Legislatie

  • Ordin MEN nr. 3907_2013 -definitivare  Descarca 
  • ORDIN_2338_2013_PROCEDURA_OCUPARE_POSTURI.doc
  • Lege_nr._193_din_26_06_2013.pdf -privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
  • APLICARE_oug_77.pdf
  • OUG_77_2013_NR_POSTURI_SI_REDUCERE_CHELTUIELI.doc pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor 

               ORD_DE_URGENTA_nr_84_12_12_2012.doc      

Acte normative subsecvente Legii educației naționale nr. 1 din 2011:


  • LEGEA NR.477.pdf [ Descarcă ]                               
Salarii_v6.3.xls
Salarii_v6.1.xls                                                                                            Salarii_v5.1.xls

                                                       - HG 250 din 1992 actualizata Concediul de odihna

Constituția Romanielink             
Codul de procedura civila link
Convenția Europeana a Drepturilor Omului Legea nr. 30/1994 link
 CCMUN_2011-2014
Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National CCMUN pe anii 2007-2010 - link
-Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învățământ CCMUNRI 2007-2008 - 596/15/12.11. 2007 - link
- LEGE-CADRU privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice link