Personal


Adresa MEN- privind incheierea situatiei scolare

Memorandum privind proiectele POSDRU

  • Ordin nr. 5451/12.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015 ---- M.O. Partea I nr. 717 si 717 bis/21.11.2013.                               Descarcă 
  • Ordin nr. 5397/5.11.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011      Descarcă 


joi, 21 noiembrie 2013


Va transmitem OMEN 5454/2013 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015,
inclusiv anexele la Metodologie 1-19.2.

ATENTIE !
1. Va rugam sa respectati formatul anexelor, fontul si sa le completati cu diacritice.
Unitatile de invatamant vor fi incarcate in anexa nr. 11 (retea) de la nivelul cel mai inalt, descrescator, catre nivelurile inferioare.
2. Va solicitam sa respectati cu strictete termenele mentionate la art. 24 din Metodologie.
3. Metodologia trebuie transmisa de urgenta conducerilor unitatilor de invatamant si reprezentantilor autoritatilor administratie publice locale.
4. Anexele se transmit la MEN - DGMRURSN in format electronic pe e-mail la remus.china@medu.edu.ro si lauriana.vamesu@medu.edu.ro si in format letric la termenele prevazute de Metodologie. 

Fişier ataşat  OM_5454_2013__MET_PLAN_SCOLARIZARE_CU_ANEXE.zip


   
Calendarul miscarii pers.did.