta sporul de vechime în funcţie de care se stabileşte salariul grilă începând cu luna august 2016.
- Personalul didactic de predare reactivat din arhivă va fi marcat cu culoarea roșie și nu va avea setată Tranșa de vechime în învățământ și implicit, salariul grilă OUG 20. Pentru personalul auxiliar reactivat din arhivă se va seta manual funcția ocupată în locul funcției de Adminstrator financiar setată automat de aplicaţie.
- La adăugarea unui post vacant ( utilizând obţiunea de „Adaugă post vacant”) se va seta manual tranşa de vechime în învățământ pe ambele coloane – Legea 63 și OUG 20, precum și sporul de vechime. Acestea sunt elementele obligatorii, celelalte elemente se vor seta conform funcției aferente postului vacantat. 

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.5.1, vă informăm că nu puteţi trimite la aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.5.1).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.5.1

Numai bine,
Echipa EduSAL

--------------------
Stimaţi colaboratori,

După lansarea versiunii 2.5 am identificat următoarele probleme:
- Sunt câteva grile de la didactic greşite. Ce am identificat sunt în excelul ataşat.
- Baza de calcul la spor dirigenţie este greşit setată.
- Nu se păstrează plafonarea drepturilor la personalul didactic-auxiliar la cei care raman cu funcţie de conducere.
- Imposibilitate setare funcţii: Analist (programator) ajutor II - M gradatie zero; Informatician debutant – M gradatie zero.
Pentru aceste probleme, pe seară vom transmite o nouă versiune de corecţie. Până atunci vă rugăm să le lăsaţi pentru mai târziu pentru verificare.
Mulţumim pentru înţelegere!

Echipa EduSAL 
--------------------Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.5 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Recomandăm utilizatorilor să nu intervină cu nicio acțiune pe toată perioada actualizării versiunii, până la deschiderea ferestrei de logare unde vor introduce datele contului.

Modificările aduse la versiunea 2.5 faţă de versiunea 2.4.3 constau în:
1. A fost actualizat algoritmul de calcul pentru categoriile de personal didactic şi didactic-auxiliar pentru aplicarea prevederilor conform Normelor de aplicare a OUG nr.20/2016.
2. A fost adăugat noul “Nomenclator salariu grilă funcţii de conducere” în modulul Setări generale / Nomenclator salariu grilă
3. Au fost actualizate nomenclatoarele de salarii grilă conform anexelor din normele de aplicare OUG nr. 20/2016.
4. A fost adăugat un nou câmp “Tip unitate” în Setări generale / Detalii generale şcoală
5. A fost actualizat raportul “Adeverinţă contribuţii sănătate” din modulul Gestiunea personalului / Utilitare conform legislaţiei în vigoare.

Atenţie! Vă rugăm să nu trimiteţi state de personal vineri, 26.08, până la ora 15:00.

A) Menţiuni privind noua versiune:
- Noua versiune setează automat funcţiile şi salariile grilă aferente, cu excepţia cazurilor detaliate la capitolul B.).
- Setarea salariului grilă s-a realizat preluând informaţia de spor de vechime setat pe fiecare încadrare şi în conformitate cu anexele la normele de aplicare ale OUG nr. 20/2016.
- Pentru compararea drepturilor rezultate prin aplicarea normelor aferente OUG nr. 20/2016 de la 01.08.2016 cu cele rezultate din aplicarea Legii nr. 63/2011 şi a modificărilor legislative apărute începând cu decembrie 2012 până la 31.07.2016, se vor păstra în aplicaţie toate calculele realizate până la această dată şi vor fi afişate în aceleaşi câmpuri. 
Notă. Nu interveniți pe bifele de Vechime neîntreruptă în învățământ sau Normă întreagă din linia Spor diriginte pentru că ele au rolul de a păstra în sistem informația salarizării de până la 31.07.2016, necesară comparației cu noua salarizare valabilă de la 01.08.2016
- Pentru evidenţierea valorilor aferente OUG nr. 20/2016, în formele de Încadrare şi Drepturi lunare a fost adăugată o nouă coloană “OUG 20” care afişează valorile aferente.
- Conform prevederilor OUG nr. 20/2016 alte elemente ale sistemului de salarizare - spor practică pedagogică, spor pentru predare simultană în învăţământul primar şi gimnazial, indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în zone izolate, spor pentru condiţii de muncă aflate în plată, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30% si alte sporuri prevăzute de lege, se păstrează în limita valorilor de la 31.07.2016. Astfel că pentru păstrarea acestor valori se aplică regulile şi valorile din Legea nr. 63/2011 şi ale modificărilor legislative apărute începând cu decembrie 2012.
- Conform prevederilor OUG nr. 20/2016, sporul de doctor se acordă sub formă de compensaţii tranzitorii în cuantumul de la 31.07.2016. Astfel că pentru păstrarea acestor valori se aplică regulile şi valorile din Legea nr. 63/2011 şi ale modificărilor legislative apărute începând cu decembrie 2012.
- În câmpurile de compensaţii CFP, titlu doctor şi audit de pe coloana OUG 20 se vor afişa valorile de pe coloana Legea 63 majorate conform modificărilor legislative apărute începând cu ianuarie 2014.
- Referitor la drepturile aferente plăţii cu ora, calculele au în vedere tariful orar mai mare rezultat din aplicarea celor 2 legi: OUG nr.20/2016 şi Legea 63/2011 cu modificările legislative apărute începând cu noiembrie 2013.
- Pentru evidenţierea tarifelor orare pe cele două legi, OUG nr. 20/2016 şi Legea nr. 63/2011, au fost create şi afişate două câmpuri diferite: Tarif orar OUG 20 şi Tarif orar 31.07.2016.
- Conform prevederilor OUG nr. 20/2016, în situația în care drepturile salariale stabilite la data de 1 august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în normele de aplicare ale OUG nr. 20/2016 la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a) – e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Pentru evidenţierea celor două valori comparabile au fost create şi afișate în forma de “Drepturi lunare” două câmpuri noi: Salariu de bază 31.07.2016 şi Salariu OUG 20. În câmpul de Total drepturi cuvenite va fi inclusă valoarea cea mai mare dintre cele două valori dacă persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
- Conform informaţiilor primite de la MENCŞ, nu s-au realizat modificări de repartizare a sumelor pe articolele bugetare.
- Nu au fost aplicate încă modificări pe rapoarte. Acestea vor fi actualizate în versiunea următoare.

B.) Primii paşi de urmat după instalarea versiunii 2.5:
- Se va accesa modulul Setări generale / Detalii generale şcoală, se va seta câmpul “Tip unitate” apoi Salvează (acest câmp va seta salariul de bază pentru persoanele care deţin o funcţie de conducere).
- Pentru setarea salariului de bază la funcţiile de conducere conform Anexei 4 din normele de aplicare ale OUG nr. 20/2016, se va intra pe încadrarea persoanelor cu funcţie de conducere şi se va selecta / reselecta funcţia de conducere cu una din valorile:
• Director (şcoală sau liceu) 
• Director adjunct (şcoală sau liceu)
• Director Casa corpului didactic
• Inspector şcolar
• Inspector şcolar general
• Inspector şcolar general adjunct
• Contabil-şef (administrator financiar)
• Secretar-şef
Notă! Informaţia de “Studii” pentru funcţiile de conducere se va prelua din informaţiile aferente funcţiei de execuţie. 
- Persoanele care au setată funcţie de conducere şi indemnizaţie de conducere şi Norma PCO / Norma PCO minorităţi / Număr ore PCO / Număr ore PCO minorităţi vor fi marcate cu culoarea roşie. Conform normelor de aplicare OUG nr. 20 / 2016 nu se pot seta încadrări în regim PO pe funcţiile de conducere, ci doar pe cele de execuţie. Pentru astfel de cazuri se vor şterge valorile de pe câmpurile Norma PCO / Norma PCO minorităţi / Număr ore PCO / Număr ore PCO minorităţi şi se vor adăuga aceste informaţii pe Alte încadrări ale aceleaşi persoane, unde se va seta funcția de execuţie cu toate detaliile de încadrare deţinute, inclusiv spor de vechime.
Notă! Tot din aceste considerente legislative, la personalul cu funcție de conducere se vor face încadrări secundare cu funcția de profesor în lunile în care vor fi de achitat ore pe câmpul Nr ore PO suplimentare, cu 0 la toate tipurile de normă și selectarea motivului / angajatului înlocuit, ulterior, în statul de plată
- Persoanele care au tranşa de vechime în învăţământ “Sub 2 ani” vor fi marcate cu culoarea roşie şi nu vor avea setată tranşa de vechime în învăţământ pe OUG nr. 20. Se va intra pe încadrarea persoanelor astfel marcate şi se va seta tranşa de vechime în învăţământ corespunzătoare OUG nr.20 / 2016 în câmpul dedicat (“Până la 1 an” sau “1- 6 ani”).
Notă! Setările se vor efectua pe toate încadrările cu aceeași funcție, nu doar pe încadrarea principală a unui angajat. 
- Se vor verifica persoanele care au deţinut până la 31.07.2016 funcţia de [b]“Administrator financiar (patrimoniu)”. După instalarea versiunii 2.5, pentru aceste încadrări s-au setat funcţii de Administrator financiar. Celor care deţin funcţii de Administrator patrimoniu li se va seta manual noua funcţie.
- Persoanele încadrate pe funcţii care începând cu luna august nu mai există vor fi marcate cu roşu. Manual se vor încadra pe noile funcţii. Lista acestor funcţii care nu mai sunt valabile este ataşată prezentelor instrucţiuni.
- Se vor verifica persoanele cu încadrări DOAR LA PLATA CU ORA şi se va seta sporul de vechime în funcţie de care se stabileşte salariul grilă începând cu luna august 2016.
- Personalul didactic de predare reactivat din arhivă va fi marcat cu culoarea roșie și nu va avea setată Tranșa de vechime în învățământ și implicit, salariul grilă OUG 20. Pentru personalul auxiliar reactivat din arhivă se va seta manual funcția ocupată în locul funcției de Adminstrator financiar setată automat de aplicaţie.
- La adăugarea unui post vacant ( utilizând obţiunea de „Adaugă post vacant”) se va seta manual tranşa de vechime în învățământ pe ambele coloane – Legea 63 și OUG 20, precum și sporul de vechime. Acestea sunt elementele obligatorii, celelalte elemente se vor seta conform funcției aferente postului vacantat. 

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.5, vă informăm că nu puteţi trimite la aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.5).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.5.

Numai bine,
Echipa EduSAL 

--------------------

Stimați colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare versiunea 2.4.3 a aplicatiei desktop (variantele exe și zip, puse la dispoziție pe https://edusal.edu.ro - Fișiere utile).
Modificările aduse la versiunea 2.4.3 faţă de versiunea 2.4.2 constau în:
S-a rezolvat problema pe deducerile personale din vs 2.4.2.
Modificările aplicate vs 2.4.2. au rămas valabile în vs 2.4.3..Pentru mai multe detalii citiți aici
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.4.3, vă informăm că nu puteţi trimite la aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.4.3).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.4.3.Numai bine,

Echipa EduSAL
--------------------

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.4.2 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).
Modificările aduse la versiunea 2.4.2 faţă de versiunea 2.4.1 constau în:
1. A fost actualizat parametrul de calcul - Salariu minim pe economie conform HG nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 987 din 31 decembrie 2015. 
În acest sens a fost actualizat algoritmul de calcul pentru toate categoriile de personal pentru a se ţine cont de noua valoare.
Având în vedere, majorările anterioare, noul salariu minim pe economie nu majoarează drepturile salariale pentru personalul din învăţământul preuniversitar. Reamintim valorile salariului minim valabile de la 1.12.2015 pentru fiecare categorie de personal:
A.) Pentru personalul didactic şi didactic – auxiliar = 1.268
B.) Pentru personalul nedidactic=1.352

Atenţie! Pentru aplicarea noului salariu minim pe economie, statul de personal se invalidează. 

2. Au fost actualizate etichetele conform noii denumiri MENCŞ.
3. A fost actualizat nomenclatorul aferent câmpului “Motiv normă depăşită”
4. A fost actualizat algoritmul de validare “Număr ore PCO” pe lunile anterioare lunii ianuarie 2016.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.4.2, vă informăm că nu puteţi trimite la aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.4.2).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.4.2.

Numai bine,
Echipa EduSAL

--------------------
Stimaţi colaboratori,

Punem aici regulile de validare urmărite pentru verificarea sumelor / diferenţelor în statele de plată rectificative.

1. Un stat de plata rectificativ odată modificat generează diferenţe, negative sau pozitive.
2. Pentru verificare se genereaza Stat de plată cu bifa la Stat de diferenţe şi Stat de plată pe niveluri de învăţământ cu bifa la Stat de diferenţe.
Se vor vizualiza astfel diferenţele pe salariat operate, pozitive sau negative. 
Daca un salariat are 2 încadrări pe 2 niveluri:
- în Stat de plată cu bifa la Stat de diferenţe, diferenţa se va vizualiza cumulat 
- iar în Stat de plată pe niveluri de învăţământ cu bifa la Stat de diferenţe, diferenţa se va vizualiza detaliat pe ambele niveluri.
3. Se va genera Borderou alimentare carduri, respectiv Borderou casierie cu bifa la Surse de finanţare şi niveluri de învăţământ pentru a se genera şi vizualiza doar resturile de plată pozitive. Generarea acestor rapoarte fără această bifa va duce la generarea sumelor cumulat pe niveluri. Astfel ca dacă un salariat are 2 niveluri cu un rest de plată pozitiv pe unul şi un rest de plată negativ pe al doilea, suma va apărea cumulat ceea ce va duce la neconcordonanţa cu Situaţia op-urilor unde se preiau doar resturile de plată pozitive de pe niveluri.
4. Resturile de plată negative identificate în Stat de plată pe niveluri de învăţământ cu bifa la Stat de diferenţe se vor recupera în lunile următoare pe Debite pe sursa de finanţare şi nivelul corespunzător.
5. Atenţie la Fişierele bancare, unde dacă se generează fara bifa la Surse de finanţare şi niveluri de învăţământ, sumele duse în card vor fi mai mici decât cele din op-uri daca exista resturi de plata negative pe un nivel de invatamant
6. Pentru tipărirea diferenţelor taxelor de angajator în Recapitulaţie taxe după calcularea şi salvarea taxelor se va bifa Stat de diferenţe şi Tipărire pe Sursa de finanţare cu defalcare pe niveluri.

Legat de vizualizarea datelor în stat de plată rectificativ, veţi primi o nouă versiune pentru corecţie astfel încât să puteti vedea şi tipări şi sumele cumulate.

Numai bine,
Echipa EduSAL
--------------------

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.4.1 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).
Modificările aduse la versiunea 2.4.1 faţă de versiunea 2.4 constau în:

A) Aplicaţia centrala:
Statele de personal care declanşează alertele R / S pot fi aprobate numai în cazul în care se va completa câmpul Motiv alertă R / S din Gestiunea personalului / Stat de personal / Încadrare.

B.)Aplicaţia locală:
1. A fost actualizat Nomenclator zile libere pentru anul 2016.
2. A fost actualizat parametrul “Salariul mediu brut pe economie” valabil de la 1 ianuarie 2016
3. A fost modificat algoritmul de calcul pentru deducerile personale.
4. A fost implementată funcţionalitatea de adăugare a copilului ca persoană în întreţinere la ambii părinţi.
5. A fost actualizată Declaraţia 205.
6. Pentru înregistrarea Numărului de ore plata cu ora pentru minorităţi din statul de personal, se va completa şi câmpul Norma plata cu ora minorităţi. 

Atenţie! 
- Normă plata cu ora sau Normă plata cu ora minorități, respectiv Număr ore plata cu ora/minorități se va înregistra lunar ca o medie a orelor raportate la lunile de activitate din anul școlar.
- Numărul ore la plata cu ora minorităţi nu va mai fi evidenţiat şi în câmpul Număr ore la plata cu ora.
- Câmpurile Număr ore cu plata cu ora minorităţi şi Normă plata cu ora minorităţi se vor completa doar pentru cadrele didactice care se regăsesc în situaţia prevăzută la Legea educaţiei naţionale, Art.263:

 Profesorii pentru învăţământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale sunt remuneraţi, prin plata cu ora, pentru orele care depăşesc numărul de ore prevăzut în planurile de învăţământ de la clasele cu predare în limba română.”[/I]
- Momentan, până la noi dispoziţii, normele plata cu ora pentru minorităţi nu vor fi adunate la totalul normelor aprobate la nivelul unităţii de învăţământ.
7. Numărul maxim de ore plata cu ora sau Numărul maxim ore la plata cu ora minorităţi pentru o lună de calcul va fi utilizat în concordanță cu următoarea formulă : 

(Normă plata cu ora* Norma didactica / 4 saptămâni) * 5 săptămâni.
Sau
(Normă plata cu ora minorităţi * Norma didactica / 4 saptămâni) * 5 săptămâni 

Exemplu:
LUNA MARTIE 2016
Normă didactică - 6 ore/săptămână, adică 0,33 normă
Orele se efectuează – marți 1 martie - 6 ore
- marți 8 martie - 6 ore
- marți 15 martie – 6 ore
- marți 22 martie – 6 ore
- marți 29 martie – 6 ore

În consecință, în statul de plată, în conformitate cu pontajul lunar, numărul maxim de ore care se poate înregistra va fi: 0,33 normă * 72 ore /4 săptămâni * 5 săptâmâni = 30 ore

8. În situaţiile în care se vor plăti mai multe ore decât cele normate prin statul de personal, se vor înregistra informaţii în următoarele câmpuri:
a) Număr ore plata cu ora suplimentare = Numărul de ore efectuate peste numărul de ore normate în statul de personal
b.) Motiv normă depăşită = se va selecta motivul pentru care s-a realizat depăşirea de normă.
c) Salariat = se va selecta salariatul care a cauzat motivul depăşirii de normă.

De exemplu:
Salariatul Popescu Ion este în concediu medical 5 zile (ore de predat = 18)
Salariatul Ionescu Gheorghe efectuează orele la catedră în locul lui Popescu Ion pe perioada concediului medical.
Inregistrările la nivelul celor 2 state vor fi:
Stat de personal: nu se modifică nimic la nivelul fiecărui salariat.
Stat de plată: Popescu Ion = va avea certificatul medical înregistrat
Ionescu Gheorghe = va avea completate, pentru plata orelor suplimentare, câmpurile: 
a) Număr ore plata cu ora suplimentare = 18
b.) Motiv normă depăşită = înlocuire salariat în CM
c) Salariat = Popescu Ion

Pot exista și situaţii deosebite de depăşire a normelor:

Exemplu:
În situaţia salariaţilor care efectuează stagiu de practică: 
In statul de personal se va înregistra lunar o medie a orelor de practică raportate la lunile de activitate din anul şcolar.
In statul de plată, pentru tot ce depăşeste norma din statul de personal în lunile de practică se vor înregistra:
a) Număr ore plata cu ora suplimentare = orele peste media lunară înregistrată în statul de personal
b.) Motiv normă depăşită = Stagiu de pregătire practică
c) Salariat = el însuşi

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.4.1, vă informăm că nu puteţi trimite la aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.4.1).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.4.1.

Numai bine,
Echipa EduSAL
--------------------
Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.4 a aplicatiei desktop (varianta autoupdate).

Modificările aduse la versiunea 2.4 faţă de versiunea 2.3.5 constau în: 
1. Au fost majorate drepturile salariale pentru toate categoriile de personal conform O.U.G. nr. 54 / 2015.
Atenţie! 
- După instalarea noii versiuni, statele de personal se vor invalida şi vor trebui să fie retrimise la aplicaţia centrală pentru validare.
- Începând cu luna decembrie, valoarea minimă a salariului de bază calculat este:
A) Pentru personalul didactic şi didactic – auxiliar = 1.268
cool.gif Pentru personalul nedidactic=1.352
C) Pentru personalul nedidactic din Inspectorate = 1208.
2. Au fost adăugate 2 noi câmpuri: Normă plata cu ora minorităţi şi Număr plata cu ora minorităţi.
Atenţie! 
- Aceste câmpuri se vor completa doar pentru cadrele didactice care se regăsesc în situaţia prevăzută la Legea educaţiei naţionale, Art.263:
“(6) Profesorii pentru învăţământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale sunt remuneraţi, prin plata cu ora, pentru orele care depăşesc numărul de ore prevăzut în planurile de învăţământ de la clasele cu predare în limba română.”
- Numărul de ore la plata cu ora pentru minorităţi nu vor mai fi înregistrate şi în câmpul “Număr ore la plata cu ora”.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.4, vă informăm că nu puteţi trimite la aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.4).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. 
Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.4.
Numai bine,
Echipa EduSAL 
--------------------

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.3.5 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.3.5 faţă de versiunea 2.3.4 constau în: Au fost adăugate două noi câmpuri în forma de Recapitulaţie taxe pentru plata diferenţei CAS angajator 5% aferentă Hotărârilor judecătoreşti:
 - Diferenţă Contribuţii asigurări sociale aferentă lunilor octombrie 2014 – septembrie 2015 pentru Hotărârile judecătoreşti.
 - Diferenţă Contribuţii asigurări sociale aferentă lunii curente pentru Hotărârile judecătoreşti

Sumele operate aferente acestor diferente se vor opera atât în câmpurile de pe forma de Total, câţ şi în cele de la nivelul formelor de surse de finanţare / niveluri de învăţământ.
Regula aplicată la validarea acestor sume: suma de pe Total trebuie să fie egală cu suma valorilor de pe toate sursele de finanţare / niveluri de învătământ pe care au fost operate. 
Aceste sume nu vor apărea în situaţiile de raportare ale lunii curente, respectiv state de plată.
Sumele operate în aceste câmpuri vor fi preluate în “Situaţia centralizatoare privind plata salariilor” la generarea ordinelor de plată. 
Se vor genera ordine de plată separat de drepturile salariale ale lunii curente.
Legat de plata acestor diferenţe la Contribuţia de asigurări sociale, ataşat aveţi o adresă emisă de MECS.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.3.5, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.3.5).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.3.5.

Numai bine,
Echipa EduSAL
--------------------

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.3.4 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).
Modificările aduse la versiunea 2.3.4 faţă de versiunea 2.3.3 constă în:
1. Au fost implementate modificările aduse de O.U.G. nr. 83 / 2014 aferente lunii septembrie 2015, respectiv salariul de bază şi sporurile în afara salariului de bază se majorează cu 5% pentru personalul didactic şi didactic-auxiliar.

NOTA! La instalarea versiunii 2.3.4, după iniţializarea lunii septembrie 2015, statele de personal aferente lunii septembrie 2015 se vor invalida şi vor trebui verificate şi trimise spre aprobare.

2. Rezolvarea problemelor de venit brut apărute la luna iulie 2015 pentru personalul didactic-auxiliar ale căror drepturi sunt plafonate la salariul minim pe economie şi care au avut în pontaj atât concediu de odihnă cât şi zile lucrate.
NOTA! Pentru corecţia acestor drepturi la luna iulie se vor urma paşii de lucru:
- Se va crea stat de plată rectificativ
- Se va acţiona butonul Recalcul rectificativ.
- Se va genera Stat de diferenţe pentru vizualizarea diferenţelor. Dacă vor exista diferenţe atunci se va urma fluxul de lucru pentru stat de plata rectificativ cunoscut.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.3.4, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.3.4).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.3.4.

Numai bine,
Echipa EduSAL
--------------------
Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.3.3 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).
Modificările aduse la versiunea 2.3.3 faţă de versiunea 2.3.2 constă în:
1. Majorarea drepturilor salariale pentru personalul nedidactic începând cu luna august 2015, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 27/2015
NOTA! Pentru implementarea acestei majorări, statele de personal şi plată aferente lunii august se vor invalida astfel că vor trebui să fie retrimise spre avizare la server.
2. Rezolvarea problemelor de venit brut apărute la luna iulie 2015 pentru personalul didactic ale căror drepturi sunt plafonate la salariul minim pe economie şi care au avut plata cu ora.
NOTA! Pentru corecţia acestor drepturi la luna iulie se vor urma paşii de lucru:
- Se va crea stat de plată rectificativ
- Se va acţiona butonul Recalcul rectificativ.
- Se va genera Stat de diferenţe pentru vizualizarea diferenţelor. Dacă vor exista diferenţe atunci se va urma fluxul de lucru pentru stat de plata rectificativ cunoscut. Dacă nu sunt diferenţe ştergeţi rectificativul.
3. Modificarea Titlului Anexei 3 pentru avansuri “Situaţia centralizatoare privind plata salariilor pe luna”.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.3.3, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.3.3).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.3.3.

Numai bine,
Echipa EduSAL
--------------------
Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.3.2 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.3.2 faţă de versiunea 2.3.1 constau în:

1. Majorarea salariului minim pe economie începând cu luna iulie 2015.

NOTA! Pentru aplicarea plafonarii salariului de bază la valoarea noului salariu minim pe economie proporţionat cu norma încadrării, statele de personală şi plată se vor invalida astfel că vor trebui să fie retrimise spre avizare la server.

2. Crearea raportului “Stat de avans pe niveluri de învăţământ”.

3. Rezolvarea problemelor de afişare pentru: informaţia de luna la “Stat de avans”, informaţia de dată de plată la “Situaţia centralizatoare privind plata sumelor de avans”, “Fluturaşi de avans”.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.3.2, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu 
instalaţi noua versiune ( v.2.3.2).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.3.2.

Numai bine,
Echipa EduSAL
--------------------
Stimați colaboratori,

După generarea raportului Lista persoane cu motive Alerta R / S din Gestiunea personalului / Rapoarte, am constatat că sunt salariați cărora pe motiv că sunt în CM li s-a redus norma de calcul.

Când un salariat este în CM, parțial sau toată luna nu se intervine pe norma de calcul ci numai pe norma de bază şi se marchează că Este în CM selectând valoarea din câmpul Motiv alerta R/S.

Calculele de zile lucrate până la apariţia CM-ului se vor face la Norma de calcul. O diminuare de Norma de calcul va duce la alterarea valorilor realizate.
--------------------


Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.3.1 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.3.1 faţă de versiunea 2.3 constau în rezolvarea problemele care generau:

1. Diferenţa de plată în minus în ordinele de plată faţă de sumele afisate în statul de plată.

NOTA! Diferenţa a fost generată de câmpul Diferenţă de plafonare pentru aplicarea OUG nr. 83/2014.
Cei care au avut astfel de diferenţe la luna mai 2015, se va şterge şi se va regenera situaţia centralizatoarea a ordinelor de plată.


2. Preluarea răspunsului la statele de plată rectificative
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.3.1, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.3.1).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.3.1.

Numai bine,
Echipa EduSAL
--------------------

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.3 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).
Modificările aduse la versiunea 2.3 faţă de versiunea 2.2.3 sunt următoarele:
1. A fost implementat algoritmul de plafonare drepturi salariale în aceleaşi condiţii conform O.U.G nr.83/2014 pentru salariaţii personal didactic care ies din condiţiile O.U.G. nr.103/2013.

NOTA! Pentru implementarea acestui algoritm a fost definit în baza de date un nou câmp = “Diferenţă plafonare” a cărui valoare este egală cu suma diferenţelor pozitive dintre valoarea de la luna anterioară şi valoarea de la luna curentă pentru sporurile permanente.

Aceste sporuri permanente conform Legii nr. 63/2011 sunt:
- Spor predare simultană
- Spor zone izolate
- Spor condiţii vătămătoare
- Spor nevăzători
- Spor Legea 490 / 2004 pentru personalul didactic din ISJ-uri.
Drepturile pentru Practică pedagogică şi Majorare salariu încadrare (maxim 30% din salariul grilă conform Legii nr. 63/2011) nu sunt incluse în plafonare, nefiind considerate sporuri permanente.

Prin sintagma “în aceleaşi condiţii” se înţelege:
- Funcția se păstrează
- Vechimea în învăţământ creşte
- Salariul crește, nu scade
- Sporurile din componenţa salariului de bază cresc, nu scad
- Clasa Legea 284 / 2010 crește, nu scade.
- Sporurile în afara salariului de bază au aceeaşi valoare procentuală.

2. A fost inclusă validarea înregistrărilor cu CNP 13 de zero care nu sunt operate prin funcţionalitatea de post vacant. La trimitere statului de personal se va genera o eroare care nu va permite trimiterea lui la server. In aplicaţia centrală pentru statele de personal şi plată transmise anterior versiunii 2.3, se va activa alerta “T”.

3. La luna aprilie a fost identificată o problemă la preluarea istoricului de zile de stagiu pentru calculul concediilor medicale. Pentru corectarea acestei probleme trebuie acţionat butonul “Preluare istoric CM” la luna aprilie valabil pentru ultimul stat de plată închis.

4. A fost rezolvată problema de afişare a sporului de noapte în valori realizate la încadrările de cumul.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.3, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.3).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.3.

Numai bine,
Echipa EduSAL
--------------------

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.2.3 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).
Modificările aduse la versiunea 2.2.3 faţă de versiunea 2.2.2 sunt următoarele:
1. A fost implementat un nou tip de timp de lucru: Zile libere MECS. Valoarea acestuia fiind egală cu a unei zi lucrate.
2. A fost rezolvată problema fluturaşilor. Algoritmul implementat pentru generarea acestora este acela de capta fiecare fluturaş sub forma unei imagini pe care apoi o scrie intr-un fişier pdf. Aceştia nu vor mai fi generaţi la vizualizare, ci vor fi salvaţi direct în fişierul pdf pe care îl va salva în locaţia unde aveţi instalată aplicaţia locală. De aici se va deschide fişierul si se va da la tiparire.
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.2.3, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.2.3).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.2.3

Numai bine,
Echipa EduSAL

--------------------
Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.2.2 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.2.2 faţă de versiunea 2.2.1 sunt următoarele:

1. A fost implementată funcţionalitatea de recalcul sume pe stat rectificativ. Astfel că a adăugată opţiunea de Recalcul rectificativ în zona de Comenzi a statului rectificativ

NOTA! Pentru afişarea corectă a sumelor pe statele rectificative tipărite la luna februarie 2015, se va proceda astfel:
- Se vor deschide şi sterge situaţiile centralizatoare ale statului rectificativ.
- Se va deschide statul rectificativ
- Se va acţiona Recalcul rectificativ din zona de Comenzi a statului rectificativ
- Se va aştepta finalizarea procesului.
- Se va închide statul rectificativ
- Se vor genera şi închide situaţiile centralizatoare ale statului rectificativ.
- Se vor verifica sumele generate.
2. Au fost rezolvate problemele:
- Vizualizare date la luna octombrie 2014
- Majorarea sporului de noapte la personalul didactic-auxiliar cu 5%
- Afişarea salariului de bază majorat la la personalul didactic-auxiliar pentru încadrările secundare în stat de personal
- Centralizator stat de plată pe niveluri de învătământ
- Generarea sumelor în ordinele de plată conform informaţiei bifate la Cont colector în Conturi bancare din statele rectificative 
- Afişarea corectă a etichetei CAS (15,8) în Recapitulaţie stat de plată.

3. Au fost optimizate rapoartele Stat de plată pe niveluri de învătământ şi Borderou alimentare carduri / Export fisiere bănci.
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.2.2, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.2.2).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.2.2

Numai bine,
Echipa EduSAL 
--------------------

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.2 a aplicatiei desktop (varianta exe)
Modificările aduse la versiunea 2.2 faţă de versiunea 2.1 sunt următoarele:
1. Au fost implementate modificările aduse de O.U.G. nr. 83 / 2014, respectiv salariul de bază şi sporurile în afara salariului de bază se majorează cu 5%.
Atenţie! La instalarea versiunii 2.2, statele de personal şi statele de plată se vor invalida şi vor trebui reverificate şi retrimise spre aprobare.
2. A fost modificată opţiunea de operare a Indemnizaţiei de examinare, aceasta putându-se adăuga în forma de detalii Alte drepturi similar modalităţii de adăugare a celorlalte tipuri de alte drepturi.
3. A fost implementată soluţia de preluare venituri şi zile de stagiu de cotizare pentru calcul concedii medicale din statele de plată rectificative închise. Această opţiune a fost adăugată în zona de Comenzi a Statului de plată: Preluare istoric pentru CM.
Atenţie!
- După fiecare închidere şi plată a statelor de plată rectificative se va apela această opţiune pentru actualizarea istoricului de venituri şi zile de stagiu de cotizare pentru calcul CM.
- Dacă după preluare, aceste state sunt redeschise şi nu se mai plătesc, trebuie reapelată opţiunea pentru actualizarea istoricului de venituri pentru calcul CM din statele iniţiale închise şi plătite. In caz contrar, istoricul de venituri pentru calcul CM utilizat ULTERIOR va fi INCORECT.
- Trebuie utilizată opţiunea în special la lunile în care aţi acordat diferenţe de venit brut în state rectificative anterioare.
4. A fost actualizat Borderoul de sindicat pentru afişarea diferenţelor aferente statelor de plată rectificative.
5. Au fost rezolvate problemele pentru: adăugare permise de călătorie, calcul concedii de odihnă la PCO pentru alte încadrări.
6. Adaugare nou drept: Stimulente OIPOSDRU pentru personalul nedidactic ISJ.

NOTA! Nu s-a rezolvat încă problema încadrării fluturaşilor în pagină. Pentru editarea lor înainte de tipărire, după lansarea raportului se va realiza Export in document word unde se vor aşeza în pagina, respectiv vor fi poziţionaţi manual pe pagina următoare fluturaşi care se sparg pe 2 pagini.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.2, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.2).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.2.


Numai bine,
Echipa EduSAL 

--------------------

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.1 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).
Modificările aduse la versiunea 2.1 faţă de versiunea 2.06 sunt următoarele:
1. A fost rezolvată problema de tipărire a reţinerilor pe rapoartele Stat de plată pe niveluri de învăţământ şi Centralizator stat de plată pe niveluri de învăţământ.
2. A fost activat câmpul Data primei eşalonării din Sentinţe judecătoreşti.

NOTA! Pentru recalcularea graficului de eşalonări plăţi se vor acţiona “Deschide plăţi” şi “Deschide titlu” dacă au fost închise deja tranzacţiile.

3. A fost actualizat nomenclatorul pentru câmpul “Motiv alerta R / S”, valoarea noua adăugată – Psihopedagog.
4. Scoaterea persoanelor cu Statut persoană = HJ din lista de filtrare pentru generarea datelor în fişierul xml pentru REVISAL.
5. A fost rezolvată problema de filtrare date în fereastra de tipărire Anexa 3.

NOTA! Istoricul de venituri pentru calcul concedii medicale se va actualiza manual cu sumele adăugate în statele de plată rectificative la salariaţii care au concedii medicale şi care includ în calculul de concedii medicale şi luna statului rectificativ.

NOTA! Nu s-a rezolvat încă problema încadrării fluturaşilor în pagină. Pentru editarea lor înainte de tipărire, după lansarea raportului se va realiza Export in document word unde se vor aşeza în pagina, respectiv vor fi poziţionaţi manual pe pagina următoare fluturaşi care se sparg pe 2 pagini.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.1, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v.2.1).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi pe câmpul Versiune Program: 2.1

Succes,
Echipa EduSAL 
--------------------

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.0.6 a aplicatiei desktop (varianta zip - atasata si la acest mesaj). Momentan este oprit autoupdate pentru a nu ingreuna trimiterea datelor la server.
Modificările aduse la versiunea 2.0.6 faţă de versiunea 2.0.5 constau în rezolvarea următoarelor probleme:
1. Insumarea drepturilor salariale în stat de personal.
ATENTIE! În aplicarea acestui algoritm statele de personal se vor invalida, vor trece în starea In lucru, iar statele de plată se vor inutiliza. Pentru actualizarea acestora se va acţiona Generare stat de plată
2. Dublarea reţinerilor în borderou reţineri
3. Vizualizarea reţinerilor în Stat de plată pe niveluri de învatământ şi Centralizator stat de plată pe niveluri de învatământ.
4. Reţinerea impozitului la persoanele scutite de impozit. 
ATENTIE! Cei care au trecut déjà suma reţinută necuvenit în Regularizare impozit, după instalarea versiunii 2.06, această sumă se va şterge 
5. Vizualizarea numărului de zile lucrătoare la Generare stat de plată.
6. Calcul de CAS la persoanele în concedii medicale pentru bazele care au afişăt greşit numărul de zile la generare stat de plată.
7. Modificarea formulei de calcul sindicat setat pe salariul grilă: se va lua informaţia doar de la încadrarea principală.
NOTA! Pentru utilizatorii care nu instalat versiunea 2.0.5, la actualizarea cu versiunea 2.0.6, modificările aduse la versiunea 2.0.5 se vor aplica şi la instalarea versiunii 2.0.6, astfel:
1. A fost adăugat nivelul şi sursa de finanţare la adăugarea unei reţineri.

NOTA! La actualizarea cu versiunea 2.0.5, toate reţinerile vor fi setate pe nivelul şi sursa de finanţare a încadrării principale. Toate sumele care nu vor putea fi reţinute din sursa de finanţare şi nivelul de învăţământ al încadrării principale, vor putea fi modificate manual prin trecerea sumelor nereţinute pe celelalte niveluri / surse de finanţare pe care există venit brut.

ATENTIE! Algoritmul de calcul şi generare reţineri şi deduceri a fost actualizat. A se verifica restul de plată pentru salariaţii care au reţineri pentru a se confirma corectitudinea datelor. A fost rezolvată astfel si problema reţineri de sindicat în ordinele de plată.

2. A fost actualizat modul de generare al sumelor de avans indemnizaţie de concediu de odihnă astfel încăt acestea se generează ţinând cont de toate nivelurile şi sursele de finanţare încadrate.
3. A fost aplicat algoritmul de calcul în statele de personal astfel încât să se actualizeze salariul de bază la valoarea salariului minim pe economie pentru salariile de bază mai mici decât valoarea acestuia (corespunzător normei încadrării acestuia).
4. A fost actualizat nomenclatorul pentru câmpul “Motiv alerta R / S”.
5. A fost actualizat modul de vizualizare al Mesajelor descărcate din aplicaţia centrală.
6. Au fost actualizate informaţiile de afişare detalii Alte încadrări.
7. Au fost activate câmpurile de detalii Sentinţă judecătorească. Se pot înregistra şi sentinţele care se raportează la perioade anterioare datei octombrie 2008.
8. A fost actualizat OPTM conform Ordinului MFP nr. 1800/2014
9. A fost actualizat salariul mediu brut pe economie pe 2015 la valoarea de 2415.
10. Au fost rezolvate problemele pentru D205.
11. A fost rezolvată problema calculului de impozit în rectificative pentru concediile medicale de tip 08, 09 şi 15.
Utilizatorii care nu au instalat versiunea 2.0.5, vor instala direct versiunea 2.0.6.
NOTA! Istoricul de venituri pentru calcul concedii medicale se va actualiza manual cu sumele adăugate în statele de plată rectificative la salariaţii care au concedii medicale şi care includ în calculul de concedii medicale şi luna statului rectificativ.
NOTA! Nu s-a rezolvat încă problema încadrării fluturaşilor în pagină. Pentru editarea lor înainte de tipărire, după lansarea raportului se va realiza Export in document word unde se vor aşeza în pagina, respectiv vor fi poziţionaţi manual pe pagina următoare fluturaşi care se sparg pe 2 pagini.
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.0.6, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v.2.0.6).
ATENTIE! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.0.6

Numai bine,
Echipa EduSAL 
--------------------
Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.0.5 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).
Modificările aduse la versiunea 2.0.5 faţă de versiunea 2.0.4 sunt următoarele:
1. Au fost adăugate nivelul şi sursa de finanţare la adăugarea unei reţineri.
NOTA! La actualizarea cu versiunea 2.05, toate reţinerile vor fi setate pe nivelul şi sursa de finanţare a încadrării principale. Toate sumele care nu vor putea fi reţinute din sursa de finanţare şi nivelul de învăţământ al încadrării principale, vor putea fi modificate manual prin trecerea sumelor nereţinute pe celelalte niveluri / surse de finanţare pe care există venit brut.
Atenţie! Algoritmul de calcul şi generare reţineri şi deduceri a fost actualizat. A se verifica restul de plată pentru salariaţii care au reţineri pentru a se confirma corectitudinea datelor. A fost rezolvată astfel si problema reţineri de sindicat în ordinele de plată.
2. A fost actualizat modul de generare al sumelor de avans indemnizaţie de concediu de odihnă astfel încăt acestea se generează ţinând cont de toate nivelurile şi sursele de finanţare încadrate.
3. A fost aplicat algoritmul de calcul în statele de personal astfel încât să se actualizeze salariul de bază la valoarea salariului minim pe economie pentru salariile de bază mai mici decât valoarea acestuia (corespunzător normei încadrării acestuia).
ATENTIE! În aplicarea acestui algoritm statele de personal se vor invalida, vor trece în starea In lucru, iar statele de plată se vor inutiliza. Pentru actualizarea acestora se va acţiona Generare stat de plată.
4. A fost actualizat nomenclatorul pentru câmpul “Motiv alerta R / S”.
5. A fost actualizat modul de vizualizare al Mesajelor descărcate din aplicaţia centrală.
6. Au fost actualizate informaţiile de afişare detalii Alte încadrări.
7. Au fost activate câmpurile de detalii sentinţă judecătorească. Se pot înregistra şi sentinţele care se raportează la perioade anterioare datei octombrie 2008.
8. A fost actualizat OPTM conform Ordinului MFP nr. 1800/2014
9. A fost actualizat salariul mediu brut pe economie pe 2015 la valoarea de 2415.
10. Au fost rezolvate problemele pentru D205.
11. A fost rezolvată problema calculului de impozit în rectificative pentru concediile medicale de tip 08,09 şi 15.
NOTA! Istoricul de venituri pentru calcul concedii medicale se va actualiza manual cu sumele adăugate în statele de plată rectificative la salariaţii care au concedii medicale şi care includ în calculul de concedii medicale şi luna noiembrie 2014 unde au fost create state recitificative.
NOTA! Nu s-a rezolvat încă problema încadrării fluturaşilor în pagină. Pentru editarea lor înainte de tipărire, după lansarea raportului se va realiza Export in document word unde se vor aşeza în pagina, respectiv vor fi poziţionaţi manual pe pagina următoare fluturaşi care se sparg pe 2 pagini.
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.0.5, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.0.5).
ATENTIE! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.0.5

Numai bine,
Echipa EduSAL 
...........................

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.04 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip). O aveţi atasată şi la acest mesaj. 
Momentan nu se poate instala noua versiune cu autoupdate şi nu se vor putea trimite state cu noua versiune. Deci cei care nu aveţi probleme pe versiunea 2.03 nu instalaţi inca versiunea 2.04
Modificările aduse la versiunea 2.04 faţă de versiunea 2.03: Au fost rezolvate problemele de actualizare date şi iniţializare luna.
NOTA! Pentru cei care au instalat vs.2.03 şi au avut probleme la deschiderea aplicaţiei vor instala kitul manual prin salvarea locală a acestuia.
Urmaţi paşii:
ü Salvati local kitul atasat.
ü Dezarhivaţi 
ü Rulaţi-l peste folderul Edusal.
ü Porniţi aplicaţia.
Se păstrează modificările aplicate la versiunea 2.03:
1. A fost actualizată baza de calcul a reţinerii de sindicat în statele de plată rectificative, respectiv a fost inclusă şi valoarea hotărărilor judecătoreşti pentru cotizaţiile care au setare de procent la venitul brut. 
NOTA! 
A) Pentru statele rectificative întocmite şi neplătite (neînchise) la luna noiembrie 2014 în care: există salariaţi cu cotizaţie setată ca procent la venitul brut, după instalarea noii versiuni (vs. 2.03), cotizaţia de sindicat se va recalcula automat prin aplicarea procentului şi asupra sumelor de hotărâri judecătoreşti, statul de plată rectificativ se va invalida, va trece la starea în lucru şi se va incrementa o nouă versiune a acestuia. Fluxul de lucru urmat pentru plata diferenţelor este fluxul normal de plata stat rectificativ.

Description: cool.gifPentru statele rectificative întocmite şi plătite / închise la luna noiembrie 2014 în care:
- există salariaţi cu cotizaţie setată ca procent la venitul brut
- şi pentru care nu s-a reţinut cotizaţia şi asupra sumelor de hotărâri judecătoreşti prin operarea diferenţelor ca şi sumă fixă,
- şi pentru care se doreşte reţinerea cotizaţiei de sindicat şi asupra sumelor de hotărâri judecătoreşti se va proceda astfel:
ü Se creează un nou stat rectificativ
ü Se va intra pe fiecare salariat pentru care se doreşte reţinerea cotizaţiei de sindicat şi asupra sumelor de hotărâri judecătoreşti şi se va opera sub forma de sumă fixă diferenţa nereţinută
ü Fluxul de lucru urmat pentru plata diferenţelor este fluxul normal de plata stat rectificativ.
ü Din aceste state rectificative, prin crearea acestor diferente de cotizaţie sindicat, vor rezulta diferenţe negative pe rest de plată salariat, sume care se vor reţine la luna următoare pe Debite.
2. S-a actualizat nomenclatorul de zile libere pentru anul 2015
3. S-a actualizat valoarea salariului minim brut pe economie pentru anul 2015.
NOTA! Istoricul de venituri pentru calcul concedii medicale se va actualiza manual cu sumele adăugate în statele de plată rectificative la salariaţii care au concedii medicale şi care includ în calculul de concedii medicale şi luna noiembrie 2014.
NOTA! Nu s-a rezolvat încă problema încadrării fluturaşilor în pagină. Pentru editarea lor înainte de tipărire, după lansarea raportului se va realiza Export in document word unde se vor aşeza în pagina, respectiv vor fi poziţionaţi manual pe pagina următoare fluturaşi care se sparg pe 2 pagini.
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.04, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.04).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.04

Numai bine,
Echipa EduSAL 
...........................


Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.03 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.0.3 faţă de versiunea 2.0.2: 
1. A fost actualizată baza de calcul a reţinerii de sindicat în statele de plată rectificative, respectiv a fost inclusă şi valoarea hotărărilor judecătoreşti pentru cotizaţiile care au setare de procent la venitul brut. 
NOTA! 
A. Pentru statele rectificative întocmite şi neplătite (neînchise) la luna noiembrie 2014 în care: există salariaţi cu cotizaţie setată ca procent la venitul brut, după instalarea noii versiuni (vs. 2.0.3), cotizaţia de sindicat se va recalcula automat prin aplicarea procentului şi asupra sumelor de hotărâri judecătoreşti, statul de plată rectificativ se va invalida, va trece la starea în lucru şi se va incrementa o nouă versiune a acestuia. Fluxul de lucru urmat pentru plata diferenţelor este fluxul normal de plata stat rectificativ.
B. Pentru statele rectificative întocmite şi plătite / închise la luna noiembrie 2014 în care:
- există salariaţi cu cotizaţie setată ca procent la venitul brut
- şi pentru care nu s-a reţinut cotizaţia şi asupra sumelor de hotărâri judecătoreşti prin operarea diferenţelor ca şi sumă fixă,
- şi pentru care se doreşte reţinerea cotizaţiei de sindicat şi asupra sumelor de hotărâri judecătoreşti se va proceda astfel:
 Se creează un nou stat rectificativ
 Se va intra pe fiecare salariat pentru care se doreşte reţinerea cotizaţiei de sindicat şi asupra sumelor de hotărâri judecătoreşti şi se va opera sub forma de sumă fixă diferenţa nereţinută
 Fluxul de lucru urmat pentru plata diferenţelor este fluxul normal de plata stat rectificativ.
 Din aceste state rectificative, prin crearea acestor diferente de cotizaţie sindicat, vor rezulta diferenţe negative pe rest de plată salariat, sume care se vor reţine la luna următoare pe Debite.

2. S-a actualizat nomenclatorul de zile libere pentru anul 2015
3. S-a actualizat valoarea salariului minim brut pe economie pentru anul 2015.
NOTA! Nu s-a rezolvat încă problema încadrării fluturaşilor în pagină. Pentru editarea lor înainte de tipărire, după lansarea raportului se va realiza Export in document word unde se vor aşeza în pagina, respectiv vor fi poziţionaţi manual pe pagina următoare fluturaşi care se sparg pe 2 pagini.
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.0.3, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.0.3).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.0.3

...........................

Stimaţi colaboratori,
Pentru plata sumelor de HJ pe care trebuie să o realizati în luna de calcul noiembrie 2014, se va crea un stat de plata rectficativ la luna noiembrie 2014, urmand una din situaţiile de mai jos:

1. Dacă în statul de plată iniţial sunt toate persoanele care vor avea plăţi, paşii vor fi:
- se creează stat de plată rectificativ,
- se adaugă sumele în modulul de Alte drepturi / HJ (dacă în statul de plată initial s-au plătit sume de HJ, noile sume în stat de plata rectificativ se vor cumula cu cele din statul initial)
- la persoanele activate (noi) in pontaje veti opera o zi lucrata daca este inca persoana activa adica lucreaza, dar la alt angajator, sau o zi de absenta pentru persoanele in CIC, pensionare sau in somaj.
- se calculează taxele de angajator şi se trimite statul rectificativ la aprobat
- dupa aprobare, se închide stat rectificativ şi se creează situaţia OP-urilor.
Pentru vizualizare sume de plată, se vor rula rapoartele:
- Stat de plata cu bifa la Stat de diferente
- Stat de plată pe niveluri de învăţământ cu bifa la Stat de diferenţe
- borderou alimentare carduri
- borderou casierie
2. Dacă în statul de plată initial nu au fost incadrate toate persoanele care vor avea aceste plăţi se vor urma paşii:
- redeschideţi situaţiile centralizatoare la luna noiembrie şi le ştergeţi.
- redeschideţi luna de calcul
- mergeţi în statul de personal şi activaţi / adaugaţi personele care vor avea plaţi.
- la norma de calcul trebuie să aveţi zero, iar total drepturi cuvenite trebuie să fie zero.
- în statul de plată ii veţi ponta cu zero zile lucrate, iar venitul brut trebuie să fie zero.
- după aprobarea ambelor state închideţi luna şi refaceţi situaţiile centralizatoare, aşa cum le-aţi plătit.
- se creează stat de plată rectificativ,
- se adaugă sumele în modulul de Alte drepturi / HJ (dacă în statul de plată initial s-au plătit sume de HJ, noile sume în stat de plata rectificativ se vor cumula cu cele din statul initial)
- la persoanele activate (noi) in pontaje veti opera o zi lucrata daca este inca persoana activa adica lucreaza, dar la alt angajator, sau o zi de absenta pentru persoanele in CIC, pensionare sau in somaj.
- se calculează taxele de angajator şi se trimite statul rectificativ la aprobat
- dupa aprobare, se închide stat rectificativ şi se creează situaţia OP-urilor.
Fluxul de lucru pentru crearea statului rectificativ se regaseste pe Portalul Edusal / pagina 
............................

Stimați colaboratori,
După generarea raportului Lista persoane cu motive Alerta R / S din Gestiunea personalului / Rapoarte, am constatat că sunt salariați cărora pe motiv că sunt în CM li s-a redus norma de calcul.

Când un salariat este în CM, parțial sau toată luna nu se intervine pe norma de calcul ci numai pe norma de bază şi se marchează că Este în CM selectând valoarea din câmpul Motiv alerta R/S.

Calculele de zile lucrate până la apariţia CM-ului se vor face la Norma de calcul. O diminuare de Norma de calcul va duce la alterarea valorilor realizate.
...........................

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.02 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.02 faţă de versiunea 2.01: au fost rezolvate problemele de afişare salariu realizat în forma de valori realizate şi generare de date în rapoartele de pontaj.
Atenţie! La instalarea noii versiuni, statele de plată aprobate vor fi invalidate pentru a se implementa corecturile operate. Veți retrimite spre aprobare acolo unde este cazul.
NOTA! Nu s-a rezolvat încă problema încadrării fluturaşilor în pagină. Pentru editarea lor înainte de tipărire, după lansarea raportului se va realiza Export in document word unde se vor aşeza în pagina, respectiv vor fi poziţionaţi MANUAL  pe pagina următoare fluturaşi care se sparg pe 2 pagini.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.02, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.02).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune PROGRAM : 2.02
Daca dupa instalarea versiunii noi mi-a aparut urmatoarea eroare la deschiderea programului:
"A aparut o eroare la reactualizarea datelor. Va rugam sa contactati un ADMINISTRATOR ." Urmati pasii pe care vi i-am dat mai jos:
Din folderul edusal stergeti fisierul edusal_codul_scolii_stat
Din folderul Backup luati ultimul fisier si aduceti-l in folderul Edusal unde il redenumiti in stat.sdf.
Porniti aplicatia cu Edusal.exe

Pentru fluturaşi: NOTA! Nu s-a rezolvat încă problema încadrării fluturaşilor în pagină.
Pentru editarea lor înainte de tipărire, după lansarea raportului se va realiza Export in document word unde se vor aşeza în pagina, respectiv vor fi poziţionaţi MANUAL  pe pagina următoare fluturaşi care se sparg pe 2 pagini.

...........................

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.0.1 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.0.1 faţă de versiunea 2.0:
- s-a rezolvat problema pe salariul minim garantat
Vă recomandăm să actualizați Nomenclator salariu grilă din Setări generale chiar dacă primiți mesaj că aveți ultimul descărcat pentru a fi preluate datele conforme.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.0.1, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v.2.0.1).

NOTA: Colaboratorii care nu au instalat v2.0 și instalează direct v2.0.1 găsesc în acest topic detalii despre noile funcționalități
http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=208031

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.
--------------------

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.0 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.0 faţă de versiunea 1.19.2:
- Implementare modul Sentinţe judecătoreşti în meniul Managementul salarizării.
Fluxul de lucru pentru acest modul îl regăsiţi pe Portalul Edusal în pagina de Fişiere utile. Precizăm că acest modul este în fază de pilotare/testare până la finele anului, interval în care, în măsura în care finalizați statele lunii și vă permite timpul, vă recomandăm să îl populați cu date parcurgând Fluxul indicat și să ne transmiteți un feedback.
- Creare nomenclator de motive cu eticheta “Motiv alerta R/S” pentru care Norma de calcul este mai mare decât Norma de bază. Acest Nomenclator se va regăsi în forma de Incadrare din Stat de personal. Se va selecta valoarea corespunzătoare motivului pentru care Norma de bază este diferită de Norma de calcul.
- Adăugare câmp “Normă redusă” în Stat de personal / Incadrare pentru marcarea salariaţilor care au norma redusă cu 2 ore.
- Actualizarea cotei de CAS angajator începând cu luna octombrie 2014.
- Au fost adăugate 2 noi rapoarte: Stat de funcţii la luna de calcul, Indemnizaţii de conducere la luna de calcul.
- Posibilitatea de preluare a informaţiei de vechime în muncă şi în învăţământ de la lunile anterioare. Funcţionalitatea este disponibilă în forma de Date persoană din Stat de personal.
- Au fost rezolvate problemele:
* Salvarea informaţiilor operate în câmpul de “Observaţii şcoală”
* Păstrarea informaţiei de Tip contract şi în statele rectificative la salariaţii cu norma parţială
* Dublarea normelor în aplicaţia centrală. Problema era generată din aplicaţia locală
* Calcul eronat de salariu de bază anterior pentru salariaţii, personal didactic, cu norma parţială şi dirigenţie normă întreagă.
--------------------

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.19.2 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 1.19.2 faţă de versiunea 1.19.1 constau în rezolvarea următoarelor probleme:
- Dublarea sumelor Hotărâri judecătoreşti.
- Vizualizarea ferestrelor pe calculatoare cu rezoluţii mici.
- Trimiterea la server a statelor de plată.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.19.2, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.19.2).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 1.19.2
...........................


Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.19.1 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Această versiune a aplicaţiei locale nu are autoupdate, instalarea se va realiza astfel:
- Inchideţi aplicaţia locală
- Salvaţi local varianta zip
- Dezarhivaţi
- Instalaţi, executând dublu click pe fişierul EdusalSetup_1_19_1.exe.

Modificări aduse la versiunea 1.19.1 faţă de versiunea 1.19 constau în rezolvarea următoarelor probleme:
- Adăugare concedii medicale
- Preluare vechime în muncă şi în învăţământ: dacă luna august nu a fost inchisă se va prelua informaţia de Vechime în muncă şi în învăţământ de la luna iulie fără să invalideze statul de personal
- Setarea claselor de salarizare la salariaţii noi
- Eroare la deschiderea altor încadrări când câmpul de Observaţii scoală avea valoare.
- Setarea semnăturilor pe Anexa 3
- Ştergerea normelor din lista de persoane a statului de plată.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.19.1, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.19.1).
...........................

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.19 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificări aduse la versiunea 1.19 faţă de versiunea 1.18.12:

1. A fost configurat meniul aplicaţiei locale. Funcţionalităţile statului de personal au fost grupate în modulul Gestiunea personalului, iar cele ale statului de plată şi de avans, au fost grupate în modulul Managementul salarizării.
2. A fost implementată funcţionalitatea de Adăugare post vacant:
Pentru adăugarea unui post vacant se va acţiona butonul Adaugă din zona de Comenzi a statului de personal, iar din fereastra de opţiuni adăugare nouă înregistrare în stat de personal se va selecta opţiunea “adăugaţi un post vacant”.
Adăugarea unui post vacant este asemănătoare operării unui nou angajat.
3. La nivelul unui stat de personal sunt detaliate pe categorii de personal posturile vacante pe lângă cele ocupate.
4. A fost adăugată funcţionalitatea de Import salariaţi dintr-o altă şcoală.
NOTA!
Paşii sunt:
- se va acţiona butonul Adaugă din zona de Comenzi a statului de personal, iar din fereastra de opţiuni adăugare nouă înregistrare în stat de personal se va selecta opţiunea “import salariaţi dintr-o alta şcoală”.
- Se va selecta baza de date din care se vor importa salariaţii
- Se vor selecta salariaţii din lista afişată
- Si se va acţiona Importă.
Salariaţii vor fi importaţi cu datele personale, datele de încadrare, conturi bancare, istoric de venituri pentru calcul de concedii medicale, persoane în întreţinere, adrese, acte de identitate.
5. A fost modificat numele ferestrei Acte de identitate în Date personale şi au fost adăugate noi câmpuri legate de cetăţenie, naţionalitate şi autorizaţii de lucru pentru angajaţii rezidenţi.
6. A fost adăugată forma de Detalii contract pentru adăugarea contractelor de muncă în Stat de personal / Date persoană / Detalii contract.
7. A fost adăugată funcţionalitatea de generare fişier xml pentru Revisal în zona de Comenzi a statului de personal.
8. A fost adăugată funcţionalitatea de calcul vechime în muncă în Stat de personal / Date persoană / Vechime în muncă după completarea istoricului perioadelor de activitate.
9. A fost creată posibilitatea completării datelor de suspendare şi reactivare contract, respectiv au fost adăugate / actualizate motivele legale pentru suspendare şi reactivare contract.
10. A fost adăugată funcţionalitatea de creare a pontajului în funcţie de perioada de activitate a salariatului, respectiv în funcţie de data de angajare, data de plecare, data de reactivare şi data de suspendare.
NOTA! Pentru salariaţii care au completat Status persoană = HJ se va completa automat un pontaj astfel:
- Dacă este pensionar (Este pensionar = Da) atunci se vor insera în pontaj Zile de absenţe – Norma lucrătoare a lunii;
- Daca nu este pensionar (Este pensionar = Nu) atunci se vor insera în pontaj Zile lucrate = 1, Zile de absenţe = Zile lucrătoare din perioada de activitate – 1.
11. A fost implementat pontajul orar.
12. Au fost adăugaţi noi timpi de lucru: CFP, învoiri, CO studii, CO evenimente familiale deosebite.
13. A fost implementată funcţionalitatea de calcul automat al numărului de zile lucrătoare plătite pentru un concediu medical în funcţie de perioada calendaristică a certificatului medical precum şi a motivului concediului medical şi a informaţiei de certificat iniţial / continuare.
14. A fost modificată forma de adăugare Alte drepturi astfel încât să se poată completa şi nivelul de învăţământ.
15. Au fost adăugate noi rapoarte: Stat de funcţii, Lista posturi vacante, Raport pontaj orar, Raport ore la plata cu ora
16. Au fost modificate rapoartele Borderou alimentare carduri şi Borderou casierie astfel încât să se poată genera sumele şi pe surse de finanţare / niveluri de învăţământ
17. Au fost adăugate 2 nomenclatoare: Nomenclator zile libere, Nomenclator salariu grilă
18. A fost create funcţionalitatea de utilizare a aceleaşi aplicatii Edusal pentru mai multe şcoli.
19. A fost schimbată modalitatea de modificare a parolei locale.
Din meniul de Setări generale / Detalii generale se va actiona “Schimbare parolă” şi în fereastra deschisă se vor tasta: Parola veche, parola nouă, Retastaţi parola nouă şi apoi Salvează.
20. In meniul de Actualizare a fost adăugată forma de “Mesaje” unde vor fi descărcate mesajele transmise de la nivel central de către responsabilii MEN şi ISJ catre scoli. Dacă aplicaţia locală nu are conexiune reuşită cu aplicaţia centrală, acestea vor putea fi citite direct pe Portalul Edusal în meniul Utilitare şcoală/ Mesaje şcoli.

Atentie!
1. Personalul cu contractul de muncă suspendat va fi marcat cu culoarea roşie astfel încât se va solicita completarea datei de suspendare. Implicit în această lună veţi completa data suspendării cu data de 1.08.2014.
2. După instalarea versiunii 1.19, pentru a putea rula rapoartele (tipărire) se vor instala următoarele kituri pe care le puteţi descărca de pe Portalul EduSAL din pagina de Utilitare EduSAL/Fişiere utile sau cele atasate la acest mesaj. Mai întâi le salvaţi local şi apoi le rulaţi:
- Microsoft system CRL Types fr SQL server 2012, pentru 32 sau 64 de bit
- Microsoft Report Viewer Redistributable 2012


Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.19, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.19).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 1.19.

Asemănător aplicaţiilor locale şi aplicaţiile centrale au suferit câteva modificări. Au fost create 4 meniuri unde au fost grupate funcţionalităţile aplicaţiilor:

1. Gestiunea personalului:
- Stat de personal: permite vizualizarea statelor de personal pentru verificare şi avizare. Dintr-un stat de personal se va putea genera şi statul de funcţii.
- Rapoarte: permite rularea de rapoarte din categoria gestiunea personalului.

2. Managementul salarizării:
- Stat de plată: permite vizualizarea statelor de plată pentru verificare şi aprobare
- Stat de avans: permite vizualizarea statelor de avans pentru verificare şi aprobare
- Rapoarte: permite rularea de rapoarte din categoria managementul salarizării

3. Utilitare şcoală:
- Listă şcoli: permite vizualizare listei de şcoli din subordinea fiecărui inspectorat. Se pot efectua: activări / inactivari şcoli, modificare date de contact responsabil şcoală, setare dată de plată la trezorerie.
- Sincronizare: permite sincronizarea informaţiilor preluate din BDNE
- Mesaje şcoli: permite crearea şi transmiterea de mesaje către aplicaţile locale, individual sau la nivelul tuturor şcolilor din judeţ. La adăugarea mesajelor, obligatoriu se va completa perioada de valabilitate. Pentru transmitere se va acţiona “Activează”. Atenţie orice mesaj transmis nu va mai putea fi şters.
- Istoric şcoli: permite vizualizarea informaţiilor de activare / inactivare unitate de învăţământ
- Norme şcoli: permite setarea normelor aprobate la nivelul unei unităţi de învăţământ. Depăşirea normelor prin stat de personal va duce la generarea unei alerte predefinite, alerta “J”. Momentan această alertă este inactivată până la momentul când se vor opera normele în acest modul.

4. Utilitare EduSAL:
- Fişiere utile: permite descărcarea kitului aplicaţiei locale şi a unor fişiere utile pentru instalarea acesteia, respectiv manuale şi fluxuri de lucru.
- Modificare cont: permite modificarea detalilor contului autentificat
- Planificare buget: permite setarea bugetului aprobat a fi consumat pentru plata Hotărârilor judecătoreşti, respective soldul rămas după utilizarea acestuia prin statele de plată.
- Descărcare bază de date: permite accesul la bazele de date ale unităţilor de învăţământ arondate judeţului vizualizat de către utilizatorul conectat.

...........................

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.18.12 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificări aduse la versiunea 1.18.12 faţă de versiunea 1.18.11:
1. A fost actulizat algoritmul de calcul pentru luarea în calcul a noului salariului minim de la 1 iulie 2014.
2. A fost rezolvată problema descrierii plăților în ordinele de plată pentru avansuri.
3. A fost readus în vizualizare câmpul "Statut persoană"
4. A fost rezolvată problema dublării sumelor de Hotărâri judecătorești.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.18.12, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.18.12).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate, nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea versiunii în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 1.18.12

•         Reamintim lucrul cu statele de avans:
- Statul de personal al lunii iunie să fie aprobat (nu sunt alerte pentru data trimiterii statului de personal la avizat)
- Se generează statul de avans cu selectare la Dată generare a unei zile din prima lună pentru care se dorește acordarea de sumă în avans (ex: prima lună avans - iulie implică setarea datei 01.07.2014)
- cu butonul Adaugă se aduc angajații care au depus cerere pentru plata unui avans din indemnizația de CO, iar în fereastra ce se deschide se înregistrează aferent fiecărei luni nr de zile CO precizat în cerere.

Notă: Nu uitați să aveți în vedere situațiile de încheiere a contractului de muncă, terminarea perioadei de acordare a gradației de merit, alte cazuri - ce implică diminuarea valorilor realizate în lunile pentru care acordați avansul. Suma generată automat în statul de avans poate fi diminuată de către utilizatori.

- Trimitere la server pentru aprobare
- Închidere avans
- Generare centralizator OPuri, închidere și trimitere la server pentru cod de bare.
- Generare fișiere de bănci pentru plata avansului (Utilitare/Fișiere bănci avans) și borderouri (Utilitare/Borderou alimentare carduri - bifă pe câmpul Borderou pentru avans)
NOTA: nu se creează stat de avans pentru fiecare lună de calcul, se introduc datele pe 3 luni consecutive pentru didactic predare, respectiv pentru 2 luni consecutive la auxiliar și nedidactic în același stat avans.

Observație: În stat personal, la încadrarea principală trebuie să aveți norma de bază completată pentru a regăsi angajații (nepensionari) în lista de avans 
--------------------
 Stimaţi colaboratori,
Au fost implementate următoarele alerte:

1. Alerta #R# - Norma de calcul depaşeşte norma de bază - se va afișa când norma de calcul va depăși norma de bază sau norma de cumul pe fiecare încadrare.

În versiunea 18.11 pe care o vom lansa mâine seară, va exista un câmp "Este în CM" care va fi bifat când salariatul are norma de calcul mai mare decât norma de bază pentru că este în Concediu medical şi norma sa a fost preluată de alta salariat.
Însă această alertă se va activa la nivelul statului de plată când salariatul nu are zile de concediu medical şi condiţiile de mai sus aplicate.

2. Alerta #S# - Număr de ore plata cu ora depăşeşte Norma plata cu ora - se va afișa când numărul de ore la plata cu ora date la plata proporționate cu norma didactică plata cu ora va depăși norma la plata cu ora de pe fiecare încadrare
De exemplu:
Număr de ore la plata cu ora = 10'
Norma didactică plata cu ora = 72
Norma plata cu ora înregistrată = 0
Număr de ore la plata cu ora / Norma didactică plata cu ora = 10/72 = 0,1388.
Acest raport poate fi mai mic decât Norma plata cu ora, însa nu mai mare caz în care se activează alerta.

Alertele se vor activa cu statul lunii mai 2014. Vă rugăm să ne sprijiniţi în corectarea situaţiilor semnalate. MEN va solicita după lichidarea lunii mai 2014 o situaţie.
...........................

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.18.10 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificări aduse la versiunea 1.18.10 faţă de versiunea 1.18.9:
1. A fost actualizat exportul D112 pentru softul A
2. A fost modificat algoritmul pentru sporul de noapte calculat în statul de plată prin corelare cu cel din statul de personal.
3. A fost rezolvată problema invalidării statului de plată aprobat la modificarea sumelor de hotărâri judecătorești.
4. A fost rezolvată problema vizualizării datelor aferente anului 2011.
5. A fost rezolvată problema generării diferențelor în situația centralizatoare pentru salariații cu diferențe doar pe contribuții, fără diferențe pe venit brut.
Atenție! Se vor șterge situațiile centralizatoare și se vor regenera doar pentru această situație.


Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.18.10, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.18.10).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 1.18.10
...........................

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.18.9 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificări aduse la versiunea 1.18.9 faţă de versiunea 1.18.8:
1. A fost rezolvată problema de generare ordine de plată aferentă statului rectificativ. Dați Actualizare declarație și apoi generați xml pentru validare.
2. Au fost finalizate dezvoltările pe D112, Softul J.
Atenție! pentru actualizarea datelor se va acționa "Actualizează declarație" înaintea generării fișierului xml.
3. A fost adăugat câmpul "Plafonat la salariul de bază anterior în aceleași condiții" a cărui funcționalitate menține "Salariul de bază majorat" calculat la luna curentă la cel puțin valoarea salariului de bază anterior, dacă s-au păstrat aceleași condiții de încadrare și salariul de bază curent este mai mic.
Atenție!
- Pentru salariații al căror salariu de bază necesită recalcul fară a se mai menține plafonarea la salariul de bază anterior în aceleași condiții, sau algoritmul de calcul curent este cel corect, se debifează acest câmp.
- Dacă se modifică condițiile de încadrare, recalculul salariului de bază se va efectua fără a se ține cont de bifa acestui câmp.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.18.9, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.18.9).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 1.18.9
--------------------

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.18.8 a aplicației desktop (variantele exe şi zip).

Modificări aduse la versiunea 1.18.8 faţă de versiunea 1.18.7:
- formatul datei zz/ll/aaaa
- eliminarea spațiilor din transcrierea în litere a sumei totale a OPTM-ului
- preluarea în coloana Explicații a denumirii subdiviziunii de cheltuieli bugetare din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice.

Retipăriţi OPTM-urile pentru a se prelua modificările, pentru cei ce urmează să efectueze plăți. Dacă OPTM-urile sunt deja citite în Trezorerii, nu este necesară retipărirea.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.18.8, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.18.8).
NU au fost implementate încă modificările pe D112.


Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulați din nou kitul disponibil pe portalul EduSAL.
Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 1.18.8
...........................

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.18.7 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificări aduse la versiunea 1.18.7 faţă de versiunea 1.18.6: Pe codul de bare generat în ordine de plată multiplu a fost introdus şi informaţia de OPTM la număr.

Retipăriţi OPTM-urile pentru a se prelua şi această informaţie!


Modificările aduse la versiunea 1.18.6 faţă de versiunea 1.18.5 rămân valabile și le regăsiți aici:http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=199286

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.18.7, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.18.7).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 1.18.7
--------------------

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.18.6 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificări aduse la versiunea 1.18.6 faţă de versiunea 1.18.5:
1. A fost remediată problema generării codului de bare care nu putea fi citit la Trezorerie. Pentru cei care au generat deja OPTM în versiunea 1.18.5 trebuie să retipărească ordinele OPTM.

ATENTIE! Cei care au generat deja OPTM-urile în versiunea 1.18.5, după instalarea noii versiuni, acestea se vor retipări!

2. A fost corectată baza de calcul la sporul de noapte pentru personalul nedidactic cu norma parțială
3. A fost rezolvată problema rotunjirii salariului de bază majorat în condițiile în care aparea o diferență în plus fată de valoarea de la luna ianuarie.
4. S-au corectat diferențele de lei la sporurile în afara salariului de bază majorate prin aplicarea OUG 103/2013 pentru salariații cu zile lucrate mai mici decât norma lunii.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.18.6, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.18.6).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 1.18.6
--------------------

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.18.5 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificări aduse la versiunea 1.18.5 faţă de versiunea 1.18.4:
1. A fost rezolvată problema de calcul a majorării drepturilor salariale pentru personalul didactic cu vechime în învățământ mai mică de 6 ani care au normă mai mică de 1 și care au și spor de dirigentie. Atașat aveți și o adresă în acest sens de la M.E.N.
2. Au fost rezolvate problemele semnalate pe: calcul contribuțiilor, operarea Hotărârilor judecătorești, D205, D112, pe statul de personal privind corecțiile de încadrare, recapitulație taxe.
3. A fost adăugat alineatul pentru Vărsăminte persoane cu handicap – 20.30.30.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.18.5, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.18.5).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 1.18.5
--------------------

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.18.4 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificări aduse la versiunea 1.18.4 faţă de versiunea 1.18.3:
1. A fost actualizată D112.
2. A fost rezolvată problema pe D205 la alte tipuri de venit decât cele din salarii.
3. A fost modificată forma de “Alte drepturi”. Pentru adăugarea sumelor se acționează butonul “Adaugă” și se deschide forma de “Detalii alte drepturi” unde pentru salvare se vor completa:
- Sursa de finanțare
- Perioada de raportare
- Suma
4. A fost rezolvată problema la generarea ordinelor de plată aferente reținerilor.
5. A fost introdusă generarea ordinelor de plată multiple fără obligativitatea de a selecta un număr maxim de 15 ordine de plată. Se vor selecta toate bifând câmpul “Selectează tot”. Pentru a avea cod de bare trebuie trimise la server ordinele de plată.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.18.4, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.18.4).Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 1.18.4
--------------------

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.18.3 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificări aduse la versiunea 1.18.3 faţă de versiunea 1.18.2:
1. Au fost rezolvate diferentele generate pe centralizatorul de ordine de plată.
2. A fost introdusă funcționalitatea de Ordin de plată salarii multiplu / CEC ridicare numerar plată salarii care este o alternativă a Situației centralizatoare privind plata salariilor:
- Funcționalitatea este disponibilă după verificarea, validarea și închiderea centralizatorului de ordine de plată
- Se accesează “Tipărire multiplă” care va deschide fereastra “Alege ordine de plată pentru tipărire” unde veți completa:
a) Se bifează Ordin de plată sau Filă de CEC (pentru plățile în numerar)
b] Număr ordin de plată multiplu salarii
c) Data de plată a ordinelor la Trezorerie
d) Cod de angajament dacă este cazul.
e) Se selectează numărul de ordine de plată de tipărit pe Ordinul de plată multiplu / Filă de CEC completând în câmpurile “De la” - “Până la” plaja de valori aferentă listei de ordine de plată de pe coloana de Nr.crt. Numărul de ordine de plată maxim de selectat este 15. Dacă din lista de valori nu se dorește includerea unui ordin de plată se va debifa respectiva linie.
f) Tipărirea se face direct din aplicație pentru citirea corectă a codului de bare la Trezorerie, fără a se exporta în pdf.

ATENTIE!
Fișierele pdf denaturează codul de bare și astfel nu va putea fi citit la Trezorerei, tipăriţi direct din aplicaţia locală.
Dacă datele de pe un ordin de plată din Ordinul de plată multiplu nu sunt corecte (cod fiscal, Cod IBAN, nume beneficiar scris cu caractere speciale) va duce la neplata tuturor ordinelor de plată de pe Ordinul de plată multiplu.
Poate fi folosită în continuare și “Situației centralizatoare privind plata salariilor”
Noul formular este reglementat de către Ministerul Finanțelor Publice.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.18.3, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.18.3).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 1.18.3
--------------------

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.18.1 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

La versiunea 1.18.1 faţă de versiunea 1.18:
- Au fost rezolvate problemele semnalate la calculul O.U.G. nr. 103/2013.
- Pentru rezolvarea problemei pe sindicat trebuie să faceţi o salvare în stat de plată.
- Centralizatorul stat de plată pe niveluri de învăţământ a fost scos din modulul de rapoarte pentru că nu este conform. Aceleaşi sume le regăsiţi în Stat de plată pe niveluri de învăţământ pe care vă rugăm să-l utilizaţi.

Modificările aduse la versiunea 1.18 faţă de versiunea 1.17.2 sunt în continuare valabile:
1. A fost implementat algoritmul de calcul pentru aplicarea modificărilor prevăzute în O.U.G. nr. 103/2013 pentru personalul didactic cu o vechime în învățământ mai mică de 6 ani.
2. A fost modificat algoritmul de calcul diferențe pe statele de plată rectificative pentru generare sume pe niveluri de învățământ.
3. A fost finalizat algoritmul de generare ordine de plată pe niveluri de învățământ pentru statele de plată rectificative.
4. A fost creat raportul “Stat de personal pe niveluri de învățământ”.
5. A fost actualizat nomenclatorul de funcții pentru personalul nedidactic.
6. A fost adăugat sporul Spor legea 490/2004 pentru personalul ISJ.
7. Au fost adăugate în Nomenclator bănci conturile plătitoare pentru nivelul “Servicii publice descentralizate”.
8. Au fost actualizat salariul mediu brut în plată pe anul 2014 – valoare 2298.
9. A fost actualizat nomenclatorul de procenții pentru Spor neuropsihic.
10. A fost actualizată D205 cu ultimele modificări legislative pe anul 2013.
11. Au fost rezolvate problemele pe: Gradație la personalul nedidactic ISJ, actualizare vechime în învățământ.
12. Drepturile salariale la plata cu ora începând cu luna ianuarie vor fi plafonate la salariul minim pe economie.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.18.1, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.18.1).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 1.18.1
--------------------

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.18 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificări aduse la versiunea 1.18 faţă de versiunea 1.17.2:
1. A fost implementat algoritmul de calcul pentru aplicarea modificărilor prevăzute în O.U.G. nr. 103/2013 pentru personalul didactic cu o vechime în învățământ mai mică de 6 ani.
2. A fost modificat algoritmul de calcul diferențe pe statele de plată rectificative pentru generare sume pe niveluri de învățământ.
3. A fost finalizat algoritmul de generare ordine de plată pe niveluri de învățământ pentru statele de plată rectificative.
4. A fost creat raportul “Stat de personal pe niveluri de învățământ”.
5. A fost actualizat nomenclatorul de funcții pentru personalul nedidactic.
6. A fost adăugat sporul Spor legea 490/2004 pentru personalul ISJ.
7. Au fost adăugate în Nomenclator bănci conturile plătitoare pentru nivelul “Servicii publice descentralizate”.
8. Au fost actualizat salariul mediu brut în plată pe anul 2014 – valoare 2298.
9. A fost acctualizat nomenclatorul de procenții pentru Spor neuropsihic.
10. A fost actualizată D205 cu ultimele modificări legislative pe anul 2013.
11. Au fost rezolvate problemele pe: Gradație la personalul nedidactic ISJ, actualizare vechime în învățământ.
12. Baza calcul la plata cu ora începând cu luna ianuarie 2014 va fi plafonata la salariul minim pe economie.

Ataşat aveţi câteva instrucţiuni de completare a informaţiilor aplicate pentru O.U.G. nr.103/2013.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.18, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.18).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 1.18.
--------------------

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.17.2 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).
Modificări aduse la versiunea 1.17.2 faţă de versiunea 1.17.1:
1. Au fost adăugate și conturile plătitoare pentru sursa de finanțare Buget de stat (MEN).
2. A fost rezolvată problema înregistrări conturilor plătitoare în “Nomenclator bănci” astfel:
- Cei care au Trezoreria adăugată în Nomeclator bănci, la instalarea noii versiunii, se vor insera noile conturi.
- Cei care nu au Trezorerie în Nomeclator bănci, pentru adăugarea conturilor plătitoare se va adăuga banca Trezorerie.
- Cei care au deja conturile, nu se vor adăuga decât noile conturi plătitoare prin instalarea noii versiunii .

NOTA! Toți cei care au generat Situația centralizatoare fără conturile plătitoare, o vor șterge și o vor regenera !

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.17.2, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.17.2).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 1.17.2
--------------------

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.17.1 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificări aduse la versiunea 1.17.1 faţă de versiunea 1.17:
1. A fost implementată funcționalitatea de generare a ordinelor de plată, pentru plata drepturilor salariale la lichidare, conform modificărilor legislative aduse prin Ordinul 2006/13.12.2013 emis de Ministerul Finanțelor Publice pentru modificarea structurii conturilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și a conturilor de disponibilități deschise la unitățile trezoreriei statului privind plata salariilor începând cu luna ianuarie 2014.
2. Au fost adăugate noile conturi plătitoare în Setări / Nomenclator bănci la nivel de alineat și nivel de învățământ. Nu sunt inserate conturile pentru Servicii publice descentralizate. Acestea se vor opera manual la nivelul acestei forme.
NOTA! Vă rugăm să verificați conturile plătitoare corespunzătoare nivelurilor de învățământ din unitatea dvs. Vă rugăm să sesizați eventualele neconcordanțe.
3. A fost actualizat nomenclatorul de Niveluri de învățământ.
4. A fost adăugat raportul “Modificare tranșă vechime în învățământ”
5. Au fost rezolvate problemele de generarare a rapoartelor.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.17.1, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.17.1).

NOTA!
Descriere modalitate de colectare a datelor pe niveluri de învățământ:
- De pe fiecare nivel de învățământ au fost colectate sumele pentru crearea alineatelor conform fișierului “Clasificație bugetară”
- S-a identificat procentul de includere a fiecarui alineat în venitul brut.
- Acest procent a fost aplicat pentru generarea sumelor aferente ordinelor de plată pentru următoatele elemente:
-Taxe salariat (somaj+pensie+sănătate)
-Impozit
-Rest de plată
-Rețineri luate individual
- Corespunzător fiecărui alineat se va genera câte un ordin de plată pentru toate elementele de mai sus. Fiecare ordin de plată, anterior ordinului MFP, va fi multiplicat cu numărul de alineate mai sus create pentru fiecare nivel de învățământ.
- Contribuțiile angajator sunt generate în conturile de contribuții angajator

Atenție! Toți cei care au generat deja situația centralizatoare, pentru regenerare în noua forma, se șterge situația și se regenerează.

--------------------

Stimaţi colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.17 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificări aduse la versiunea 1.17 faţă de versiunea 1.16.1:
1. A fost adăugat în raportul Adeverință salariat, câmpul “Cont plătitor la fondul de sănătate”
2. Au fost eliminate la afisare date, persoanele cu statut persoană “HJ” din rapoartele “Raport pontaj lunar” și “Raport concediu de odihnă”
3. A fost adăugată o nouă coloană “Concediu de odihnă neefectuat” în Stat de plată / Alte drepturi
4. A fost adăugată posibilitatea de generare a fluturașilor pentru avans concediu de odihnă
5. A fost modificat raportul Persoane în întreținere prin afișarea informației de Tip asigurat a persoanei în întreținere în coloana de Observații
6. A fost creată o nouă categorie de personal pentru Inspectoratele școlare județene: “Nedidactic ISJ”. Algoritmul de calcul se va aplica doar personalului din Inspectoratele școlare județene și se adresează personalului nedidactic din cadrul acestora. Pentru personalul didactic algoritmul de calcul care se va aplica este același aplicat și personalului din învățământul preuniversitar, respectiv legea 63/2011.
7. Au fost adăugate informațiile de norme lucrătoare și valorile salariului minim pe economie pentru anul 2014.
8. A fost implementată posibilitatea de modificare a ordinelor de plată din fereastra de Tipărire a “Situației centralizatoare privind plata salariilor”: număr ordin de plată, beneficiar, cont beneficiar și comentariu. Se vor putea modifica doar câmpurile editabile în această fereastră, valorile generate la închiderea situației centralizatoare rămânând nemodificate, valorile modificate fiind vizualizate doar la tipărire dar nu se vor și salva.
9. A fost adăugată informația de nivel de învățământ la export stat de personal.
10. Au fost rezolvate problemele depistate pe Concediile medicale.


Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate, nu mai este necesar sa rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL.Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul Actualizare unde ar trebui sa aveţi la câmpul Versiune Program: 1.17.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.17, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.17).
             
    --------------------


Stimaţi colaboratori,
Pentru că subiectul a devenit destul de căutat în ultima perioadă, redăm pașii care trebuie urmați la reinstalarea / mutarea aplicației desktop EduSAL:
1) Faceți o copie / salvare a bazei de date (fișierul stat.sdf sau simplu stat din folderul Edusal actual) fie pe un suport extern fie pe echipamentul de stocare al aplicației centrale (Se acționează Trimitere backup la server din meniul Utilitare)
2) Intrați pe Portalul Edusal în pagina de Informații și fișiere utile, unde vă conectați cu contul dvs de școală, și instalați următoarele: (Mai intai le salvati local si apoi le rulati):

a).NET framework 3.5
b)Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2
c)Microsoft Report Viewer Redistributable 2008
d)Kit EduSAL la ultima versiune
Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 – conține 2 executabile, x86, x64: dacă aveți calculatorul pe 64 de biți le rulați pe amândouă (mai întâi x86 și apoi x64), dacă îl aveți pe 32 de biți rulați doar X86.
3) Instalarea bazei de date în noul folder Edusal creat: fie copiați fișierul salvat pe suportul extern fie descărcați baza de date de pe Portalul Edusal.
NOTA! Pentru descărcarea bazei de date de pe Portalul Edusal veți proceda astfel:
a) Intrați pe Portalul Edusal, cu userul școlii în zona de Incărcare bază de date locală (stat.sdf).
b ) Descărcați ultimul fișier trimis.
c) Inchideți aplicația desktop dacă o aveți deschisă.
d) Redenumiți fișierul descărcat în stat.sdf și îl copiați în folderul Edusal peste cel existent
--------------------

  
•         Pași pentru generarea și trimiterea Declarației 112
1. Din meniul Utilitare al EduSal, se actioneaza butonul Declaratia 112 si apoi generare xml. Se salveaza fisierul intr-o locatie din care ulterior va fi preluat pentru validare.
2. Se descarca de la adresa http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/...redecl/Descdecl soft-ul J de validare date din fisier XML pentru formularul D112: PDF Java Actualizat în data de 13.02.2012, se dezarhiveaza si se urmeaza pasii din fisierul Instructiuni.txt pentru instalare sau update de versihttp://www.oracle.com/technetwork/java/jav...oad-432155.html
4. se lanseaza aplicatia DUKIntegrator.jar, care contine butonul "Alege fisierul" si se alege calea catre fisierul XML generat de EduSAL.
5. Se da Validare. daca sunt erori, se corecteaza si se reia validarea
6. Cand Validarea este cu succes, procedati astfel:
- in campurile "selectati tipul de Smart Card" si "introduceti pinul pentru semnare" se selecteaza tipul de semnatura electronica, respectiv se inregistreaza codul pin pentru semnatura
- se actioneaza butonul "Validare+creare PDF semnat".
ATENTIE! trebuie sa aveti instalat local certificatul pentru semnatura electronica